Методика «Учитель – учень»

(за Ю. Ханіним і А. Стамбуловим)

Інструкція. Уважно прочитайте кожне з наведених суджень. Якщо ви вважаєте, що воно правильне і відповідає вашим відношенням із учителем (зазначається, з учителем якого навчального предмета), то напишіть «так», якщо десь воно неправильне, то — «ні».

Відповіді заносяться до бланку відповідей у відповідну графу поруч з номером судження.

 

Бланк відповідей

 

Гностичний параметр  

1 

4 

7 

10 

13 

16 

19 

22 

Емоційний параметр  

2 

5 

8 

11 

14 

17 

20 

23 

Поведінковий параметр

3 

6 

9 

12 

15 

18 

21 

24 

 

1. Учитель уміє точно передбачати результати своїх учнів.

2. Мені важко ладити з учителем.

3. Учитель — справедлива людина.

4. Мені подобається, як пояснює вчитель.

5. Учителеві явно не вистачає чуйності у відношенні з людьми.

6. Слово вчителя для мене — закон.

7. Учитель ретельно готується до кожного уроки: готує цікаві факти, проводить ігри, використовує наочність тощо.

8. Я цілком задоволений учителем.

9. Учитель недостатньо вимогливий до мене.

10. Учитель завжди може дати розумну пораду.

11. Я цілком довіряю вчителеві.

12. Оцінка вчителя для мене важлива.

13. Вчитель в основному працює за шаблоном.

14. Уроки вчителя — одне задоволення.

15. Учитель приділяє мені мало уваги.

16. Учитель, як правило, не враховує моїх індивідуальних особливостей.

17. Учитель погано відчуває мій настрій.

18. Учитель завжди вислухає мою думку.

19. У мене немає сумнівів у правильності і необхідності методів і засобів, що застосовує вчитель

20. Я не стану ділитися з учителем своїми думками.

21. Учитель суворо вимагає дотримання дисципліни.

22. Учитель добре знає мої сильні і слабкі сторони.

23. Я б хотів бути схожим на вчителя.

24. У нас із учителем суто ділові відносини.

Обробка результатів. Кожне питання, що збігається з ключем, оцінюється в 1 бал.

Ключ

Гностичний параметр

1. +

4. +

7. +

10. +

ІЗ. +

16. +

19. +

22. +

Емоційний параметр

2. –

5. –

8. +

11, +

14. +

17. –

20. –

23. +

Поведінковий параметр

3. +

6. +

9. –

12. +

15. –

18. +

21. –

24.-

Результат опитування для зручності у подальшому використанні може бути представлений у вигляді зведеної таблиці:

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я учня

Показники

гностичний

емоційний

поведінковий

підсумковий

1.

3

5

5

13

 

2.

3

4

3

10

 

3.

2

1

2

5

 

4.

6

5

5

16

 

5.

2

1

3

6

 

6.

3

2

4

9

 

7.

3

1

2

6

 

8.

6

6

4

16

 

9.

8

8

7

23

 

10.

1

1

6

8

         
 

Середнє арифметичне

3,7 +/-0,6

3,4 +/- 0,6

4,1 + /- 0,5

12,2 + /-1,7

 

 

Середня арифметична оцінка дає можливість представити своєрідний узагальнений «портрет» учителя, намальований учнями класу, з кожного із досліджуваних компонентів міжособистісної взаємодії і за підсумковим показником. Дані анкетного опитування корисно доповнити результатами спостереження за взаємодією між вчителем і учнями в умовах конкретної діяльності. Критеріями оцінки взаємин служать готовність школярів виконувати вказівки вчителя, наявність творчого компонента при їх використанні, вираження прагнення до спілкування з учителем.

 

Оцінка цих відносин може вироблятися також за 5-бальною шкалою, представленою нижче (розроблена В. Л. Марищуком і Л. К. Сєровою).

Критерії оцінки міжособистісної взаємодії між вчителем і учнями

 

Показники, що спостерігаються у школярів

Умовні оцінки  

1 

Прагнуть до всебічного спілкування з учителем, цілком виконують його вказівки, виявляючи при цьому елементи творчості

5 

2 

Охоче підтримують контакти з учителем, виконують його вказівки, але не виявляють при цьому ініціативи 

4 

3 

До спілкування не прагнуть, не відкидають поради вчителя, але зацікавленості в їх одержанні не виявляють

3 

4 

До спілкування з учителем відносяться негативно, вказівки виконують формально, виявляючи дратівливість, шукають докази до того, щоб не виконати вказівки 

2 

5 

Прагнуть уникнути контактів із учителем, не виконують указівок, намагаються робити навпаки, відкрито конфліктують

1 

 

У процесі спільної діяльності у членів шкільного класу виробляються взаємні уявлення одне про одного як про людину, товариша. За змістом ці уявлення є оцінними характеристиками різних властивостей особистості (характеру, здібностей, знань, умінь, волі та ін.).

ГОО —групова оцінка особистості — відбиває суспільну думку про людину як про учня класного колективу.

ГОО є статистичною сукупністю індивідуальних уявлень про людину.

Груповій оцінці особистості передує розробка переліку особистіс-них якостей, необхідних школяреві. Обсяг вимог може бути виражений певним числом якостей особистості (це число варіює від 20 до 180), згрупованих за деякими ознаками. Наприклад, виділені групи якостей характеризують відношення людини до праці (працьовитість, захопленість, творчість і т. д.), до людей (чесність, вихованість і т. д.), до себе (вимогливість, впевненість і т. д.). Тут може бути дана і характеристика знань, умінь і навичок того, що атестують. За основу можна використовувати опитувальник «Самооцінка особистості» С. А. Буддассі.

Обкреслений мінімум необхідних і бажаних якостей для того або іншого колективу пропонується людям, які добре знають цей колектив, для ранжування кожної якості за заданою шкалою.

 

Результати заносяться в таблицю.

Уявлення про відносини педагогів і старших школярів може бути виявлене за допомогою методики «Оцінка ступеня задоволеності різними сторонами життя», розробленої 3. І. Васильєвою.

Педагогам і школярам пропонується оцінити ступінь своєї задоволеності різними аспектами життя:

1) загальним станом справ у школі;

2) характером навчальної діяльності;

3) відносинами з колективом, учителями (учнями).

Оцінка проводиться за наступною шкалою:

— цілком задоволений (+1);

— задоволений (+0,5);

— не задоволений (—0,5);

— зовсім не задоволений (-1);

— не знаю (0).

Після цього підраховується коефіцієнт задоволеності (окремо вчителів і учнів) за кожним аспектом.

К « я, (+1) + п2 (+0,5) + л3 (0) + п4 (-0,5) + п5 (-1), п де «, — кількість цілком задоволених;

п2 — кількість осіб задоволених;

«3 — кількість осіб, що не відповіли на запитання;

я4 — кількість осіб, що не задоволені;

пь — кількість осіб, що зовсім не задоволені;

п — загальне число учасників опитування.

Отримані коефіцієнти задоволеності учнів (учителів) за різними аспектами розташовані в порядку убування. Порівнюючи два ряди коефіцієнтів, можна з’ясувати, наскільки однакове відношення педагогів і школярів до різних сторін життя в школі; що їх хвилює, що радує, що необхідно змінювати.

 

завантаження...
WordPress: 22.99MB | MySQL:26 | 0,474sec