МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ І ВІДСОТКІВ

В 5 кл вводиться поняття десятк дробу на основі звич із співвідношення між 1-цями метричної системи мір. Тут вводиться поняття дес. дробу як числа, знаменник дробової частини якого вираж. як степінь десяти, тобто числа 10, 100, 1000… . Потрібно звернути увагу на вірне читання дес. дробу. Далі іде тема «Порівняння дес.. дробів», «Округлення…». Правила виконання дій над дес. дроб. Зручно пояснювати викор. співвіднош. між метр, с-ми мір. Далі слід розглян. + дес. дроб. з різною к-стю знаків, +дес. дроб. і мат. ч-л, дію – слід розгул, зразу ж після + щоб вправи + і – виконувати одночасно. Методика: 3-ча: довжина прямок.0,5 дм. Ширина 0,3 дм. знайти S. S =15см. кв.=1,5 дм. кв. Правило: щоб помнож. Один десятк. дріб на інший треба виконати множ. не звертаючи уваги на коми а потім виділити стільки знаків в отриманому добутку зправа, скільки їх було в обох множниках одночасно. Показати, що виконуються переставний, сполучний і розподільчий закони. Ділити десяткові дроби можна двома способами: 1)замінювати ділене і дільник натур, ч-ми; 2)тільки дільник замінити натуральним числом. З десятк. дробами тісно пов’язане поняття % адже % це 1/100 або 1%=0,01. Вперше учні знайомляться з поняттям % у 6 кл. В метод, л-рі є різні озн.: 1) % ч-ла є сота частина цього ч-ла 2) % є дріб з знам. 100 3) % це соті частини особливим способом записані. Розгл. 3 види задач на %: 1)знах. %даного числа; 2)знах. числа за даним його %; 3)знах. відсоткового відношення 2-х чисел. Н-д: 1)Виходить75% борошна, тобто20 кг. – 0,75 від усього жита, → знаходж. числа за дробом: 20/0,75=26 2)20 – 75%, 1% – 20/75=0,25,0,25*100=26 3)х-к-сть жита, з якого можна 20/75*100=26 отрим. 75% борошна. Тоді х/100*16=20, х=26.

завантаження...
WordPress: 22.85MB | MySQL:26 | 0,315sec