МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ

Вже в 3 кл. проводиться певна підготовка по вивч. звич. дробів коли учні знайомляться з долями 1 -ці. В 4 кл. на моделях частини круга вводять поняття дробу, чисельника і знаменника. Учні вчаться порівн. дроби в 5 кл. Розділ «дробові числа» тут спочатку розг. об’єкт який можна ділити на рівні частини. Ділять його н-д на 5 однакових част. і пояснюють що це можна запис, так 1/5. При пояснені цього матер. рекоменд. мати паперові смужки , круги поділені на рівні частини. Слід зробити узагальнення числа виду а/в де а і в натур, ч-ла наз. звичайним дробом. Далі слід ввести терміни чисельник і знам. і пояснити як читати і записувати дроби і порівнювати на корд, промені далі учнів знайомлять з поняттям правильного і неправ. дробу і розгляд. перетв. Неправ. у мішаний і навпаки. Щоб виділити цілу част. неправ. доробу треба поділ, чисельн. на знам. частка буде цілою част. чис. і поперд. Далі ознайомлюємо учнів з основною властивістю дробу: Якщо чисельник та знаменник дробу помножити на одне й те саме натуральне число, то отримаємо дріб, що = даному. Також робимо висновок: якщо чисельник та знаменник дробу поділити на одне і те ж число, то отримаємо дріб, що рівний даному. Після цього вивчається скорочення дробів:Ділення чисельника і знаменника на їх спільний дільник відмінний від 1 наз. скороченням дробу. показ учням що 1/5+2/5=3/5 після декількох прикладів формулюється правило + дробів з однаковими знам. Далі зведення дробів до спільного знаменника та порівняння дробів, і аж потім + і – з різними знаменниками. В 6 кл. «зведення дробів до спільного знаменника»Вчитель показує на п-ді дріб 3/4 звести до дробу 75/100 після цього вчитель формулює правило: щоб звести дріб до найменшого спільного знаменника(НСЗ) треба: 1 )зн-ти НСК знам. цих дробів 2)зн-ти для цього дробу додатн. множн. 3)чис. і знам. дробу домн. на додатн, множн. В наступному прикладі розг. + і – дробу з
різними знам. Правило: щоб + або – дроби з різними знам. треба: 1) знайти НС знам. даних дробів; 2)звести кожен дріб до НС знам.;З)+ або – знайдені дроби. Тоді можна скоротити дріб і виділити цілу част. Множення звич. дробу розг. в 6 кл. SАВСД=1/2*1/3=1/6 Правило: щоб помножити два дроби треба перемнож. їх чис. і знам., добуток чис. на знам. і добуток знамен, на чис. Отже щоб поділити один дріб на інший треба ділене помножити на число обернене до дільника. Методика: Ділень: Задача: Sпрямок=7/10 кв. см. знайти площу-х 2/5х=7/10, х=7/10 / 2/5, то 2/5х=7/10 домн. на 5/2, х=35/10, 7/10 / 2/5=7/10 / 5/2 Правило, щоб поділити один дріб на другий можна ділене помножиш на число обернене до дільника, а/в / с/д=а/в * д/с Далі задачі на закріплення.

завантаження...
WordPress: 22.85MB | MySQL:26 | 0,325sec