Математичні досягнення к ПДДУ

М.М. Хведорів. Викладав: нарисну геометрію і сферичну тригонометрію, вищу математику , вищий аналіз, теоретичну механіку, інтегральне числення, доповнення до диференціального числення. У 1919 році опублікував свою першу корисну у К-П роботу “Московсько-українська термінологія елементарної математики”, у 1920 – “Вступ до аналізу”.

Л.А.Карета. Викладає математику і теоретичну математику. Під його редакцією вийшли публікації: “Математика у педагогічній школі”, “Математика у середній школі”, “Лекції з історії математики для студентів факультету соц. виховання”.

І.В.Івах. З 1950 року працює У КППУ. З 1959 року займає посаду проректора з навчальної і наукової роботи. Завідував кафедрою фізики і ТЗН.

Дудар М.А. Читав курси МВМ, алгоритми і математика, математична логіка, історія елементарної математики. Керував роботою юнацької фізико-математичної школи при інституті.

Семиліт М.Й. Очолював кафедру математики.

Марченко. Був деканом фізмат факультету близько 20-и років.

Россо В.П. Працювала на кафедрі математики.

Сморжевський Читав лекції з МВМ, проводив практичні і лабораторні заняття з цього курсу, керував педагогічною практикою студентів та написанням дипломних робіт. Читає курси “Методика викладання математики”, “Елементарна математика”, спецкурс “Позакласна робота з математики”, керує написанням магістерських робіт з методики викладання математики. Постійно читає лекції і проводить практичні заняття на курсах підвищення кваліфікації вчителів математики Хмельницької області, організовує і проводить науково-практичні конференції з участю цих вчителів, на яких вони діляться власним досвідом і досвідом своїх колег. Керує студентським науковим гуртком “Актуальні питання методики викладання математики”. Опублікував понад 50 друкованих праць, серед них 10 методичних та 7 навчальних посібників.

Навчальний посібник: Сморжевський Л.О., Атаманчук П.С., Кух А.М. Задачі з алгебри і початків аналізу: 1001 задача прикладного змісту: 10-11 класи., Геометрія 7-9. Дидактичні матеріали та тематичні перевірочні роботи для рівневого навчання, Дидактичні матеріали та тематичні перевірочні роботи для рівневого навчання, Довідник з математики для учнів та абітурієнтів.

Ю.В. Теплінський працює в КПДПІ на посадах асистента, старшого викладача, доцента і, нарешті, професора, завідувача кафедри геометрії і методики викладання математики.

Наукові інтереси Юрія Володимировича стосуються теорії диференціальних та різницевих рівнянь, а також їх систем, визначених у нескінченновимірних банахових просторах і, зокрема, у просторах обмежених числових послідовностей. Ним спільно з його вчителем одержано цілий ряд фундаментальних результатів в теорії інваріантних тороїдальних многовидів лінійних та нелінійних диференціальних рівнянь вказаного виду, а також нелінійних диференціальних рівнянь з імпульсною дією, розв’язано відому задачу звідності для випадку періодичній

Статті і наукові повідомлення Ю.В. Теплінського друкуються в авторитетних

В 1983 році Ю.В. Теплінському присвоєно вчене звання Доцента, а в 1996 році — вчене звання професора.

До когорти видатних випускників Кам’янець-Подільського державного університету належить Дмитро Іванович Мартинюк – визначний спеціаліст в галузі звичайних диференціальних рівнянь та диференціальних рівнянь з запізненням.

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,328sec