МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВОЇ АТЕСТАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ

(Зирянова О.Г.)

Методика містить десять шкал, які дозволяють оцінити різні сторони діяльності вчителя:

А1 – оцінка психологічної готовності вчителя до роботи в сучасній школі;

А2 – оцінка технологічної готовності вчителя;

П1 – оцінка умінь планувати свою діяльність і прогнозувати результати своєї роботи;

П2 – оцінка викладацької діяльності вчителя;

П3 – оцінка позаурочної організаційно-виховної роботи;

П4 – оцінка роботи вчителя над підвищенням свого професійного рівня;

П5 – оцінка моральних якостей, професійної етики і культурних інтересів учителя;

П6 – оцінка результативності громадської роботи вчителя;

П7 – оцінка вміння вчителя жити і працювати в колективі;

П8 – оцінка умінь учителя організувати свою працю і працю учнів.

Кожна шкала містить набір показників, на основі яких і проводиться оцінювання за десятибальною шкалою. Оцінку проводить адміністрація школи, колеги по роботі, учні, батьки. Сюди ж входить і самооцінка. Учні оцінюють учителів за шкалами П2-П8 з використанням дещо спрощених показників у порівнянні з головною шкалою, але аналогічно щодо самої сутності. Батьки оцінюють вчителя за особливим показником ( шкали П2-П3 ) і за основним ( шкали П5-П8 ). Рівень учителя ( рейтинг ) визначається за формулою:


де К = 5П(А)+4П(К)+3П(С)+2П(У)+1П(Б), де

П(А) – оцінка адміністрації,

П(К) – оцінка колег,

П(С) – самооцінка,

П(У) – оцінка учнів,

П(Б) – оцінка батьків.

Дана методика дає можливість побачити за низькими оцінками найбільш важкі для вчителя сторони його професійної діяльності, але унеможливлює вичленення конкретних труднощів.

Загальний рейтинг вчителів розраховується за категоріями:

I – адміністрацією школи;

II – колегами, вчителями;

III – учнями (старшокласниками);

IV – батьками;

V – самооцінка.

За підсумками атестації, якщо вчитель набрав:

І – від 1000 до 850 балів – це оптимальний рівень. Такий вчитель заслуговує на заохочення.

ІІ – від 850 до 550 балів – допустимий рівень.

ІІІ – від 550 до 350 балів – критичний рівень. Вчителю необхідно працювати над підвищенням свого рівня.

IV – нижче 350 балів – недопустимий рівень. Випадкова людина в школі, яка помилилась у виборі професії.

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,332sec