МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ НАБЛИЖЕНИХ ОБЧИСЛЕНЬ. ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОКАЛЬКУЛЯТОРІВ І ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИЦІ

Багато численні застосування математичних методів в різних областях знань і життєвої практики часто здійснюється у формі розв’язання задач на обчислення якщо серед даних задач є значення неперервних величин: відстані, швидкості, ваги, площі, об’єму то вони обов’язково є наближеними числами, оскільки точні вимірювання таких величин що при встановленні самих інструментів не може бути досягнуто її точності І сама людина допускає похибки. Рідко бувають точні ті дані які представляють результат лічби елементів деяких множин. Н-д: множина жителів великою населеного пункту, множина дерев в лісі.. Точний результат лічби одержується лише в сприятливих умовах. Таким чином в обчислювальній практиці наближені обчислення застосовуються частіше ніж точні. В багатьох випадках навіть точні результати не можуть бути використані без похибок. Термін точне число і наближене можуть бути введені на початку 5кл. коли учні повторюють відомості про лічбу і нумерацію. На-д вчитель показує таблицю на якій зображено пружину 2-ох кольорів: червоного і зеленого які розміщені хаотично. Пропонують учням порахувати скільки пружин одного кольору і другого. Відповіді будуть різні, а вчитель наголошує які будуть точні а які наближені. Після цього можна поговорити з учнями про те чи має зміст безпомилкове підрахування кількості вагонів поїзда що швидко рухається.

В раніше діючих підручниках з алгебри для 7-9кл. теорії наближених обчислень відводиться значно більше місця і уваги ніж в підручнику Бевза. Тут набл. обчисл. розглядається в §64 в 12 розділі « елементарні п-ди математики». Спочатку наголошується що при вимір. довжини не можливо одержати точне значення і завжди одержують наближені знач, величини. Якщо вимірювати довжину n деякої….виявляється що вона більша за 6426 м. і межа 6424 то записують n=6,428 + 0,001 м. Говорять що значення довжини … знайдемо з точністю до 0,008м або що абсолютна похибка наближеного значення 6,428 не перевищує 0.0001. Дається означення: Абсолютною похибкою наближеного значення називають модуль різниці між наближеним і точним значенням

Ознайомлення з ЕОМ. В 1985 р. мін. освіти бувшого Рад. Союзу почали проводити ряд заходів по забезпеченню введення в усіх середніх школах країни нового курсу інформатики і обчисл. техніки. Були затверджені нові плани і програми. Вчителі пройшли певну підготовку. Комп’ютери стали планувати щоб дозволити по новому викладати ряд предметів в тому числі і мате мат. В курсі математики 5кл в п.5.2 «мікрокалькулятори» розкривається історичне виникнення ЕОМ, зокрема мікрокалькуляторів, ознайомлення учнів як вводити математичні числа і 10-ві дроби в калькулятор і як викопувати арифметичні дії. В 6 кл. калькулятори не викорирст. В 7кл. показують як розв’язувати лінійні рівняння з багатоцифровими коефіцієнтами. У 8кл при вивченні теми квадратні корені показують як добувати корені за допомогою калькулятора. В 9кл. мікрокалькулятори не використав.

завантаження...
WordPress: 22.85MB | MySQL:26 | 3,249sec