Математичний диктант: Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

Додавання і віднімання натуральних чисел

*38

1. Записати назви компонентів дії додавання.

2. Записати відповіді:

25 + 45,  26 + 34,  56 – 30,  340 – 200,  207 + 200.

3. Записати вирази та обчислити їх:

а) перший доданок 360, другий 420;

б) перший доданок 500, другий на 70 менший;

в) перший доданок 63, другий – виражений часткою 36 і 4.

4. Записати і розв’язати рівняння:          х + 27 = 164

 

*39

1. Записати назви компонентів дії віднімання.

2. Записати відповіді: 28 + 43;  47 + 23;  56 – 30;  414 – 100;     530 – 50.

3. Записати вирази та обчислити результати:

– зменшуване 724, від’ємник 317;

– зменшуване 578, від’ємник, виражений сумою чисел 252 і 115;

– ділене, виражене різницею чисел 48 і 27, дільник 7.

4. Записати і розв’язати рівняння:          х – 24 = 205.

 

*40

1. Записати:

– будь-яке п’ятицифрове число, в якому відсутні одиниці другого розряду;

– число, в якому 18 436 десятків.

2. Обчислити і записати результати:

29 999 +  1;  20 000 – 1;  80 000 – 50 000;  45 000 + 745.

3. Порівняти: 50 м05 см і 5 м50 см,  30 дм і 4 м 9 мм.

4. Розв’язати рівняння:   320 – х = 107.

 

*41

– Запишіть числа: 325 648,  57 057,  5 000 007,  1 806 240.

– Запишіть числа, які передують і ідуть за числом 490 009.

– Запишіть число, яке у 100 разів менше 38 600.

– Запишіть число, яке у 10 разів більше, ніж 7482.

– У скільки разів 1 м більше 1 см?

– У скільки разів 1 м менше 1 км?

– Яку частину кілометра складає 1 м?

– У скільки разів 1 т більше 1 ц?

– На скільки 2 т більше 2 кг?

– У скільки разів найменше чотирицифрове число більше найменшого трицифрового числа?

 

 

*42

1. Обчислити і записати:

– суму чисел 20 343 і 1003;

– різницю чисел 9066 і 56;

– зменшити 95450 на 5450.

2. Перетворити і записати:

– у кілограмах: 1000 г,  24 000 г;

– центнерах: 200 кг,  1300 кг;

– у кілограмах і грамах: 14350 г,  27 810 г.

3. Знайти і записати: 1/4 від 1 ц,  1/4 від 1 т,  1/4 від 1 кг.

 

*43

Обчислити і записати результати.

– Перший доданок 380, другий – 120. Чому дорівнює сума?

– Зменшуване 380, від’ємник – 120. Чому дорівнює різниця?

– Перший доданок 120, сума 200. Чому дорівнює від’ємник?

– Зменшуване 380, різниця 200.Чому дорівнює від’ємник?

– Я загадала число. Якщо до нього додати 200, то отримаємо1000. Яке число я загадала?

– Я загадала число. Якщо від нього відняти 200, то вийде 1000. Яке число я загадала?

– Знайдіть невідоме число:   а – 70 = 150

 

*44

Записати відповідь до задачі тільки тоді, коли вона розв’язується дією на віднімання.

 

– На дереві сиділо 12 пташок. Три пташки полетіли. Скільки пташок залишилося?

 

– З одного куща смородини зібрали 16 кг ягід, а з другого 19 кг. На скільки кілограмів ягід більше зібрали з другого куща смородини?

 

– На одній ділянці школярі виростили 12 кг капусти, а на другій – на 40 кг більше. Скільки кілограмів капусти виростили школярі на другій ділянці?

 

– На одному кущі дозріло 17 помідорів, а на другому 20 помідорів. На скільки помідорів більше дозріло на другому кущі?

 

Додайте отримані відповіді. Ви отримали число…(15). Тоді вибрали потрібні задачі.

 

*46

1. Обчислити і записати:

– суму чисел 45 014 і 2006;

– різницю чисел 45 100 і 98;

– добуток чисел 2 і 12 зменшити на 7.

2. Перетворити і записати:

– у кілограмах: 4000 г;  14 000 г.

– у секундах: 5 хв;  3 хв.

– у годинах: 3 доби;  120 хв.

3. Розв’язати задачу. Половина половини моїх грошей є 5 коп. Скільки в мене грошей?

 

*47

1. Записати цифрами числа:

6 тис., 325 од.;

467 тис., 5 од.;

9 тис., 4 од.;

7 мільйонів 254 тис., 48 од.

2. Записати:

– у метрах і сантиметрах:  5780 см =

– у кілометрах і метрах:  57 340 м =

– у дециметрах і сантиметрах:  94 см =

– у метрах :  28 км200 м =

3. Обчислити і записати результати:

12 ц 36 кг – 7 ц 20 кг;

1 год 20 хв + 35 хв;

2 т – 2 ц.

 

*48

1. Обчислити і записати відповіді:

– ділене 78, дільник 6;

– число 46 збільшити у 2 рази;

– перший множник 26, другий 4.

2. Записати:

– у кілометрах і метрах:  6328 м =

– у кілограмах і грамах:  975 004 г =

– у метрах:  5 км 600 м =

3. Задача.  Перерва триває 15 хв. Яка це частина години?

 

*49

1. Обчислити і записати результати:

– добуток  52 і 100; – сума  32000 і 3000;

– частка  8100 і 10;  – різниця  1800 і 600.

2. Знайти різницю:  20 кг450 г  і  7 кг080 г.

3. Доповнити до хвилини:  34 с;  17 с;  52 с.

4. Порівняти:  56 кг…12 ц;    7 т…70 ц.

 

 

*50

1. Записати:

– Як називаються компоненти при додаванні?

– Які знаєте закони додавання?

– Як знайти невідомий доданок?

– Як знайти невідоме зменшуване?

2. Записати цифрами числа:

6 тис., 325 од.;

467 тис., 5 од.,

9 тис., 4 од.

3. Виразити число 17 000 у десятках, сотнях, тисячах.

 

*51

Розв’язати задачі:

– Горобчик прокинувся о 9-й ранку. Коли він ліг спати, якщо спав всього 4 години?  (О 5-й годині ранку.)

– Один кінь ніс 5кг вівса, а другий – 5 кг пуху. У кого вантаж був важчий?  (Вантаж важив однаково.)

– Якщо із-за огорожі видно шість пар конячих ніг, то скільки коней у дворі?  (Три коня.)

– Коваль підкував трійку коней, вбиваючи у кожну підкову по два гвіздки. Скільки гвіздків треба ковалю?  (24 гвіздки.)

– На двох машинах привезли торф по 4 т на кожній. Скільки всього центнерів торфу привезли?  (80 ц)

 

*52

Записати відповідь:

– Знайти добуток чисел 19 і 4.

– Ділене 78, дільник 6, знайти частку.

– Число 46 збільшити у 2 рази.

– Перший множник 26, другий 4, знайти добуток.

– Число 91 зменшити у 13 разів.

– Скільки метрів в 1/2 км?

– Скільки кілограмів в 1/5 ц

 

*53

Записати відповідь:

– Додайте  308 і 9.

– Знайдіть суму  398 і 380.

– Знайдіть різницю  501 і 7.

– Знайдіть суму зручним способом:  14 750 + 483 + 250.

– Від’ємник 4 м 30 см, різниця 8 м. Чому дорівнює зменшуване?

– Невідоме число збільшили на 35 і отримали 170. Знайдіть невідоме число.

– На скільки 601 більше 303?

– Довжина прямокутника 45 дм, ширина 22 дм. Чому дорівнює периметр прямокутника?

– У двох автобусах розміщується 46 чоловік. Скільки потрібно таких автобусів, щоб за один рейс перевезти 69 чоловік?

 

*54

1. Записати суму найбільшого трицифрового числа і найбільшого двоцифрового числа.

2. Записати:

– Скільки секунд у 3 хв? Хвилин у 2 год? Скільки діб у 2 місяцях?

3. Виразити у більших мірах:  760 см;  350 дм;  8020 мм.

4. Задача.  Сашко виміряв відстань від школи до будинку кроками. Він нарахував 85 пар кроків і трійками 25 разів. Скільки кроків нарахував Сашко?   (85 ∙ 2 + 25 ∙ 3 = 245 кр.)

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,322sec