Методика «Клас тварин» (Фантастичний малюнок класу)

(за Л.О.Кондратенко)

Дітям роздаються аркуші паперу і пропонується уявити, що до них
у клас завітала добра чарівниця, яка дуже любить різні живі істоти і вважає, що кожній людині не запалило б на кілька хвилинок перетворитись на якусь тваринку, пташку, рибку чи може й черепаху. От вона й перетворює (зовсім ненадовго) всіх, кого побачить, у якусь живу істотку. Так і, сталось у вас у класі: всі-всі дітки в когось перетворились і не тільки дітки, а й вчителька. Ну й весело тоді 6 було, правда? Тож намалюйте свій клас у хвилинку візиту чарівниці. Біля тієї тваринки, в яку перетворився автор малюнка, поставте трикутник, а біля тваринки, в яку перетворилась учителька – квадрат.
Інтерпретація

При аналізі малюнка виділяються п’ять основних типів стосунків:

Позитивне (реалізоване) ставлення до однокласників. Воно відображається малюнком компактної групи однотипних тваринок (білочки, зайчики, олені, ведмедики, кішечки і т. ін). На малюнку немає або майже немає кущів, дерев, будівель, парт, столів…

Позитивне (нереалізоване) ставлення до однокласників. На малюнку зображуються однакові або такі, що не загрожують одна одній тварин» (точно такі самі, як у попередньому малюнку). Але всі вони розосереджені, розкидані по листку, розділені деревами, кущами, картами тощо. Малювання дитина а ньому випадку іноді може починати не із зображення тваринки, а спочатку малює ліс, школу, класні меблі. Як показали спостереження, автори таких малюнків. як правило тягнуться до контактів з
іншими дітьми, але з якихось причин не можуть або просто не вміють їх налагоджувати. Досить значний відсоток серед них становлять так звані «домашні діти», які тільки вчаться мистецтву спілкування з однолітками.

В практиці обидва типи малюнків зустрічаються досить рідко, найчастіше ж у житті бувають проміжні варіанти, коли дитина уже зуміла налагодити приязні контакти з частиною класу і не може або не хоче приятелювати л іншою. Характерною для початкової школи с наявність окремих класних угрупувань тільки хлопчиків або тільки дівчаток. Стосунки між ними групами можуть бути як дружніми, так і в різній мірі ворожими.

Відсторонене (індеферентне) ставлення до однокласників. У цьому випадку малюється тільки одна тваринка, що ідентифікується з автором малюнка. При проханні продовжити малювання дитина або підмовляється це зробити, або дублює малюнок тієї ж
тваринки. На питання: «А це ж хто?» Відповідає: «Теж я» або: «Теж зайчик».

Крайнім випадкам відстороненності, посиленої небажанням іти на контакт, часто відповідач ідентифікація себе а птахом, який ніби існує над останніми членами колективу. Відсторонена дитина дуже рідко і ідентифікує себе з хижими тваринами або плазунами.

Пасивне протистояння. Малюється тільки дві тваринки. Одна з них (слабкіша) ідентифікується з актором малюнка, друга (сильніша) з усім класом, Сюди ж
слід віднести випадки, коли малюється одна, але явно зневажувана тваринка – гадюка, свиня, тарган тощо.

Агресивне протистояння. В цьому випадку малюнки часто схожі на розглянуті вище. Але тепер дитина співвідносить себе з
сильною твариною, найчастіше хижаком, а весь останній клас із слабкою. В особливо важких випадках «я — хижак» залишається єдиною істотою на малюнку. Простір листка при цьому замість інших істот заповнюється різними предметами – квітами, деревами, сонцем, хмарами, партами…

У випадку як агресивного так і пасивного протистояння малюк сприймає однокласників як єдину, ворожу йому силу. Реакція же залежить від індивідуальних особливостей дитини.
Методика дозволяє зробити певні припущення про те, наскільки дружнім та згуртованим є класний колектив, чи задоволений учень і своїм шкільним статусом, яке його ставлення до учителя. Водночас слід зазначити, що малюнок є лише приблизним і досить опосередкованим зрізом ситуації на момент його створення. Маленькі школярі дуже імпульсивно реагують на все, що відбувається навколо них. І тому малюнки, зроблені однією і тією ж дитиною протягом тижня, я то й навіть одного дня, можуть суттєво різнитись, відображаючи зміну настроїв їх автора.

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,312sec