Методи психології

План:

  1. Принципи побудови психологічних досліджень.
  2. Методи психологічних досліджень.

Принципи побудови психологічних досліджень

Як і кожна наука, що є галуззю людського пізнання, психологія, крім предмету, має ще й свої методи дослідження.

Методологія включає в себе:

  1. Загальні точки зору, які повинен враховувати дослідник.
  2. Правила, яких повинен дотримуватись в дослідженні.
  3. Засоби, якими він має користуватися.

Метод – це спосіб осягнення сутності предмета, пізнання за допомогою системи пізнавальних та перетворювальних засобів перетворювань і принципів.

За рівнем застосування методи поділяють на: універсальні (ті методи, які використовуються в різних галузях наукового знання) і специфічні (ті методи, які використовуються лише у псхології).

Методи психологічних досліджень

1. Метод спостереження. Цей метод полягає в цілеспрямованому, обумовленому завданням умисному сприйнятті психічних явищ, та з’ясуванні їх смислу.

Залежно від об’єкту спостереження, розрізняються два види методу спостереження:

  • інтроспекція – спостереження власного психічного життя;
  • екстраспекція – безпосереднє спостереження за психічним життям інших людей, за їх поведінкою, різними проявами, творчістю.

2. Експеримент. Такий метод характеризується можливістю активного втручання в досліджувану ситуацію з боку дослідника. Експериментальний метод поділяється на:

  • природний експеримент (в звичайних життєвих умовах дослідник піддає експериментальному впливу умови, в яких протікає явище, що вивчається, а саме явище спостерігається в його природному виявленні);
  • лабораторний експеримент (проходить в штучних умовах, коли експериментатор сам моделює всі необхідні умови, використовує спеціальну апаратуру).

3. Бесіда – матод одержання інформації на основі словесної (вербальної) комунікації.

4. Інтерв’ю – спосіб отримання соціально-психологічної інформації за допомогою усного опитування.

5. Анкетування – метод соціально-психологічного дослідження за допомогою набору запитань, кожне з яких логічно пов’язане з центральним завданням дослідження. Методичним засобом для отримання інформації є анкета.

6. Біографічний метод у психології використовує ретроспективний погляд на життя особистості за допомогою системи дослідження, діагностики та проектування життєвого шляху людини. Основним інструментом пізнання в даному методі виступає автобіографія.

7. Вивчення продуктів діяльності– це метод психологічного дослідження, який спрямований на збір, систематизацію, аналіз та тлумачення продуктів діяльності людини.

8. Метод тестування (один із провідних методів в сучасній психології). Тестовий метод дає змогу з певною ймовірністю виміряти індивідуальні відмінності, встановити актуальний рівень розвитку необхідних знань, навичок, особистісних характеристик індивіда тощо.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,312sec