Масова частка розчиненої речовини

Тема: Масова частка розчиненої речовини.

Мета: навчити учнів обчислювати масу розчинника та розчиненої речовини для при­готування розчинів із певною масовою часткою речовини; впроваджувати політехнічне виховання; розвивати логічне мислення, вміння аналізувати, розв’язувати розрахун­кові задачі.

Тип уроку: вдосконалення знань і вмінь.

Основні методи і форми організації на­вчальної діяльності учнів на уроці: колек­тивна та індивідуальна робота.

Міжпредметні зв’язки: математика, фізика.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

1.   Дати відповіді на запитання:

 • Як кількісно можна передати склад розчинів?
 • Який спосіб вираження концентрації вам відомо і де його використовують?
 • Що таке масова частка?
 • Записати математичний вираз масової частки та його похідні.
 • Як із концентрованого розчину зробити розбавлений?
 • Як з розбавленого розчину отримати концентрований? Запропонуйте два способи.

2.   Задачі для усного розв’язку:

—Яка маса солі міститься в 100 г розчи­ну з масовою часткою розчиненої речовини 10 % ?

—Яка маса цукру міститься в склянці чаю (маса 200 г), якщо масова частка цукру15 %?

—Яка масова частка кухонної солі в роз­чині, що складається з 1 л води і 1 столової ложки солі (30 г)?

—Яка маса оцтової кислоти міститься в літровій пляшці столового оцту (w = 3 %), якщо густина розчину 1 г/л?

Розв’язування на дошці задач:

Задача 1.

Обчислити масу мідного купоросу, яку по­трібно розчинити, щоб утворилося 400 г розчину купрум(ІІ) сульфату з масовою част­кою розчиненої речовини 4 % ? (25г).

Задача 2.

Яку масу води потрібно додати до 80 г розчину натрій нітрату з масовою часткою солі 15 %, щоб отримати розчин з масовою часткою розчиненої речовини 12 %? (20г)

II. Повідомлення теми, мети і завдань уроку, мотивація навчальної діяльності.

Учитель. Оскільки розчини мають вели­чезне значення в промисловості, важливо на­вчитися проводити обчислення, пов’язані з їх приготуванням. На цьому уроці ми закріпимо вміння розв’язувати розрахункові за­дачі з цієї теми.

III. Удосконалення знань та вмінь учнів розв’язувати розрахункові задачі.

Учні самостійно розв’язують задачі за роз­даними їм картками. Відповідно до кількості розв’язаних задач виставляється оцінка за урок. Упевнитися у правильності розв’язан­ня можна, звірившись із відповіддю та роз­в’язанням відповідної задачі на дошці.

Задачі, які пропонуються учням для розв’язування

I варіант

1. Масова частка солі у морській воді ста­новить 3,5 %. Скільки грамів солі зали­шиться після випарювання 10 кг морської води? (350 г.) 1,5бала.

2. Визначте масову частку калій гідро­ксиду у розчині, який одержали при змішу­ванні 400 г води з 200 г розчину калій гід­роксиду з масовою часткою речовини 30 %.(10 %.) 2 бали.

 

 1. 3.  Визначте масову частку хлоридної кислоти у розчині, одержаному розчиненням 33,6 л хлороводню в 245,25 г води (н. у.)
  (18,25 %.) 2,5 бала.

4.Для боротьби з буряковим довгоносиком готують розчин барій хлориду з розрахунку близько 500 г ВаС12 2О на 10л води. Обчисліть масову частку безводної солі в такому розчині. (4 %.) З бали.

5. Яку масу розчину з масовою часткою калій гідроксиду 40 % -ного і розчину з масовою часткою калій гідроксиду 10 % необхідно для
приготування 600 г розчину цієї речовини з масовою часткою20 %? (200 г і 400 г.) 3бали.

 II варіант

1. При деяких захворюваннях у кров вводять розчин натрій хлориду з масовою часткою солі 0,85 %, що називають фізіологічним розчином. Обчисліть маси води й солі, які потрібно взяти, щоб приготувати 5 кг фізіологічного розчину? (42,5 г солі) 1,5 бала.

2. Яку масу натрій нітрату необхідно розчинити в 400 г води для одержання розчину з масовою часткою речовини 20 % ? (100 г) 2 бали.

3. У лужних акумуляторах використовують розчин калій гідроксиду. Для приготування 500 мл такого розчину за температури 20 °С використали 133 г калій гідроксиду і 470 мл води. Визначте густину добутого розчину й масову частку КОН у ньому. (1,206 г/мл, 22 %.)

2,5 бала.

 1. У якому випадку масова частка лугу в розчині буде більшою — при розчиненні 0,04 г кальцію у 196,2 мл води чи при розчиненні 0,074 г кальцій гідроксиду у 192,6 мл води? (У 2-му випадку.) З бали.
 2. Гіпс Са8О4 2О від нагрівання до128 °С втрачає 3/4 своєї води за масою, пе­ретворюючись на інший гідрат — палений гіпс. Яка формула паленого гіпсу (алебастру)? 3 бали.

IV. Домашнє завдання.Підготуватися до практичної роботи № 1; повторити матеріал з теми «Розчини».

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

6 (18.9 KiB, Завантажень: 35)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,728sec