Мейоз, його фази та стадії. Генетична роль мітозу та мейозу

Тема. Мейоз, його фази та стадії. Генетична роль мітозу та мейозу.

Мета: продовжити формувати знання учнів про поділ клітин на прикладі мейозу; ознайомити із особливостями редукційного поділу; розвивати уміння порівнювати біологічні процеси на прикладі мітозу та мейозу, уміння співставляти, аналізувати та робити відповідні висновки та узагальнення.

Обладнання: підручник, таблиці, мікроскоп, мікропрепарати політенних

хромосом мотиля.

Форми і методи роботи: «Біологічний футбол», самостійна творча робота,

Терміни та поняття: мейоз, ДНК, хроматини, хромосоми, нуклеосоми,

гаплоїдний набір хромосом, диплоїдний набір.

Хід заняття

І. Організаційний момент.

Розминка. Метод « Кольоропис»

Учитель прикріплює кольорові смужки на дошці й роздає на кожну парту. Кожний колір – умовний знак емоційного настрою учня. Наприклад:

Червоний – радісний і захоплений;

Жовтий – світлий, приємний;

Зелений – спокійний, врівноважений і т.д.

( Учні піднімають смужку того кольору, який відповідає їхньому настрою, на початку і в кінці уроку).

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Гра « Біологічний футбол». ( Кожна правильна повна відповідь – 3 бали)

Тривалість клітинного циклу у бактерій – _________.

Тривалість клітинного циклу у клітин еукаріотів _______________.

Інтерфаза – це …________________.

Тривалість інтерфази _____________.

Основний спосіб поділу еукаріотичних клітин _________.

Мітоз складається з ___ послідовних стадій _________.

Мітотичний поділ забезпечує ____________.

З яких періодів складається мітотичний цикл.

Самоперевірка. Самооцінка ( за алгоритмом).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Ви вже знаєте, що процес запліднення супроводжується злиттям ядер чоловічої і жіночої статевих клітин. При цьому хромосомний набір заплідненої яйцеклітини подвоюється. Таким чином, можна припустити, що кількість хромосом в організмів, яким притаманне статеве розмноження, з кожним поколінням повинна подвоюватись. Але в природі цього не спостерігається: у кожного виду набір хромосом постійний. Це свідчить про те, що існує особливий механізм, який забезпечує зменшення хромосомного набору удвічі. Саме його ми зараз і будемо вивчати.

ІV. Повідомлення теми і мети уроку.

V. Вивчення нового матеріалу.

1. Розповідь вчителя з елементами бесіди.

2. Самостійне читання тексту підручника «Мейоз. Каріотип» з використанням позначок ( Методична система «Поміч»).

Учні читають текст і роблять позначки:

«У» – я це знаю;

«+» – нова інформація для мене;

«- » – суперечить тому, що я знав;

«?» – дивує мене.

Аналіз опрацьованого тексту. Консультація.

3. Творча робота. Завдання. За допомогою наведених нижче умовних позначень складіть і поясніть схеми, що ілюструють мітоз і мейоз:

2п – диплоїдний набір хромосом;

п – гоплоїдний набір хромосом;

2С – двохроматидні хромосоми;

1С – однохроматидні хромосоми.

Презентація роботи.

VІ. Рефлексія.

Заповніть таблицю.

Ознаки Мітоз Мейоз
Яким клітинам властивий?    
Кількість поділів    
Кількість утворених клітин з однієї    
Набір хромосом перед поділом    
Набір хромосом після поділів    
Стан спадкової інформації в клітині    
Біологічне значення.    

 

VІІ. Підсумок уроку. Оцінювання робіт учнів.

VІІІ. Домашнє завдання. Опрацювати параграф підручника по темі «Мейоз, його фази та стадії».

Дати відповідь на запитання:

Диплоїдний набір людини – 46 хромосом. Скільки з них: а) батьківських, б) материнських, в) пар гомологічних хромосом, г) пар аутосом, д) пар статевих хромосом?

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,770sec