МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ

Під позакласною роботою з мат-ки (ПРМ) розум, необов’язкові математичні заняття з учнями в позаурочний час Розрізняють 2 види: П робота з слабовстигаючими учнями у вивченні програмного матеріалу; 2) робота з учнями, які проявляють підвищений інтерес і здібності до вивч. .мат-ки.

Осп. мета 1 виду своєчасна ліквідація і попередження прогалин в знаннях учнів з курсу мат-ки. Положення, зв’язані з орг-цією і провед. позакл роботи з невстигаючими: 1) Додадк. зан. доцільно проводити з невеликими однорідн. групами учнів (3-4); 2) слід максимально індивідуалізувати ці зан-тя: 3)проводити не частіше 1р. в тиждень; 4) після опрацювання розділу проводити підсумковий контроль; 5) вчитель повинен постійно аналізувати причини прогалин в знаннях учнів.

2-й вид
ПРМ -це зан з учнями, які проявляють до її вивч. підвищ, інтерес. Цей вид роботи в-дає таким цілям: 1) розвиток стійкого інтересу до мат-ки і її застосувань; 2) розшир і поглиблення знань учнів з програмного мат-лу; 3) привиття учням певних навичок науково-дослідн. хар-ру, 4) вихов. високої к-ри мат. мислення; 5) розвиток самост. і творчо працюв. з навч літ-рою.

ПРМ не пов. дублювати класних занять, слід розгляд, такі пит., які є поглибленням вивч питань на уроках. За формою орг-ції ПРМ поділ, на: масову (дає змогу залучити вел. к-сть учнів), групову і індивідуальну. Результативною є робота з невеликою групою учнів. Індивід, роб. провод. за спец, складеним планом, відповідно до інтересів учнів. В проведенні ПРМ слід врахов. вікові особливості учнів. Старшокласникам можна рекомендувати такі форми ПРМ: мат. гурток, мат. вечори, екскурсії, позакласне чит. мат. л-ри, шк. мат. преса, тижні мат-ки.

П-д: тиждень математики: Пон.: 1 – святкове відкриття 8.00, 2-випуск стінгазети, 3-план роботи тижня мат-ки, 4-юморина-2007; Вів.: 1-Дещо з історії мат-ки. 2-Мат. конкурси, цікаві задачі; Сер.: 1-доповідь учнів 11 кл. Минуле і тепер, компл. чисел”, 2-КВК – “Мат-ка коло нас”; Чет.: 1-“Хто про що”-турнір матем., 2-“Поле чудес”; П’ят.: 1-Прес-конференція 11 кл., 2-Закриття. Святк вечір “Разом з мат-кою.

План гуртка: № засід. гуртка; Дата; Зміст гуртк. зан-тя; 4 Хто в-дає за кожну част, засідання; Термін виконання; Відмітки про виконання. Гурткові зан-тя з мат. – найб. поширена і систематична форма позакласної роботи. Форми проведення: Доповіді (30-35 хв); тематичні заняття; десятихвилинки, розв. задач, мат. софізми, фокуси, моделювання – вигот наочності і т.д. Мат. турніри: з 2-х кл. організовують 2 ком-ди по 5 учасн. в кожній. Ці ком-ди готуються за 1 місяць до провед. турніру: добирають задачі, які пропонуватимуть своїм суперникам, індивід, колективні виступи Призначають ведучого і журі, яке присуджує очки за прав. в-ді. цікаві задачі, оригінальні виступи.

завантаження...
WordPress: 22.86MB | MySQL:26 | 0,333sec