Методика М.Розенберга “Шкала для вимірювання рівня самоповаги”

Мета: виявити глобальне ставлення особистості до себе.

Хід проведення. Учні мають уважно прочитати опитувальник, що складається з десяти суджень. На кожне з них пропонується чотири градації відповідей, поданих у таблиці.

Таблиця І

Відповіді

Судження (в балах)

Прямі

Зворотні

Повністю згоден

4

1

Згоден

3

2

Не згоден

2

3

Зовсім не згоден

1

4

Судження

1. Я відчуваю, що я гідна людина — принаймні не меншою мірою, ніж інші.

2. Я схильний відчувати себе невдахою.

3. Мені здається, що я маю й хороші якості.

4. Я здатний робити дещо не гірше, ніж інші.

5. Гадаю, мені немає чим особливо пишатися.

6. Я добре ставлюся до себе.

7. Загалом я задоволений собою.

8. Мені б хотілося більше поважати себе.

9. Я іноді ясно відчуваю свою непотрібність.

10. Часом думаю, що я в усьому поганий.

Обробка даних.

Код опитувальника: прямі запитання — 1, 3, 4, 6;

зворотні запитання — 2, 5, 7, 8, 9, 10.

Максимально можлива сума — 40 балів, мінімальна — 10 балів.

Глобальне ставлення особистості до себе виявляється у тривожності, депресивності, психосоматичних захворюваннях (чим воно нижче, тим більше останніх), а також в активності під час спілкування, прагненні до лідерства, почутті міжособистісної безпеки (чим вищий показник глобального самоставлення, тим сильніші ці почуття).

Методика “Шкала самосвідомості” [35]

Мета: вивчення способів функціонування самосвідомості, усвідомлення себе, своїх міжособистісних взаємин, виявлення соціальної тривожності.

Хід проведення. Підліткам пропонують уважно прочитати список суджень, що стосуються різних аспектів поведінки та всіляких переживань. Використовуючи шкалу від 0 до 4, підліткові слід оцінити, якою мірою кожне із суджень збігається з його переживаннями та поведінкою.

0 — означає, що дане судження зовсім не збігається з описом переживань і поведінки;

4 — свідчить, що судження цілком правильно описує поведінку і переживання підлітка.

Читаючи підряд судження, учні мають обводити кружечком відповідну цифру.

Таблиця 2


Судження

Шкала

Зовсім не збігається 

Повністю збігається 

1.

Завжди намагаюся зрозуміти себе

0 

1 

2 

3 

4 

2.

Звертаю особливу увагу на форму

0 

1 

2 

3 

4 


 

і зміст своїх вчинків та дій

         

3.

Я не доскіпливий (не створюю

0 

1 

2 

3 

4 


 

собі проблем) стосовно свого “Я”

         

4.

Лише з часом мені вдається подолати свою

0 

1 

2 

3 

4 


 

нерішучість у нових ситуаціях 

         

5

Часто думаю про себе

0 

1 

2 

3 

4 

6.

Мене хвилює те, яким я видаюсь іншим

0 

1 

2 

3 

4 

7.

Мої мрії часто стосуються моєї особистості

0 

1 

2 

3 

4 

8.

Мені важко працювати, коли

0 

1 

2 

3 

4 


 

хтось спостерігає за мною

         

9.

Ніколи не аналізую себе

0 

1 

2 

3 

4 

10.

Легко бентежусь 

0 

1 

2 

3 

4 

11.

Часто думаю про те, який я маю вигляд 

0 

1 

2 

3 

4 

12.

Не відчуваю труднощів під час

0 

1 

2 

3 

4 


 

розмови з незнайомими

         

13.

Загалом я звертаю увагу на свої

0 

1 

2 

3 

4 


 

внутрішні переживання

         

14.

Звичайно мене хвилює, чи справлю

0 

1 

2 

3 

4 


 

я добре враження

         

15.

Постійно аналізую мотиви своїх

0 

1 

2

3 

4 


 

Вчинків

         

16.

Відчуваю занепокоєння, коли буваю 

0 

1 

2 

3 

4 


 

ваю серед великої кількості людей

         

17.

Погляд у дзеркало — одна з дій,

0 

1 

2 

3 

4 


 

що передує виходу з дому

         

18.

Іноді в мене буває відчуття, що я

0 

1 

2 

3 

4 


 

спостерігаю за собою збоку

         

19.

Переймаюсь тим, що інші думають про мене 

0 

1 

2 

3 

4 

20.

Усвідомлюю зміни свого настрою

0 

1 

2 

3 

4 

21.

Звичайно я думаю про те, який маю вигляд

0 

1 

2 

3 

4 

22.

Розв’язуючи проблему, іноді задумуюсь над 

0 

1 

2 

3 

4 


 

тим, яким чином я розмірковую

         

23.

Хвилююся, коли перебуваю серед

0 

1 

2 

3 

4 


 

великої кількості людей

         

Обробка
даних.

Код опитувальника:

цілісне самоусвідомлення — запитання 1, 3. 5, 7, 9, 13, 15, 18, 20, 22;

самоусвідомлення в міжособистісних взаєминах — запитання 2, 6. 8, 11, 14, 17, 19, 21;

соціальна тривожність — запитання 4, 10, 12, 16; 23.

Запитання З, 9, 12 є зворотними.

Учитель має додати всі відмічені учнем цифри, які позначають певний аспект самосвідомості, щоб дістати загальну суму його балів. Потім сума балів кожного учня порівнюється з середніми показниками по групі (класу).

Одержані за цими й іншими подібними методиками дані можна доповнити результатами графічної методики, зокрема проективного тесту “Автопортрет” [28].

Методика “Самооцінка характеру методом оцінних шкал” [23]

Мета: встановлення рівня вияву таких рис особистості, як самовпевненість — критичність, рішучість — невпевненість, егоцентризм, прагнення звернути на себе увагу оточуючих.

Хід проведення. Учням пропонують бланки з трьома оціннимі шкалами (А, Б, В). Вони мають:

— уважно прочитати судження, включені до кожної з шкал;

— своє ставлення до судження висловити одним із варіаі відповідей: “ніколи”, “іноді”, “часто”;

— зробити позначку у відповідній графі;

— підрахувати суму набраних балів.

Бланк А


 

 


 

Судження

 

 


 

Кількість балів

 


 

Варіанти відповідей

 

 


 

Ніколи

Іноді

Часто

0

1

2

1.

Хочу бути схожим на когось


 


 

 


 

2.

Почуваюсь впевнено


 


 


 


 

3.

Усвідомлюю свої помилки


 


 


 


 

4.

Люблю давати поради


 


 


 


 

5.

Прислухаюся до порад


 


 


 


 

6.

Визнаю авторитети


 


 


 


 

7.

Подумки ставлю себе на місце іншого


 


 


 


 

8.

Усвідомлюю свої вади


 


 


 


 

9.

Усвідомлюю свої сильні сторони


 


 


 


 

10.

Хочу стати кращим


 


 


 


 

Усього балів:


 


 


 


 

Бланк Б


Судження

Кількість

балів

Варіанти відповідей

Ніколи

Іноді

Завжди

1

2

3

1

1.

2.

 

3.

4.

 

5.

6.

7.

 

Приймаю рішення з великими зусиллями

Переключення уваги з однієї справи на іншу пов’язане з сильним нервовим напруженням

Майбутнє здається невизначеним, і це непокоїть

Якщо мені роблять зауваження, то вщчуваю несправедливість щодо себе

Мені треба докладно пояснювати сутність будь-якої справи

Я люблю ясні, чіткі, конкретні доручення

Мені важко виявляти особисту ініціативу

       

Усього балів:


 


 


 


 

Бланк В


 

 


 

Судження

 

 


 

Кількість

балів

 


 

Варіанти відповідей

 

 


 

Іноді

Ніколи

Завжди

2

1

3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Якщо мене хвалять, я не приховую, що задоволений

Я люблю бути в центрі уваги

Коли мене сварять, це викликає різкий протест

Я злюсь на людей, які роблять мені зауваження

Виникає бажання виділитись

Коли хвалять, хочеться зробити все ще краще 

       
   

Усього балів:


 


 


 

Обробка даних.

Шкала А. Якщо Ви набрали 20 балів, це означає, себе досить об’єктивно. Щоправда, Вам певною мірою,
притаманна самовпевненість.

Коли на половину запитань Ви відповіли “іноді”,
а на решту “часто”, Ви набрали 15 балів. Звідси можна дійти
висновку, що висока самооцінка оптимально поєднується у Вас з критичним ставленням до себе. Якщо переважають відповіді “іноді” й Ви набрали 10 балів, це означає, що Ви занадто критично ставитесь до себе.

Коли Ви набрали менше 10 балів, а з них по 2 бали одержали за З, 4, 8 запитання, а за решту — 0 балів, це означає, що Ви — самовпевнені і не хочете працювати над собою.

Шкала Б. Коли Ви набрали 7—9 балів, така риса, як рішучість, притаманна Вам достатньою мірою.

Якщо Ви набрали 10—15 балів, це означає, що Ви дешо невпевнені у собі й непокоїтесь.

Коли набрали більше 15 балів, Вам
притаманні надмірна нерішучість і невпевненість.

Шкала В. Якщо Ви набрали 10—12 балів, у Вас помітно виявляється егоцентризм, прагнення звернути на себе увагу оточуючих.

Коли Ви набрали 13 балів або й більше, вказані якості виражені у Вас значною мірою, і треба спробувати їх подолати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модифікований варіант методики ДДО ( Е.А.Клімова).

Мета: визначити якому типу професій, відповідно до об’єкту праці, надають перевагу учні. Учитель пропонує учням оцінити своє ставлення до виконання різних видів трудової діяльності.

Інструкція для учнів.

    Уявіть, що після відповідного навчання ви зможете виконувати будь-яку роботу.Вам потрібно визначити своє ставлення до кожного виду діяльності, який вам пропонується. Виразіть своє ставлення за допомогою шкали оцінок:

5 балів – запропонована робота вам подобається;

4 бали – запропонована робота швидше подобається, ніж не подобається;

3 бали – не знаю (важко визначитись);

2 бали – запропонована робота швидше не подобається, ніж подобається;

1 бал – запропонована робота не подобається.

Постарайтесь надто довго не задумуватись над тим, яку відповідь дати. Надавайте перевагу тій відповіді, яка першою промайне у вашій свідомості, саме вона найоб’єктивніше буде відображати ваше ставлення до того чи іншого виду діяльності.

 

Опитувальник.

 

 1. Доглядати тварин, рослини.
 2. Розбиратись в будові машин, приладів, механізмів, апаратури.
 3. Допомагати хворим чи людям, лікувати їх.
 4. Складати таблиці, схеми, програми для обчислювальних машин (комп’ютерів).
 5. Слідкувати за якістю книжкових ілюстрацій, плакатів, художніх листівок, компакт-дисків.
 6. Слідкувати за станом і розвитком рослин, брати участь в охороні природи.
 7. Обробляти у вільний час матеріали ( дерево, тканину, пластмасу і т. п.).
 8. Проводити час з однолітками, допомагати або захоплювати їх якою-небудь справою.
 9. Читати науково-популярні книги, критичні статті, публіцистичну літературу, яку багато хто вважає нудною.
 10. Обговорювати художні книги (виставки, концерти), настроювати музичні інструменти.
 11. Вирощувати тварин якої-небудь породи, читати книги про рослинний і тваринний світ.
 12. Займатись технічною творчістю, читати про будову машин, механізмів і приладів.
 13. Тренувати, навчати товаришів (чи молодших) виконувати які-небудь дії (трудові, навчальні, спортивні).
 14. Шукати і виправляти помилки в текстах, таблицях, малюнках, розгадувати головоломки.
 15. Вивчати секрети майстерності художників, працівників мистецтва (кіно, театру і т. д.) і відтворювати їх дії.
 16. Лікувати тварин, впливати на хід розвитку рослинних і тваринних організмів.
 17. Ремонтувати (лагодити) речі, вироби (одяг, техніку), помешкання, побутові прилади.
 18. Повідомляти, роз’яснювати людям потрібну їм інформацію (у довідковому бюро, на екскурсії, в школі і т.п.).
 19. Виконувати обчислення, розрахунки, креслення.
 20. Художньо оформлювати газети, виставки (або брати участь у підготовці вистав, концертів).
 21. Покращувати сорти рослин, породи тварин, спостерігати за навколишньою природою.
 22. Конструювати своїми руками моделі, прилади, технічні вироби, продукти харчування, одяг.
 23. Розбирати суперечки, сварки між людьми, переконувати, роз’яснювати, карати, заохочувати.
 24. Розбиратися в кресленнях, схемах, таблицях.
 25. Довго без втоми займатись художньою роботою (малюванням, фотографуванням, музикою тощо).
 26. Спостерігати за життям мікробів, вивчати рослини тощо.
 27. Обслуговувати, настроювати прилади, апарати.
 28. Залагоджувати розбіжності (суперечності) між однолітками і молодшими товаришами.
 29. Складати точні описи-звіти про спостереження, події, вимірювані об’єкти.
 30. Художньо описувати, зображувати події.
 31. Працювати з біологічними об’єктами, ставити досліди, здійснювати аналіз результатів.
 32. Здійснювати монтаж будинків чи складання машин, приладів.
 33. Обслуговувати відвідувачів, вести бесіду з ними, давати поради тощо.
 34. Займатися кресленням, копіювати креслення, карти, схеми.
 35. Надавати нові форми, риси краси навколишнім предметам, середовищу.
 36. Вести боротьбу із захворюваннями рослин, з шкідниками лісу, саду, городу.
 37. Виготовляти за кресленнями машини, одяг, будувати будинки, складати схеми.
 38. Організовувати культпоходи однолітків чи молодших в театри, музеї, екскурсії, ігри тощо.
 39. Працювати на клавішних машинах ( друкарська машинка, телетайп, клавіатура комп’ютера і т.)
 40. Активно займатися в художній самодіяльності (грати на сцені, співати тощо).

 

Обробка та інтерпретація результатів.

Порахувати суму балів, набраних учнем по кожному типу професій (відповідно до ключа).

Перевага надається тому типу, по якому отримано найбільшу кількість балів.

 

Ключ.

1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, – Людина – Природа.

2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, – Людина – Техніка.

3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, – Людина – Людина.

4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, – Людина – Знакова система.

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,- Людина – Художній образ.

                

        Опис типів та орієнтовний перелік професій, що їм належать.

    Людина – Природа – робота, спрямована на об’єкти живої природи: садівник, зоотехнік, ветлікар, тваринник, геолог, лісник, бджоляр, ґрунтознавець, агроном.

    Людина – Техніка – робота, спрямована на технічні об’єкти (машини, механізми, матеріали): слюсар, радіотехнік, токар, автослюсар, майстер зв’язку, швачка, водій, слюсар-складальник електроприладів, інженер-будівельник, електромонтажник.

    Людина – Людина – робота, спрямована на людину: продавець, учитель молодших класів, учитель старших класів, няня, вихователь дитячого садка, офіціант, викладач, адміністратор установи, лікар.

    Людина – Знакова система – робота, спрямована на обробку інформації, представленої у вигляді умовних знаків, цифр, формул, текстів: кресляр, машиніста, плановик, радист-оператор, економіст, оператор комп’ютера, коректор, програміст, телеграфіст, на борщик ручного набору.

    Людина – Художній образ – робота, спрямована на художні об’єкти чи умови їх створення:

маляр, гравер, архітектор, фотограф, актор, шліфувальник діамантів, ювелір, художник, музикант, модельєр, дизайнер.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опитувальник творчого потенціалу

 

Типологічний опитувальник творчого потенціалу дає змогу оцінити рівень творчого потенціалу, уміння приймати нестандартні рішення.

До структури цього тесту входять такі підпікали: допитливість, віра в себе, постійність, амбіціозність, «слухова» пам’ять, зорова пам’ять, прагнення незалежності, здатність абстрагуватися, ступінь зосередженості. Ці здібності і складають основні якості творчого потенціалу.

Тест дає змогу оцінити рівень творчого потенціалу, уміння прийняти нестандартні рішення.

Інструкція: виберіть один із запропонованих варіантів поведінки в заданих ситуаціях.

1.    Чи вважаєте ви, що навколишній світ можна поліпшити:

а) так; б) ні, він і так досить гарний; в) так, але тільки де в чому.

 

2.    Чи вважаєте ви, що самі можете брати участь у значних змінах навколишнього світу:

а) так, у більшості випадків; б) ні; в) так, у деяких випадках.

 

3.    Чи вважаєте ви, що деякі з ваших ідей сприяли б прогресу в тій сфері діяльності, у якій ви працюєте (збираєтеся працювати):

а) так; б) так, за сприятливих обставин; в) лише деякою мірою.

 

4.    Чи вважаєте ви, що в майбутньому гратимете настільки важливу роль, що зможете щось принципово змінити:

а) так, напевно; б) це малоймовірно; в) можливо.

 

5.    Коли ви хочете розпочати якусь дію, чи думаєте ви, що виконаєте це:

а) так; б) часто думаєте, що не зумієте; в) так, часто.

 

6.    Чи хочете ви зайнятися справою, якої абсолютно не знаєте:

а) так, невідоме вас приваблює; б) невідоме вас не цікавить; в) усе залежить від характеру цієї справи.

 

7.    Вам доводиться займатися незнайомою вам справою. Чи хочеться вам бути досконалим:

а) так; б) задовольнитеся тим, чого встигли домогтися; в) так, але тільки якщо вам це подобається.

 

8.    Якщо незнайома справа вам подобається, чи хочете ви знати про неї все:

а) так; б) ні, ви хочете навчитися тільки основного; в) ні, ви хочете тільки задовольнити свою цікавість.

 

9.    Коли ви зазнаєте невдачі, то:

а) якийсь час виявляєте впертість, усупереч здоровому глузду; б) махнете рукою на цю витівку, тому що розумієте, що вона нереальна; в) продовжуєте робити свою справу, навіть коли стає очевидним, що перешкоди нездоланні.

10.    Як, на вашу думку, треба вибирати професію:

а) враховуючи своїх можливості, перспективи; б) зважаючи на стабільність, значущість, потреби професії; в) переваги професії.

 

11.    Подорожуючи, чи могли б ви легко орієнтуватися на маршруті, яким уже їздили:

а) так; б) ні, боїтеся заблукати; в) так, але тільки там, де вам сподобалося.

 

12.    Одразу ж після якоїсь бесіди чи зможете
ви згадати все, про що йшлося:

а) так, легко; б) всього згадати не зможете; в) запам’ятовуєте тільки те, що вас цікавить.

 

13.    Коли ви чуєте слово незнайомою мовою,можете повторити його по складах, без помилки, навіть не знаючи його значення:

а) так, легко; б) так, якщо це слово легко запам’ятати; в) повторите, але не зовсім правильно.

 

14.    У вільний час ви полюбляєте:

а) залишатися наодинці; б) бути в компанії; в) вам байдуже, будете ви самі чи в компанії.

 

15.    Ви займаєтеся якоюсь справою. Вирішуєте припинити це заняття тільки коли:

а) справу закінчено; б) ви більш-менш задоволені; в) вам ще не все вдалося зробити.

 

16.    Коли ви самі:

а) любите мріяти про абстрактне; б) за будь-яку ціну намагаєтеся знайти собі конкретне заняття; в) іноді любите помріяти, але про речі, що пов’язані з вашою діяльністю (роботою, навчанням).

 

 

17.    Коли якась ідея захоплює вас, ви будете думати про неї:

а) незалежно від того, де і з ким ви; б) ви зможете робити це тільки наодинці; в) тільки там, де буде не надто шумно.

 

18. Коли ви обстоюєте якусь ідею:

а) можете відмовитися від неї, якщо вислухаєте переконливі аргументи опонентів; б) наполягатимете на своєму, які аргументи не вислухали б; в) зміните свою думку, якщо опір виявиться надто сильним.

 

 

Обробка:

 • за кожну відповідь «а» нараховують 3 бали;
 • за відповідь «б» — 1 база відповідь «в» — 2 бали. Підрахувати загальну суму.


  Інтерпретація

  Запитання 1,6,7,8 визначають межу допитливості; запитання 2,3,4,5 — впевненість у собі; запитання 9 і 15 — амбіційність; запитання 12 та 13 — «слухову» пам’ять; запитання 11 — зорову пам’ять; запитання 14 — прагнення бути незалежним; запитання 16, 17 — здатність до абстрагування; запитання 18 — ступінь зосередженості. Ці компоненти дають уявлення про основні риси творчого потенціалу. Загальна сума набраних балів дає змогу визначити рівень творчого потенціалу.

  0—23 бали — низький рівень;

  24—48 балів — середній рівень;

  49 і більше — високий рівень.

  Високий рівень — значний творчий потенціал, який надає багатий вибір творчих можливостей. Якщо є умови для застосування здібностей, то дитині доступні найрізноманітніші види творчості.

  Середній рівень — людина має риси, які дозволяють займатися творчістю, але в неї є проблеми, що гальмують творчий процес.

  Низький рівень — творчий потенціал невеликий. Але можна спробувати його збільшити за допомогою спеціальних вправ та підвищення впевненості у своїх силах.

   

  Опитувальник ЕМ

   

  Інструкція для учня: Будь ласка, оцініть усі 36 тверджень у бланках для відповідей з огляду на викладену нижче схему.

  Вкажіть оцінку 5 балів — «так, завжди»;

  4 бали — «мабуть, завжди»;

  З бали — «часто»;

  2 бали — «іноді»;

  1 бал — «ніколи»;

  0 балів — «не знаю».

   

  1.    Мені більше подобаються книжки про мандрівників, ніж книжки із серії «Життя знаменитих людей».

 1. Дорослих дітей дратує піклування батьків.
 2. Мені подобається розмірковувати про причини успіхів і невдач інших людей.
 3. Серед музичних телепередач мені подобаються передачі про сучасну музику.
 4. Роздратованість хворого треба терпіти, навіть якщо він хворіє довго.
 5. Хворому можна допомогти, якщо просто поговорити з ним.
 6. Стороннім людям потрібно втручатися у сварки між двома людьми.
 7. Старі люди ображаються тільки тоді, коли на це є причини.
 8. Коли я був маленький і слухав сумні історії, мені хотілось плакати.
  1. Якщо мої батьки починають сердитися, то в мене псується настрій.
  2. Я згоден з критичними зауваженнями щодо себе.
  1. Мені більше подобаються портрети, ніж пейзажі на картинах.
  2. Я все батькам прощаю, навіть якщо вони не праві.
  3. Якщо кінь рухається повільно, його потрібно бити.
  4. Коли я читаю про деякі захоплюючі події в житті інших людей, то уявляю, що беру участь у цих подіях сам.
  5. Батьки ставляться до своїх дітей справедливо.
  6. Якщо я бачу малюків або підлітків, що сваряться, я втручаюсь.

   18. Я звертаю увагу на поганий настрій своїх батьків.

   1. Я люблю довго спостерігати за поведінкою птахів або тварин, відклавши інші справи.
   2. Фільми і книжки примушують плакати навіть серйозних людей.
   3. Мені подобається спостерігати за виразом обличчя і поведінкою незнайомих людей.
   4. Коли я бачу безпритульну кішку або собаку, я хочу взяти її із собою додому.
    1. Усі люді злі.
   5. Коли я дивлюсь на незнайому людину, то думаю, що буде з нею в майбутньому.
   6. Молодші за віком ні на крок не відстають від мене.

   26. Якщо я бачу покалічену тварину, я намагаюся допомогти їй.

  1. Людині буде легше, якщо уважно вислуховувати її скарги.
  2. Побачивши вуличну аварію, я залишаюсь якнайдовше, щоб дізнатися, що станеться з потерпілими.

   29.    Молодшим подобається, коли я пропоную їм свою ідею або
   розвагу.

   30. Я вірю, що всі тварини спроможні відчувати настрій свого господаря.

 9. Зі складної ситуації кожна людина повинна виходити самостійно.
 10. Якщо дитина плаче, то є причина для цього.
 11. Молодь повинна виконувати різні прохання старих людей.
  1. Коли я бачу людину, що замислилася, я хочу зрозуміти, що з нею.
  2. Безпритульних тварин не можна відловлювати і вбивати.
  3. Якщо мої друзі починають обговорювати зі мною свої особисті справи, я намагаюся припинити розмову.

    

   Бланк відповідей на опитувальник ЕМ

   Прізвище, ім’я, по батькові _______________________

   Клас

   Інструкція: будь ласка, оцініть 36 тверджень опитувальника, відповідаючи згідно з такою схемою:

   Вкажіть оцінку:

  5 балів – так, завжди;

  4 бали – мабуть, завжди;

  3 бали – часто;

  2 бали – іноді;

  1 бал – ніколи;

  0 балів – не знаю.

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   
   

  7

  8

  9

  10

  11

  12

   
   

  13

  14

  15

  16

  17

  18

   
   

  19

  20

  21

  22

  23

  24

   
   

  25

  26

  27

  28

  29

  30О

   
   

  31

  32

  33

  34

  35

  36

   


   


   


   


   


   


   


   


   

   

  Ключі для обробки результатів:


  1. Шкала «неправди» — відповіді «0 балів» на твердження № 3, 9, 11, 13, 23, 36 та відповіді «5 балів» на твердження № 11, 13,15,30.

  Коли не більше 3-х збігів зі шкалою «неправди», то результати вірогідні.

  Якщо 4 збігаються — результати сумнівні.

  Якщо 5 збігаються — результати невірогідні.

  Буферні твердження (№ 1, 2, 4, 7, 14,17,23, 31) не обраховуються.

  Коефіцієнт ЕМ — це сума балів за відповіді на твердження №3,5, 6,8,9, 10, 11, 12,13, 15, 16,18,19, 20,21,22,24,25,26,27,28,29, ЗО, 32,33,34,35,36.

   

  Інтерпретація

  140—113 балів
  — завищений

  рівень емпатійності, неадекватне самооцінювання, комплекс особистої провини, гостро розвинене співпереживання. Постійна турбота про близьких людей. Висока чутливість, вразливість, постійне налаштовування на нюанси настрою оточуючих. Тривожність, відчуття загрози від зустрічей з людьми з низьким ступенем емпатійності.

  112—85 балів — висока емпатійність. Чутливість до потреб і проблем оточуючих. Емоційна чутливість, соціабельність. Уміння приймати компромісні рішення в дискусії. Вміння сприймати критику оточуючих і знаходити в ній раціональне зерно. У поведінці і діяльності опора на інтуїцію.

  8457 балів
  — середній рівень емпатійності. Прояви почуттів знаходяться під контролем свідомості. Уважність і інтерес до співбесідника в спілкуванні, але без глибини співпереживання його проблемам.

  5629 балів
  — низький рівень емпатійності. Раціоналізм у поведінці блокує прояв почуттів. Взаємодія з оточуючими мінімальна, сфера спілкування обмежена. Стримування емоційних проявів. Завищені вимоги до оточуючих. Висока чутливість до критичних зауважень щодо себе.

  28 і менше балів — емпатійні тенденції особистості не розвинуті. Взаємодія з оточуючими ускладнена. Іронія і цинізм стосовно прояву почуттів іншими. Жорстокість і ригідність поведінки. Вияв особистих почуттів блокований. Негативізм і категоричність у ставленні до думок і цінностей інших людей. Завищений рівень домагань, прагнення до винятковості. Тенденція до відходу від соціальних контактів.

завантаження...
WordPress: 23.19MB | MySQL:26 | 0,366sec