МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

І. Оцінити повноту і глибину підсумків роботи за попередній навчальний рік.

ПОВНОТА

І. Аналіз основних напрямів роботи:

– підвищення кваліфікації;

– самоосвіта;

– ефективність всіх форм комплексної методичної роботи, в тому числі результативність засідань методоб’єдналь;

– вивчення і узагальнення досвіду;

– вивчення стану викладання , знань, умінь та навичок учнів;

– робота з молодими вчителями;

– позакласна виховна робота з предмета;

– розвиток кабінетної системи.

2. Різносторонність аналізу:

– оцінка стану методичної роботи;

– впровадження в практику досягнень науки і передового досвіду;

– результативність заходів з підвищення методичних знань вчителів;

– можливі недоліки в організації і проведенні методичної роботи.

ГЛИБИНА

1. Оцінка досягнутих результатів, в тому числі оцінка результатів в розв’язанні задач методичної допомоги /роботи/ за попередній навчальний рік.

2. Виявлення, наявність причинно-наслідкових зв’язків в процесі аналізу:

– загальна характеристика підсумків роботи;

– визначення факторів, які позитивно чи негативно впливають на організацію методичної роботи;

– розкриття причин появи факторів, які позитивно чи негативно впливають на. здійснення різних напрямів методичної роботи.

2. Визначити ступінь обґрунтованості постановки задач методичної / роботи на рік:

– чи випливають задачі з аналізу результатів роботи;

– чи вони конкретні, чи реальними є їх виконання на протязі одного навчального року, чи можливо проконтролювати і оцінити їх виконання;

– чи дотримується наступність в постановці задач.

3. Оцінити якість і зміст роботи:

– відповідність системи заходів з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів визначеним завданням;

– наявність єдності, науково-теоретичної і методичної підготовки в роботі з кадрами;

– наявність зв’язку самоосвіти педкадрів з колективними нормами методичної роботи;

– відповідність структури плану за попередній рік рекомендаціям.

4. Складання довідки за результатами аналізу:

– загальна характеристика діяльності закладу за звітний період;

– досягнення і недоліки з усіх напрямів роботи;

– оцінка факторів, які обумовили досягнення чи недоліки в роботі.

ОРІЄНТОВНА СХЕМА АНАЛІЗУ РОБОТИ

І. Виконання завдань, поставлених перед школою на навчальний рік:

– повне виконання,

– часткове виконання,

– аналіз причин невиконання /реальність виконання, правильність постановки і т.п./.

2. Короткі відомості про кадровий склад:

– молоді спеціалісти,

– стажери,

– неспеціалісти,

– пенсіонери,

– за освітою /вища, середня-спеціальна, незакінчена вища, студенти/.

– за категоріями,

– мають звання.

3. Аналіз роботи методичних об’єднань /з окремих предметів/ з відзначенням найбільш суттєвого, цінного досвіду; основні завдання, які стоять перед методичними об’єднаннями, рівень їх виконання; які форми і методи виявились найбільш ефективними; хто з педагогічних працівників і в яких видах робіт приймав активну участь, яка результативність.

4. Оцінка результативності всіх форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, методичного рівня /спираючись на результати навчання учнів, на рівень сформованості знань, умінь та навичок школярів з предмета/:

а) характеристика і аналіз форм підвищення кваліфікації, їх результативність:

– виконання плану, причини невиконання;

– школи педагогічної майстерності, групи та інші форми роботи з різними категоріями вчителів;

– семінари, коротка оцінка рівня їх проведення;

– результати проведення районних, шкільних, педагогічних читань, конференцій та інших форм роботи;

– якість рекомендацій і атестацій, робота з їх виконання в міжатестаційний період;

– проведення відкритих уроків /мета, якість, форма/;

– оцінка ефективності допомоги, наданої всій категоріям педагогічних працівників з боку адміністрації школи;

б) використання нових форм і методів навчання, порівняння їх ефективності з попередніми /за результатами знань, умінь та навичок учнів/;

в) характеристика результативності роботи вчителів з забезпечення високого рівня згань учнів /за рівнем знань, умінь та навичок учнів/;

г) роль заступника директора з навчально-виховної роботи у керівництві самоосвітою вчителів, визначенні шляхів надання допомоги педагогам, форми його роботи та її результат.

5. Аналіз стану знань, умінь і навичок:

– за підсумками перевірок;

– за підсумками екзаменів;

– за підсумками діагностичних зрізів;

– за підсумками тестів.

Позитивні та. негативні зміни в рівні якості знань,причини негативних тенденцій, вчителі, які потребують методичної допомоги.

6. Аналіз рівня викладання, рівня вихованості на. основі рівня сформованості знань, умінь та навичок:

– за результатами анкетування, аналізу робіт учнів;

– за підсумками перевірок;

– за. підсумками екзаменів;

– за підсумками контрольних робіт;

– за результатами відвідувань уроків методистами.

Оволодіння нестандартними, активними формами і методами навчаня; роль функціонально придатних кабінетів у підвищенні ефективності навчання; .причини негативних фактів, тенденцій.

7. Підсумки роботи над методичною темою в практиці роботи школи:

– результати роботи з вивчення передового педагогічного досвіду;

– пропаганда сучасних тенденцій і досягнень науки та передового педагогічного досвіду, її результативність;

– досвід вчителів району /міста/, вивчений і запропонований для запровадження;

– досягнення педагогічної і психологічної науки, реалізовані в практиці роботи;

– участь школи в експериментальній роботі з вдосконалення навчально-виховної роботи, управлінської діяльності і т.п.

8. Аналіз основних недоліків в організації і проведенні методично] роботи в школі /в усіх напрямках/:

– перелік недоліків, недопрацювань;

– причини їх появи;

– заходи щодо їх ліквідації.

9. Завдання на новий навчальний рік /виходячи з аналізу невирішених проблем/.

завантаження...
WordPress: 23.02MB | MySQL:26 | 0,511sec