Методика “КОС “

Інструкція

Перед вами 40 запитань, на кожне з яких треба дати відповідь “так” або “ні”. Час виконання методики – 10-15хв.

1. Чи є у Вас потяг до спілкування і знайомства з різними людьми?

2. Чи подобається Вам займатися громадською роботою?

3. Чи довго турбує Вас почуття образи на своїх товаришів?

4. Чи завжди Вам важко орієнтуватися в критичній ситуації, що склалася?

5. Чи багато у Вас друзів, з якими постійно спілкуєтеся?

6. Чи часто вдається Вам схилити більшість своїх товаришів до прийнятій ними Вашої думки?

7. Чи правда, що Вам приємніше і простіше проводити час за книгами або ііі яким-небудь іншим заняттям, ніж з людьми?

8. Якщо виникли певні перешкоди у здійсненні Ваших намірів, чи легко Вам відмовитися від своїх намірів?

9. Чи легко Ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старші за Вас?

10.Чи любите Ви придумувати і організовувати зі своїми товаришами різноманітні ігри та розваги?

11 . Чи важко вам включатися в нові для Вас компанії (колективи)?

12.Чи часто Ви відкладаєте на інші дні справи, які слід було б виконані сьогодні?

13.Чи легко Вам вдається встановлювати контакти і спілкуватися з не знайомими людьми?

14.Чи прагнете Ви, щоб Ваші товариші діяли у відповідності з Вашою думкою?

15.Чи важко Вам освоюватися в новому колективі?

16.Правда, що у Вас не буває конфліктів з товаришами через невиконаний ними своїх обіцянок, зобов’язань, обов’язків?

17.Чи прагнете Ви, якщо обставини сприяють цьому, познайомитися і поспілкуватися з незнайомою людиною?

18.Чи часто Ви у вирішенні важливих справ берете ініціативу на себе?

19.Чи дратують Вас оточуючі, чи виникає у Вас бажання бути наодинці?

20.Чи правда, що Ви, як правило, погано орієнтуєтеся в незнайомій для Вас обстановці?

21 . Чи подобається Вам постійно бути серед людей?

22.Чи виникає у Вас відчуття дискомфорту, якщо Вам не вдається завершити розпочату справу?

23.Чи важко Вам проявити ініціативу, щоб познайомитися з іншою людиною?

24.Чи правда, що Ви втомлюєтесь від постійного спілкування з друзями?

25.Чи подобається Вам брати участь у колективних іграх?

2б.Чи часто Ви проявляєте ініціативу під час вирішення проблем, які зачіпають інтереси Ваших друзів?

27.Чи правда, що Ви почуваєте себе невпевнено серед незнайомих людей?

28В.Чи правда, що Ви прагнете того, щоб довести правильність своїх дій?

29.Чи вважаєте, що Вам неважко внести пожвавлення в незнайоме товариство?

30.Чи брали Ви участь у громадському житті школи (підприємства)?

31. Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих?

32.Чи правда, що Ви не прагнете відстоювати свою думку або рішення, якщо його не відразу прийняли друзі?

3З.Чи відчуваєте Ви себе комфортно в незнайомій компанії?

34. Чи охоче Ви організуєте вечірку для своїх друзів?

35.Чи правда, що Ви губитеся, коли треба говорити перед великою кількістю людей?

3б.Чи часто Ви спізнюєтеся наділові зустрічі, побачення?

37.У Вас багато друзів?

38.Чи часто Ви буваєте у центрі уваги своїх друзів?

39.Чи відчуваєте Ви дискомфорт під час спілкування з малознайомими людьми?

40.Чи правда, що Ви не дуже впевнено почуваєте себе в оточенні великої

групи своїх друзів?

 

Обробка результатів

комунікативні схильності: “Так” -1,5,9,13,17, 21, 29, 33, 37;

“Ні”- 3, 7, 11,15, 19,23, 27, 31, 35, 39;

Організаторські схильності: “Так” – 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, ЗО,

34, 38; “Ні”-4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.

Коефіцієнт комунікативних або організаторських схильностей К — це відношення кількості відповідей, що співпадають з ключем до числа 20: К х/20

Показники, отримані за даною методикою, можуть коливатися від 0 до 1. Показники, близькі до 1, свідчать про високий рівень комунікативних чи організаторських схильностей. Близькі до 0 – про низький рівень.

Оцінний коефіцієнт (К) – це первинна кількісна характеристика. Для якісної стандартизації результатів дослідження використовуються шкали оцінок, в яких тому чи іншому діапазону кількісних показників К відповідає визначена оцінка. Наприклад, у Вас кількість відповідей, що співпали, виявилась рівною 19 за шкалою комунікативних схильностей і 16 – за шкалою організаторських схильностей. Користуючись формулою, вираховуємо: К(ком)= 19/20=0,95 і Корг)= 16/20=0,8

Записуємо результати досліджень у бланк відповідей і порівнюємо їх зі шкалами оцінок комунікативних та організаторських схильностей.

Шкала оцінок комунікативних схильностей

Коефіцієнт К 

0,10-0.45 

0,46-0,55

0,56-0,65 

0.66-0,75

0,76-1 

Оцінка 

1 

2 

3 

4 

6 

Рівень 

НИЗЬКИЙ  

нижче середнього

середній

високий

ДУЖЕ ВИСОКИЙ  

 

 

 

 

Шкала оцінок організаторських схильностей

 

Коефіцієнт К

0,20-0,55

0,56-0,65

0,66-0,70

0,71-0,80

0 81-1

Оцінка  

1

2

3

4

5

Рівень  

низький

нижче середнього

середній

високий

дуже високий

 

Інтерпретація результатів

Якщо Ви отримали оцінку “1”, то Вам властивий низький рівень схильностей до комунікативної та організаторської діяльності.

У тих, хто отримав оцінку “2”, розвиток комунікативних та організаторських схильностей на рівні нижче середнього. Ви не прагнете до спілкування, почуваєте себе скуто в новій компанії, у вільний час любите бути на самоті, обмежуєте свої знайомства, переживаєте труднощі при встановленні контактів з людьми і, виступаючи перед аудиторією, погано орієнтуєтеся в незнайомій ситуації, не відстоюєте свою думку, важко переживаєте образи. Не проявляєте ініціативи в громадській діяльності, у багатьох справах уникаєте прийняття самостійних рішень.

Якщо Ви отримали оцінку “З”, то для Вас характерний середній рівень комунікативних та організаторських схильностей. Ви прагнете до контакту з людьми, не обмежуючи коло своїх знайомств, відстоюєте свою думку, плануєте роботу. Однак потенціал цих схильностей не характеризується високою стійкістю. Вам необхідно серйозно зайнятися формуванням і розвитком комунікативних та організаторських схильностей.

Якщо Ви отримали “4”, то Вас можна віднести до групи людей з високим рівнем комунікативних та організаторських схильностей. Ви не губитеся в новій ситуації, швидко знаходите друзів, постійно розширюєте коло знайомств, займаєтеся громадською діяльністю, допомагаєте близьким друзям, виявляєте ініціативу в спілкуванні, із задоволенням берете участь в організації громадських заходів, здатні приймати рішення в екстремальній ситуації.

Якщо Ви отримали оцінку “5”, то Вас можна віднести до групи людей з найбільш високим рівнем комунікативних та організаторських схильностей. Для Вас характерні швидка орієнтація у складних ситуаціях, невимушена поведінка в новому колективі. Ви ініціативні, приймаєте самостійні рішення, відстоюєте свою думку. Ви легко почуваєте себе в незнайомій компанії, любите і вмієте організовувати різноманітні ігри, колективні справи.

При інтерпретації отриманих даних слід пам’ятати, що вони лише констатують наявний рівень комунікативних та організаторських схильностей в даний період розвитку особистості. Якщо результати тестування виявляться невисокими, то це зовсім не означає, що цих схильностей потенційно у Вас немає. Просто не були створені умови, для їх виявлення і розвитку або у Вас не було нагальної потреби отримати необхідні вміння.

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,355sec