Методи біологічних досліджень

Тема Методи біологічних досліджень.
Мета:ознайомити учнів із основними методами біологічних досліджень; розкрити суть наукових понять: гіпотеза, теорія, закон, науковий факт; пояснити значення біологічних методів у розвитку науки; розвивати уміння порівнювати біологічні об’єкти та біологічні поняття; уміння бути уважним, спостережливим; виховувати бережливе ставлення до живого.
Обладнання: схеми, малюнки.
Хід заняття
І . Організаційний момент

Вправа « Я дарую тобі …» ( Учні стоять в колі . Кожен учень по черзі говорить до свого сусіда справа фразу , починаючи словами « Я дарую тобі … усмішку , гарний настрій , сонце , квіти , відвертість , щирість почуттів , і т.д.)

ІІ. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.
Біологічний диктант.
1. Орган – це ………………..
2. Рослинні органи – ………………………..
3. Вони поділяються на …………….та …………….. .
4. У тваринних організмах органи об’єднуються у ………. ……………..
5. Фізіологічна система – це ……………………
6. Функціональна система – це ……………
7. До кровоносної системи входять …………….
8. До видільної системи входять такі органи : ……………..

9 . Функціональна система дихання представлена ………………..

10. Фізіологічна дихальна система – ……………..
ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів:

1.- Діти , давайте візьмемо сьогодні на урок слова мудреця Давнього Ірану Заратустри : « Один шлях у людини – шлях до істини . Решта – не шляхи» . Запрошую вас до роздумів :

– Завдяки чому люди могли накопичити велику кількість знань ?

– Завдяки чому могли зазирнути у мікросвіт живих організмів ?

– Яким чином вчені отримують сьогодні відповіді на запитання , що виникають ?

2. Повідомлення теми і мети уроку
ІV. Вивчення нового матеріалу :

1. Розповідь вчителя

Живу матерію на всіх рівнях організації досліджують різними методами, найголовнішими з яких є:
– Порівняльно-описовий.
– Експериментальний.
– Статистичний.
– Моніторинг.
– Моделювання.
Будь-яка наука користується певними поняттями. До біологічних понять належать:
– Гіпотеза (від грецького «гіпотезіс» припущення).
– Теорія (від грецького «теорія» – спостереження, досліження).
– Закон.
– Науковий факт (від латин. «фактум» – зроблене.).
2. Характеристика Біологічних методів дослідження ( Робота в парах)

Учні діляться за довільною ознакою на пари та отримують завдання , опрацьовують його і міняються парами . Після зміни пар кожен учень по черзі пояснює опрацьований ним матеріал . Пари змінюються до тих пір , поки не утворяться початкові пари . Таким чином кожен учень опрацює весь матеріал .

 

1 пара- метод польових досліджень

2 пара – метод електронної мікроскопії

3 пара- метод центрифугування

4 пара – хроматографічний метод

5 пара – метод «мічених атомів»

6 пара – метод спектрального аналізу


ІV. Рефлексія .
1. Робота з підручником.
– Заповнити таблицю.

Наукові поняття

Призначення

Приклади

Гіпотеза

Теорія

Закон

Науковий факт

2.Метод « Мозковий штурм».
*Назвіть головні біологічні теорії:
– Теорія виникнення життя на Землі.
– Клітинна теорія.
– Еволюційна теорія.
– Теорія природного добору.
– Хромосомна теорія спадковості.
* Назвіть головні закони біології:

 

– Біогенетичний закон.
– Закон еволюційного розвитку.
– Закон необоротності еволюції.
– Закони успадкування.
– Закон гомологічних рядів спадкової мінливості.
– Закон збереження енергії.
– Закон біогенної міграції атомів

 

V. Підсумок заняття . Домашнє завдання .

 1. Метод « Незакінчене речення»

– На сьогоднішньому занятті я довідався(лася) ….
2. Опрацювати відповідний матеріал підручника .

Скласти опорний конспект з вивченої теми .

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,305sec