МЕТОДИКА МОНІТОРИНГУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ХАРАКТЕРУ ПІДЛІТКА

 

Характер — це комплекс сталих психічних властивостей людини, що виявляється в її поведінці та діяльності, у ставленні до суспільства, до праці, до колективу, до самої себе.

Радянські психологи виділяють у структурі характеру дві великі групи характерологічних рис. До першої належать риси, що відображають ідейно-моральну спрямованість особистості, патріотизм, принциповість, правдивість, дисциплінованість тощо. Другу групу складають характерологічні особливості людини, у яких виражено її емоційно-вольові та інтелектуальні риси: мужність, сміливість, рішучість, наполегливість, розсудливість тощо.

 

Методика І. Коротка абетка рис характеру.

Матеріальне забезпечення: аркуш паперу з коротким переліком рис характеру.

Процедура проведення:

Перед вами список рис характеру, які трапляються найчастіше. Ваше завдання — вибрати з цього списку не менше п’яти і не більше десяти рис, які, на вашу думку, найбільше визначають ваш характер, і вписати їх у стовпчик. Якщо ви вважаєте, що вам властива риса характеру, якої немає в списку, то після виписаних під рискою рис допишіть її.

Перелічіть риси свого характеру, пронумеруйте їх зліва від першої найбільш вам властивої в порядку зменшення. Після виконання завдання потрібно буде розповісти, на основі яких факторів своєї діяльності ви вважаєте ту чи іншу рису властивою вашому характерові.

Самооцінку бажано порівняти з оцінкою характеру учня, даною двома-трьома особами, що його добре знають.

 

Коротка абетка рис характеру

Акуратність, активність, альтруїстичність, апатичність.

Безвілля, безкорисливість, безтурботність, безсоромність, безпринципність, безстрашність, безтактність, безхарактерність, безцеремонність, безініціативність, боязкість.

Ввічливість, великодушність, вірність, веселість, владолюбство, вразливість, витривалість.

Гордість, гарячковість, грубість, гуманність.

Далекоглядність, дволикість, делікатність, діловитість, деспотичність, дисциплінованість, доброзичливість, доброта, довірливість.

Жадібність, жорстокість, життєрадісність.

Заздрісність, зарозумілість.

Ідейність, ініціативність, інтелігентність.

Колективізм, критичність.

Легковірність, легкодумність, лицемірство, лукавість.

Меланхолійність, мрійливість, мовчазність, м’якість.

Наївність, насмішливість, наполегливість, недбалість, неуважність, незворушність, недовірливість, незалежність, некритичність, непрактичність, невибагливість, нерішучість, нетерпимість.

Образливість, об’єктивність, організованість, обережність.

Пасивність, песимістичність, підозріливість, постійність, привітність, принциповість, пунктуальність, педантизм.

Рішучість.

Самолюбство, самостійність, самовпевненість, стриманість, скромність, сміливість, старанність.

Тактовність, терпимість.

Флегматичність.

Халатність, хвалькуватість, хитрість, хоробрість.

Цілеспрямованість.

Чесність.

Егоїстичність, експансивність.

 

 

завантаження...
WordPress: 23.02MB | MySQL:26 | 0,772sec