Метан. Молекулярна, електронна й структурна формули метану. Фізичні властивості та поширення в природі

Тема. Метан. Молекулярна, електронна й структурна формули метану. Фізичні властивості та поширення в природі.

 Мета: Розглянути склад, будову, структуру електронну та просторову будову молекули метану; його фізичні властивості та поширення в природі.

Дати Поняття характеризувати 8р – гібридизацію електронних орбіталей. Розвивати вміння працювати в парах з підручником , прагнення до успіху. Виховувати пізнавальну активність учнів.

 

Хід уроку

 І. Організаційна частина.

 ІІ. Антуалізація опорних знань.

– З якими типами електронних орбіталей ви ознайомилися з курсу неорганічної хімії ?

– Які види формул вам відомі ?

– Що таке гібридизація ?

– На які два види ділиться ковалентний зв’язок в неорганічній хімії ?

– Якщо зв’язок називають О – зв’язком і яка його міцність ?

– Які елементи входять до складу органічних сполук ?

– Як ви гадаєте якіелементи мають входити до складу речовин, що мають назву «вуглеводні » ?

 ІІІ. Мотивація навчетої діяльності.

Вуглеводні, які ми будемо вивчати, називають насиченими. Чому їх так називають, що особливого є в їх будові; властивостях ?

 ІV. Вивчення нового матеріалу.

1. Розповідь вчителля про загальні поняття, насичені вуглеводні.

Алкани – це насичені вуглеводні, ациклічної будови, у молекулах яких атоми кабону сполучені простими зв’язками. Алкани називають ще насиченими вуглеводними або перефінами. Загальна формула алканів

2. Склад молекули метану, його хімічна, електронна та просторова будова.

Самостійна робота з підручником і таблицею «Будова молекули метану».

3. Поняття про 8р – гібридизацію електронів атома Карбону.

Робота в группах.

а) Опрацювати матеріал підручника за питаннями:

– Написати електронну формулу атома Карбону та зобразити конфігурацію його зовнішнього енергетичного рівня.

б) Згідно з розділом електронів указати, яку валентність буде виявляти Карбон.

в) Чи характерна така валентність для органічних сполук ?

б) Пояснення вчителя про механізм 8р – гібридизацію та утворення хімічних зв’язків у молекулі метану.

в) Самостійна робота з дидактичною карткою «Будова молекули метану» та запитаннями:

1) Охарактеризуйте атом Карбону в основному і збудженому станах

2) Які електронні хмари атома Карбону беруть участь у SP³- гібридизації?

Як змінюється їх форма? 3) Молекула метану неполярна ,хоча зв’язки С-Н слабко полярні. Поясніть це явище, виходячи з тетроядричної будови молекули метану.

4)Проаналізуйте, які електронні хмари беруть участь в утворенні зв’язків у молекулі метану.Вкажіть більш характерні ознаки г – зв’язку.Які кількісні зміни в електронній будові атома Карбону призводять до тих якісних змін, що забезпечують появу чотирьох рівноцінних зв’язків у молекулі метану?

г) Опрацювання фізичних властивостей та поширення у природі метану.

Фізичні властивості.

СН4 – безбарвний газ, без запаху, майже вдвічі легший за повітря.У воді майже не розчиняється, розчиняється в органічних розчинниках.Температура кипіння дорівнює – 162°С.

Поширення в природі.

У природному газі понад 98% метану. В природі утворюється внаслідок гниття рослин без доступу повітря. Багато його на болотах, (тому є ще інша назва « болотного газу»), шахтах вугільних. Утворюється метан в надрах Землі.

Становить основу атмосфери планети.

 V. Узагальнення знань.

Тестові завдання в парах.

1.Формула, що відповідає брутто формулі метану:

А С4 Н10 Б С6Н12

В СН4 Г С2Н4

 

 

2.Хімічні зв’язки, властиві молекулі метану

А подвійні

Б одинарні

В потрійні

Г г-зв’язок

3. Геометрична форма молекули метану:

А тетраєдрична

Б лінійна

В об’ємна

Г плоска

4. Те, що Карбон, який в звичайному стані має електронну будову атома 1S²2S²2Р², виявляє в органічних сполуках валентність ІV пояснюється:

А гібридизацією електронних хмар

Б SP³-гібридизацією

В спарюванням неспарених електронів

Г утворенням чотирьох хімічних ковалентних зв’зків.

VІ. Підведення підсумків. Оцінювання.

VІІ. Рефлексія.

Що найважще давалося вивченню?Чому?

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

34 (15.1 KiB, Завантажень: 35)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,792sec