Механізми утворення ковалентного неполярного, полярного та йонного зв’язків

Тема. Механізми утворення ковалентного неполярного, полярного та йонного зв’язків.

Цілі: ознайомити учнів із принципами утворення ковалентного полярного та неполярного, йонного зв’язків. Формувати навички складання електронних формул речовин.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, таблиця електронегативності.

 Девіз: Для опису властивостей речовин достатньо знати їх електронну структуру                       

Хід  заняття.

І.Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Робота біля дошки

1.Двоє учнів записують домашнє завдання.

2.Двоє учнів будують електронні формули атомів Літію та Хлору.

III.   Вивчення нового матеріалу

Ковалентний зв’язок.

Розглянемо схему будови атома Гідрогену:

      1 1Н           +1)1  1s1

Для завершення зовнішнього (першого) рівня йому не вистачає одного елек­трона.

Ядро вільного атома Гідрогену оточене сферичною симетричною електронною хмариною. Якщо два атоми Гідрогену віддалені один від одного на значну гань, то вони не взаємодіють між собою. Уразі зближення атомів Гідрогену на достатню відстань між ядром одного атома й електронною оболонкою іншого  виникає сила притягання. Унаслідок зближення атомів на певну відстань  (розглядаємо схему утворення молекули водню) між ядрами атомів відбувається перекривання електронних хмар і два електрони різних атомів Гідрогену утворюють спільну електронну пару. Між ядрами утворюється підвищена щільність негативного заряду, що утримує ядра, урівноважуючи їх взаємне відштовхування. Обидва електрони, кожен з яких раніше належав різним атомам, утворюють пари. У результаті виникає зв’язок між атомами Гідрогену. Кожен  атом перетворює зовнішній електронний рівень на завершений, як в атома Гелію. (Записуємо електронну схему утворення молекули водню.)

Н . +  .Н → Н (:) Н

Хімічний зв’язок між атомами характеризується суворо визначеною відстанню між ядрами, за якої притягання між атомами є максимальним. Ця відстань називається довжиною зв’язку. Характеристикою хімічного зв’язку також є енергія зв’язку й кут зв’язку.

Розрізняють два різновиди ковалентного зв’язку — неполярний і полярний. У молекулі водню ковалентний зв’язок утворений спільною електронною парою між двома однаковими атомами Гідрогену.

Ковалентним      називається хімічний зв’язок, утворений за допомогою спільних електронних пар

                                          Ковалентний зв’язок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механізм утворення ковалентного полярного зв’язку.

HСl

 

 

У сполуці Гідрогену і Хлору кожний атом має по одному неспареному електрону, за рахунок яких утворюється спільна електронна пара, але враховуючи те, що атом Хлору більш електронегативний, ніж атом Гідрогену, загальна електронна пара зміщується до більш негативного атома.

             Механізм утворення ковалентного неполярного зв’язку.

Н2

 

Н ∙ + ∙ Н → Н : Н

 

При наближенні двох атомів Гідрогену до певної відстані відбувається перекривання їх       s-орбіталей, що супроводжується виділенням енергії та утворенням спільної електронної пари, яка одночасно належить обом атомам. Ця пара електронів рівновіддалена від центрів обох атомів і не зміщується в бік одного з них, так як електронегативність у них однакова.

ІV.Узагальнення та систематизація знань

Самостійна робота в групах по чотири учні

Варіант І

  1. Складіть рівняння реакції між простими речовинами, утвореними елементами з порядковими номерами 1 і 9.
  2. Визначте тип зв’язку і складіть схему утворення отриманої сполуки.
  3. Чи буде молекула цієї сполуки полярна?

Варіант ІІ

  1. Складіть рівняння реакції між простими речовинами, утвореними елементами з порядковими номерами 1 і 8.
  2. Визначте тип зв’язку і складіть схему утворення отриманої сполуки.
  3. Чи буде молекула цієї сполуки полярна?

Варіант ІІІ

1.   Складіть рівняння реакції між простими речовинами, утвореними елементами з порядковими номерами 6 і 8.

2.   Визначте тип зв’язку і складіть схему утворення отриманої сполуки.

3.   Чи буде молекула цієї сполуки полярна?

V. Домашнє завдання.

Написати доповідь: « Значення окисно-відновних реакцій у житті людини».

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Механізми утворення ковалентного неполярного, полярного та йонного зв’язків (25.8 KiB, Завантажень: 9)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,581sec