Металічні руди. Загальні способи добування металів

Тема: Металічні  руди. Загальні способи добування металів.

Мета:  Поглибити та систематизувати знання учнів  про тісний зв’язок між  будовою , властивостями , добуванням та застосуванням речовин. Сформувати компетентність щодо охорони довкілля від забруднень під час добування металів  та використання продуктів    переробки. Формувати комп’ютерну компетентність учнів , їх  комунікативну компетентність. Виховувати екосистем ний підхід   до розв’язання екологічних проблем , стратегій, технологій . їх вирішення в інтересах еколого – збалансованого розвитку суспільства.

Тип уроку:  вивчення нового матеріалу.

 

Хід уроку

І. Організаційна частина

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 

Мозкова атака

Учні дають    відповідь і аргументують її.

–         Чому більшість металів знаходяться в природі у вигляді сполук.

–         У яких мінералах міститься Ферум

–         Які метали містяться в земній корі у вільному стані

–         Які       ви знаєте великі залізорудні басейни  України

–         Що означає відновити чи окислити  хімічний елемент.

 

IV. Мотивація навчальної діяльності учнів

Більшість металів у природі  знаходяться у вигляді різних руд. Існує багато способів  добування металів . Ми ознайомимося з найважливішими.

 

V. Повідомлення теми , мети . завдань уроку.  

* Робота в групах

1 група –  Знайти в Інтернеті  повідомлення про металічні руди.   Охарактеризувати деякі з них.

2 група – Дослідити добування металів з руд  відновленням ( воднем ,  коксом , карбон (1У )  оксидом ) .

3 група – Дослідити метод електролізу

4 група –  Дослідити метод металотермії

 

*Обговорення завдань кожної групи.

* Підведення підсумку.

 

VI. Закріплення вивченого матеріалу

  1. Розв’язування задач

а ) Скільки цинк оксиду можна добути  з 485 кг цинкової обманки ,  в якій масова частка її становить 80%  ?

б ) Яка маса заліза виділиться , якщо відновлювати карбон ( 11 ) оксидом концентрат магнітного залізняку  масою 558 кг ?

в)* Яка маса сульфатної кислоти ,  яку можна добути з 243 т цинкової обманки , масова частка пустої породи в ній становить 20 % ?

 

VII . Підведення підсумків

 

 VIII.  Домашнє завдання  

Хочу все знати

  1. Скласти тест для перевірки навчальних досягнень  свого друга з даної теми.
  2.  Якщо вважати , що гора  на 35 %  складається з червоного залізняку , то скільки заліза можна виділити з 1т каменю ?

Якій кількості речовини це відповідає ?

3.Яким чином виготовляють  найтонші зліпки та копії ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок

Тема : Практична робота  №2 Розв’язування експериментальних задач

Мета : Навчити застосовувати  набуті   знання  про властивості  металів та  сполук для проведення  та пояснення дослідів. Розвивати вміння робити висновки.

Хід уроку

  1. Організація класу
  2.  Інструктаж з техніки безпеки

111.Виконання практичної роботи

Перевірка готовності класу до виконання роботи

1.В чому особливість будови атомів металів ?

2. Як змінюються властивості  елементів – металів  у головних підгрупах і малих періодах періодичної системи хімічних елементів ?

3. Назвати метали , які :

а)  Витісняють Гідроген з води та кислот

б) Не витісняють Гідроген з кислот.

Хід роботи

 

  1. У трьох пронумерованих пробірках  є розчини речовин :

1 варіант  : барій хлориду , ферум (11 ) хлориду ,алюміній хлориду.

11 варіант : купрум (11) сульфату ,  цинк хлориду . кальцій хлориду.

Хімічним способом  визначити вміст кожної з них  . Результати  досліджень записати в таблицю

Що робили Що спостерігали Рівняння реакцій
     

 

 

У пробірці 1 ———————-

У пробірці 2 ———————-

У пробірці 3 ———————-

2.Виконайте такі перетворення :

I. Варіант: Al(OH)3 → Al2O3 → Al2(SO4)3

II. Варіант: Fe → FeCl2 → Fe(OH)2

  1. Висновок :

 

1У. Домашнє завдання

1.Повторити будову та властивості Феруму ,  Алюмінію та їх сполук.

2.Підготуватися до  підсумкового уроку.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Урок 33 (45.0 KiB, Завантажень: 33)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

33 (83.5 KiB, Завантажень: 19)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,330sec