Масова частка розчиненої речовини

Тема. Масова частка розчиненої речовини.

Мета: навчити обчислювати масову частку і масу розчиненої речовини в розчині, ознайомити учнів з різними способами розв’язування задач, формувати уміння розкривати взаємозв’язок теорії і практики; розвивати логічне мислення, вдосконалювати пізнавальні здібності; виявляти зв’язок навчання з життям, практичну спрямованість навчального матеріалу.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та розвитку вмінь.

Основні методи і форми: розв’язування задач, розповідь з елементами бесіди.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

Наведіть приклади з повсякденного життя, які стосуються використання конкретних розчинів (оцет 9%, гідроген пероксид 2%, розчин йоду 1%, та інші). Що означають відсотки? Як приготувати розчини конкретної концентрації?

ІІ. Актуалізація опорних знань

На сьогоднішньому уроці ми будемо розв’язувати задачі на обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині. Давайте пригадаємо, як знайти масову частку елемента у сполуці. Ми будемо використовувати подібну формулу, оскільки розчини також можна розглядати як двокомпонентну систему. Один компонент – розчинник (вода), другий – розчинена речовина.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Основні поняття і розрахункові формули, що будуть використовуватися на уроках.

 

Розчин складається з розчиненої речовини та розчинника (для двокомпонентних систем), маса розчину являє собою суму мас розчиненої речовини та розчинника: m(розчину) = m (розчин. реч.) + m (розчинника)

Концентрація – це кількісний склад розчину. Це величина, що визначає співвідношення компонентів у розчині. Одним із способів вираження концентрації є масова частка.

Масова частка розчиненої речовини – це відношення маси розчиненої речовини до маси розчину.

m(реч.)

W% = ————— ∙100%;

m(розчину)

похідні: m(розчину) = m(реч.)/ W∙100%; m(реч.) = m(розчину) W/100%.

1.Алгоритм для обчислення масової частки розчиненої речовини:

1. Прочитайте текст задачі. Задача. Обчисліть масову частку кухонної солі в розчині після розчинення 28г солі у 252г води.

2. Запишіть стисло умову і вимоги задачі.

 

3. Складіть формулу для обчислення масової частки:

m(NaCl)

W (NaCl) = ———— ∙100%;

m(розчину)

4. Обчисліть масу розчину за формулою:

m(розчину)= m(NaCl)+ m(H2O) = 28+252 =280г

5. Обчисліть масову частку розчиненої речовини за формулою:

m(NaCl) 28г

W (NaCl) = ———— =———— = 0,1 (10%)

m(розчину) 280г

6. Запишіть відповідь: W (NaCl) =0,1 (10%)

Задача. Натрій гідроксид масою 20г розчинили у 180 г води . Обчисліть масову частку розчиненої речовини. (Відповідь:0,1 або 10%)

Розв’язування задачі (один учень біля дошки).

Задача. (Самостійно).У воді масою 440г розчинили 60г солі. Яка масова частка речовини в утвореному розчині? (Відповідь:0,33 або 33%).

2.Обчислення маси розчиненої речовини з відомою масовою часткою розчиненої речовини.

Задача. Обчисліть масу кухонної солі, яка необхідна для приготування 200г розчину з масовою часткою 5%. (Відповідь: m(NaCl)= 10г)

3. Обчислення масової частки розчиненої речовини у розчині при розведенні його пев­ною масою розчинника

Приклад. До 80 г розчину натрій сульфа­ту з масовою часткою солі 15 % додали 20 г води. Яка масова частка солі в добутому роз­чині?

 

Розв’язання

1. Знаходимо масу розчиненої речовини:

mречовини    =mрозчину w; тсояі = 80 • 0,15 = 12 (г).

2. Знаходимо масу нового розчину:

m2 розчину = m1 розчину +mводи; m2 розчину = 80 + 20 = 100 (г).

3. Знаходимо масову частку солі в утвореному розчині:

mречовини

W% = 100%; W%= 12%

m2 розчину

4. Обчислення масової частки розчиненої речовини у розчині при додаванні нової порції розчиненої речовини

Приклад. До 150 г розчину калій сульфа­ту з масовою часткою 10 % додали 10 г калій сульфату. Визначте масову частку солі в новоутвореному розчині.

Розв’язання

1. Знаходимо масу розчиненої речовини в розчині:

m1 розчиненої речовини=m1 розчину w1;

тсолі = 150 • 0,1 = 15 (г).

2.             Знаходимо масу нового розчину:

m2 розчину = m1 розчину +m2 солі;

m2 розчину = 150+10= 160(г)

 

3. Знаходимо масу розчиненої речовини після додавання і розчинення солі:

m3 розчиненої речовини = m1 розчиненої речовини+ m2 розчиненої речовини;

m3 розчиненої речовини = 15+10 = 25 г

4. Знаходимо масову частку солі в утвореному розчині:

 

m3 речовини

W2% =———— 100%; W%= 15,625%

m2 розчину

5. Обчислення масової частки розчиненої речовини в розчині, що утвориться з двох вихідних розчинів з відомими масами і масо­вими частками речовин у них

Приклад. Змішали 100 г розчину суль­фатної кислоти з масовою часткою 20 % і 50 г розчину сульфатної кислоти з масовою част­кою 32 %. Яка масова частка розчиненої ре­човини в добутому розчині?

Розв’язання

1.   Знаходимо масу розчиненої речовини у першому розчині:

m1речовини=m1розчину∙ w1;

mкислоти= 100 • 0,2 = 20г

 

2. Знаходимо масу розчиненої речовини у другому розчині:

m2речовини   =m2розчину∙ w2; ткислоти= 50 • 0,32 = 16 (г).

  1. Знаходимо масу розчиненої речовини в новому розчині:

m3 розчиненої речовини = m1 розчиненої речовини+ m2 розчиненої речовини;

m3 розчиненої речовини = 20 + 16 = 36 (г).

  1. Знаходимо масу нового розчину:

m3 розчину = m1 розчину +m2 розчину; m3 розчину = 150 + 50 = 150 (г).

  1. Знаходимо масову частку солі в утворе­ному розчині:

m3 речовини

W% = ———— 100%; W%= 24% ;

m3 розчину

6. Обчислення маси розчинів з певними масовими частками, які потрібно використа­ти для приготування нового розчину певної маси з відомою масовою часткою розчиненої речовини

Приклад. Визначте маси розчинів барій хлориду з масовими частками 10 % та 50 %, необхідні для приготування 800 г розчину з масовою часткою 25 %.

Застосовується правило змішування, або квадрат Персона.

Розв’язання

 

 

m3розчину(с-b) 800 (50-25)

m2 розчину= ————— = ————— = 500(г)

(c-b) + (a-c) (50-25) + (25-10)

Знаходимо масу другого розчину:

m2 розчину = m3 розчину – m1 розчину;

m2 розчину = 800 – 500 = 300 (г).

ІV. Підсумки

На сьогоднішньому уроці ми навчилися обчислювати масову частку і масу розчиненої речовини в розчині та ознайомилися з різними способами розв’язування задач

V. Домашнє завдання

Вивчити відповідний § підручника, розв’язати задачі:

– Визначте масу води, що в ній необхідно розчи­нити 50 г калій сульфату для одержання розчину з масовою часткою речовини 10 %.

– У 400 г розчину з масовою часткою калій гідрок­сиду 10 % розчинили 20 г калій гідроксиду. Обчисліть масову частку лугу в утвореному розчині.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

5 (64.9 KiB, Завантажень: 59)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,333sec