МАТЕМАТИКА ДРЕВНІХ СЛОВ’ЯН

Найбільш відомою культурою визнана трипільська культура (3 тис. до. н.е). У цій культурі чітко був розподіл праці.

На 1-х. стадіях розвитку трипільської культури характерним був малий лік: 1, 2, багато. На основі цього виникає двійкова система числення, пізніше поширення набуває система числення на основі 5 та 7. Більш швидкий розвиток мають прийоми виміру довжин за допомогою частин тіла (лікоть, крок, розхил пальців). Розвиток поняття числа можна розділити на 3 стадії: вміння рахувати, вміння називати числа, вміння фіксувати результати лічби. Фіксація рахунку здійснювалась у таких формах: зав’язування на мотузці вузлів різної величини. Така мотузка називалась «Квіпус»; нанизування на мотузці кісточок або кусочків дерева. Це називалось лічник, а пізніше рахівниці; нанесення чисел шляхом нарізування зарубок на палці. Для скіфсько-сарматських племен в плані математики були такі досягнення: ідея кількості та лічби; ідея міри та виміру; ідея ритму; ідея кутів нахилу; чіткі уявлення про геометричні форми та їх властивості.

Рахування на пальцях. Якщо обидва множника до 5, то лічба йшла повторно дією додавання. Множники 5<x<10. Наприклад: 7х8. На одній руці загинаєм стільки пальців скільки перевищує число 5, тобто 2 та 3. Потім додаються 5 десятків, а добуток незагнутих 3 та 2 дає кількість одиниць 6.

Варіант 11<x<15. Наприклад, 12×15. Знаходимо надлишок кожного множника над 10 і загинаєм на кожній руці. Знаходим суму 2×4 (6-десятків) ціж самі числа множники, це кількість одиниць і + 100 до результату. 12*14=100+60+8=168

Для трипільської культури добре відомим було поняття дробу у якого знаменник вираж. степенем двійки. У багатьох е-пах скіфо-сарматських племен використовувалось поняття симетрії відносно прямої та відносно осі. Чітко витримувались паралельні та перпендикулярні, відхил склав 2%. Всі відомі скіфо-сарм. міста мали чітку будову. Міська стіна утворювала прямокутник, всі вул.. розміщені паралельно міській стіні, будинки розміщ. вздовж вул. по 1 прямій. Багато прикрас та дзеркал виконано у чіткій поділом на 1,4,та 8 частин.

Сармацкі племена залишали пособі табл. знаків, що відображало позначення чисел від 1 до 50


1         3     50

Відомо що на території східної Європи поселення знало лічбу в межах мільйона, вміло використовували операції * – + та / на 2, 3, 4.

завантаження...
WordPress: 22.85MB | MySQL:26 | 0,322sec