Методика Пєрона – Рузера

Ще в 1936 році В Коган висунув припущення про те, що одним з основних факторів, що знижують працездатність, є звуженням обсягу активної уваги, неможливість одночасно врахування кількох факторів (елементів) діяльності.

При цьому діти зберігають навички й уміння, необхідні для одно факторних розумових дій.

Працездатність визначають як можливість тривалої систематичної діяльності з кількома факторами (ознаками) одночасно, що необхідно для засвоєння навичок і умінь. До порушень працездатності належать ознаки, що мають характер порушення окремих процесів пам’яті, коливання уваги, темпу сенсомоторних реакцій.

Незважаючи на те, що визначення особливостей і характеру порушень працездатності можна оцінити при виконанні дитиною майже будь-якої психологічної методики, існує ряд методик для безпосереднього дослідження цієї проблеми. Одна з них є психологічною класикою “: це методика П¢єрона – Рузера . Наводимо стандартний варіант цієї методики, що спирається на ратитетну роботу М.Кононової. Також ми наводимо стандартний (у масштабі 1:1) бланк методики П¢єрона – Рузера, щоб психологи могли використовувати його у своїй роботі.

Методика дає уявлення про темп і якість формування простої навички, засвоєння нового способу дій (заданої програми), допомагає отримати інформацію про обсяг і стійкість довільної уваги, працездатність, а також про деякі параметри емоційно-вольової сфери. Крім того, з її допомогою можна проаналізувати розвиток функції програмування і контролю.

 

Процедура проведення

 

Перед дитиною кладуть чистий бланк , і психолог, заповнюючи порожні геометричні фігурки зразка, говорить: ” Дивися, у цьому квадратику я поставлю крапку, у трикутнику – от таку риску (вертикальну), коло залишу чистим, нічого в ньому не малюю, а в ромбі – от таку риску (горизонтальну). Всі інші фігури ти заповниш сам, так само, як я тобі показав “.

Після цього необхідно ще раз повторити, де і що намалювати, і показати заповнену верхню частину бланка.

Залежно від завдань дослідження і віку дитини у верхній частині бланка умовні значки ставляться в одній, двох або трьох геометричних фігурах. Одна з фігур завжди повинна залишатися порожньою.

Характер умовних позначок усередині геометричних фігур може мінятися залежно від мети дослідження і при динамічному обстеженні тієї самої дитини.

Після того як дитина розпочала роботу, психолог вмикає секундомір і фіксує (позначає крапкою або рискою на бланку) кількість фігур, заповнених дитиною за одиницю часу. Як правило, для дитини молодшого шкільного віку цією одиницею часу є хвилина, а всього на роботу дається 3 хв.

Іншим варіантом реєстрації діяльності дитини є оцінка часу виконання (у секундах) кожного рядка бланка.

Бажано фіксувати (хоча б приблизно), з якого моменту дитина починає працювати за пам’яттю, тобто без опори на зразок. У протоколі також необхідно зазначати, як дитина заповнює фігури: акуратно чи недбало.

 

Обробка результатів

 

При проведенні методики аналізують:

можливість і характер утримання програми діяльності як оцінку рівня сформованості функції програмування і контролю;

час, витрачений на виконання всього завдання;

стабільність працездатності (кількість знаків за хвилину або час заповнення одного рядка);

зміна працездатності залежно від стомлення, здатності долучитися до роботи, реакції на зовнішні перешкоди;

можливість самостійно помічати і виправляти помилки на різних етапах роботи;

кількість і характер помилок, а також динаміка появи помилок залежно від змін працездатності й етапу діяльності;

характер і стиль діяльності.

 

Усі параметри виконання завдання аналізують на різних етапах діяльності.

Темпові характеристики слід аналізувати не стільки в порівнянні з результатами інших дітей, скільки в порівнянні з власним виконанням завдання в різні періоди часу.

За результатами дослідження можна побудувати криву працездатності дитини, де по одній осі відкладають час роботи (10,20,30с), а по іншій – кількість проставлених значків за цей відрізок часу.

Побудова такої кривої дає наочне зображення діяльності дитини, дозволяє зрозуміти її діяльності, характер працездатності, вид порушення.

завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 1,018sec