МЕТОДИКА А. А. ЛОСЄВОЇ

Інструкція. Нижче перераховані 10 сфер, у яких учень може виявити свої таланти. До кожної сфери наведені характеристики. Вам необхідно за нижче запропонованою шкалою оцінити кожну з цих характеристик:

5 балів — характеристика властива учневі найбільшою мірою;

4 бали — характеристика властива учневі в ступені вище за середній;

З бали — характеристика властива в середньому ступені;

2 бали — найнижчий ступінь.

Ця методика проводиться на основі спостережень за дитиною. Одну дитину мають оцінювати кілька експертів: батьки, учителі з різних предметів, психолог.

 

І. Інтелектуальна сфера

1. Висока пізнавальна активність, мобільність.

2. Швидкість і точність виконання розумових операцій.

3. Стійкість уваги.

4. Оперативна пам’ять — швидко запам’ятовує почуте або прочитане без спеціальних завчань, не витрачає багато часу на повторення того, що потрібно запам’ятати.

5. Навички логічного мислення, добре міркує, ясно мислить, не плутається в думках.

6. Багатство активного словника.

7. Швидкість і оригінальність вербальних (словесних) асоціацій. Добре вловлює зв’язок між однією подією й іншою, між причиною і наслідком. Добре розуміє недоговорене, здогадується про те, що часто прямо не висловлюється дорослими, але мається на
увазі. Вловлює причини вчинків інших людей, мотиви їхнього поводження.

8. Виражена установка на творче виконання завдань.

9. Розвиненість творчого мислення й уяви.

10. Володіння основними компонентами уміння учитися.

11. Здатність контролювати власну творчу діяльність, підвищений темп розумового розвитку.

12. Можливість передбачення результату діяльності.

 

II. Сфера академічних досягнень

1. Багатий словниковий запас, використання складних синтаксичних структур.

2. Підвищений інтерес до обчислень, математичних відношень.

3. Підвищена увага до явищ природи, проведення дослідів.

4. Демонстрація розуміння причинно-наслідкових відносин.

5. Виражає свої думки ясно і точно (усно або письмово).

6. Читає книги, статті, науково-популярні видання-з випередженням своїх однолітків на рік-два.

7. Гарна «моторна» координація, особливо між зоровим сприйняттям і рукою (добре фіксує те, що бачить, і чітко записує те, що чує).

8. Читання науково-популярної літератури приносить більше приємності, ніж читання художньої.

9. Не сумує, якщо його проект не підтриманий або якщо його «експеримент» не вийшов.

10. Намагається з’ясувати причини і зміст подій.

11. Приділяє багато часу створенню власних «проектів».

12. Любить обговорювати наукові відкриття, винаходи, часто задумується про це.

ІІІ. Творчість

1. Висока продуктивність з безлічі різних речей.

2. Винахідливість у використанні матеріалів і ідей.

3. Схильність до завершеності і точності в заняттях.

4. Ставить багато запитань з предмета, що його цікавить.

5. Любить малювати.

6. Виявляє тонке почуття гумору.

7. Не боїться бути таким, як усі.

8. Схильний до фантазій, гри.

 

IV. Літературна сфера

1. Може легко побудувати розповідь, починаючи від зав’язки сюжету і закінчуючи розв’язанням якогось конфлікту.

2. Придумує щось нове і незвичайне, коли розповідає про щось уже знайоме і відоме всім.

3. Дотримується тільки необхідних деталей у розповідях про події, усе несуттєве відкидає, залишає головне, найбільш характерне.

4. Уміє добре дотримуватися обраного сюжету, не втрачає основну

думку.

5. Уміє передати емоційний стан героїв, їх переживання і почуття.

6. Уміє ввести в розповідь такі деталі, котрі важливі для розуміння події, про які йдеться, і в той же час не упускає основну сюжетну лінію.

7. Любить писати розповіді або статті.

8. Зображує у своїх розповідях героїв живими, передає їхні почуття і настрої.

 

 

V. Артистична сфера

1. Легко входить у роль іншого персонажа, людини.

2. Цікавиться акторською грою.

3. Змінює тональність і вираз голосу, коли зображує іншу людину.

4. Розуміє і зображує конфліктну ситуацію, коли має можливість розіграти яку-небудь драматичну сцену.

5. Передає почуття через міміку, жести, рухи.

6. Прагне викликати емоційні реакції в інших людей, коли про що-небудь із захопленням розповідає.

7. З великою легкістю драматизує, передає почуття й емоційні переживання.

8. Пластичний і відкритий для всього нового, «не зациклюється» на старому. Не любить уже випробуваних варіантів, завжди перевіряє виниклу ідею і тільки після «експериментальної» перевірки може від неї відмовитися.

 

VI. Музична сфера

1. Відгукується дуже швидко і легко на ритм мелодії.

2. Добре співає.

3. У гру на інструменті, у спів або танець вкладає багато енергії і почуттів.

4. Любить музичні заняття. Прагне піти на концерт туди, де можна слухати музику.

5. Може співати разом з іншими так, щоб виходило злагоджено і добре.

6. У співі або музиці виражає свої почуття, стан.

7. Складає оригінальні, свої власні мелодії.

8. Добре грає на якому-небудь інструменті.

 


VII. Технічна сфера

1. Добре виконує будь-які завдання зручної праці.

2. Цікавиться механізмами і машинами.

3. У світ його захоплень входить конструювання машин, приладів, моделей потягів, радіоприймачів.

4. Може легко полагодити зіпсовані прилади, використовувати старі деталі для створення нових виробів, іграшок.

5. Розуміє причини «капризів» механізмів, любить загадкові поломки.

6. Любить малювати креслення механізмів.

7. Читає журнали і статті про створення нових приладів і машин.

 

VIII. Рухова сфера

1. Тонкість і точність моторики.

2. Розвинута рухово-моторна координація.

3. Прагне до рухових занять (фізкультура).

4. Любить брати участь у спортивних іграх і змаганнях.

5. Постійно має успіхи в якому-небудь виді спортивної гри,

6. У вільний час любить ходити в походи, грати в рухливі ігри (хокей, футбол, баскетбол тощо).

 

IX. Сфера художніх досягнень

1. Проявляє велику цікавість до візуальної інформації.

2. Проявляє велику цікавість до серйозних занять у художній сфері.

3. Малюнки і картини відрізняються розмаїтістю сюжетів.

4. Серйозно ставиться до творів мистецтва. Стає вдумливим і дуже серйозним, коли бачить гарну картину, чує музику, бачить незвичайну скульптуру, красиво і художньо виконану річ.

5. Оригінальний у виборі сюжету (у малюнку, творі, описі якої не будь події), складає оригінальні композиції (із квітів, малюнка, каміння тощо).

6. Завжди готовий використовувати який-небудь новий матеріал для виготовлення іграшки, картини, малюнка, композиції

7.. Коли має вільний час, охоче малює, ліпить, створює композиції, що мають художнє призначення (прикраса для будинку, одягу тощо).

8. Вдається до малюнка або ліплення для того, щоб висловити свої почуття і настрій.

9. Любить працювати з клеєм, пластиліном, глиною, для того щоб зображувати події або речі в трьох вимірах у просторі.

10. Цікавиться творами мистецтва, створеними іншими людьми. Може дати свою власну оцінку і пробує відтворити побачене у своїх роботах.

 

X. Спілкування і лідерство

1. Легко пристосовується до нової ситуації.

2. Завжди виконує свої обіцянки, відповідальний.

3. Висока товариськість з оточуючими.

4. Прагне в домінуванні серед однолітків.

5. Однолітки звертаються за порадою.

 

Обробка отриманих результатів. Підсумовуйте бали за всіма характеристиками всередині кожної галузі таланту. Загальну кількість набраних балів усередині однієї галузі розділіть на кількість запитань. Для полегшення обробки даних рекомендується використовувати

таблицю.

 

 

Назва сфери

Загальна кількість балів (Б)

Кількість запитань (3)

Коефіцієнт обдарованості (К) К = Б/З

І. Інтелектуальна сфера

     

II.Сфера академічних досягнень

     

III. Творчість

     

IV. Літературні сфери

     

V. Артистична сфера

     

VI. Музична сфера

     

VII. Технічна сфера

     

VIII. Рухова сфера

     

ІХ. Сфера художніх досягнень

     

X. Спілкування і лідерство

     

 

Коефіцієнт обдарованості по кожній сфері порівняйте між собою. Виділіть 3—4 найвищих показника і, орієнтуючись на них, прагніть створювати умови для розвитку здібностей.

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,354sec