Масова частка елемента в речовині

Тема: Масова частка елемента в речовині.

Мета: розвивати вміння будувати алгоритм дій, необхідних для досягнення певного результату; сформувати інтерес до предмета на основі зв’язку з життям; виховувати охайність у роботі.

Форми і методи роботи: розповідь вчителя, „мозковий штурм”, робота з комп’ютером, робота в парах.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

Тип уроку: комбінований.

Девіз уроку: „Щоб навчитися думати – треба думати” ( Ейнштейн).

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація і мотивація навчальної діяльності.

Проблемне питання. Що хотів сказати Ейнштейн і чому його слова стали девізом нашого уроку?

„ Мозковий штурм”.

1.Про що можна дізнатися, знаючи формулу речовини?

2. Наведіть приклади формул речовин.

3. Скільки атомів у даних формулах?

4. Що вказує на кількість атомів?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. Розповідь вчителя. Хімічна формула дає можливість визначити масову частку кожного елемента в речовині.

W =nAr / Mr , де w- масова частка елемента у речовині, Аr – відносна атомна маса, Mr – відносна молекулярна маса, n – кількість атомів елемента.

Алгоритм визначення масової частки елемента у речовині.

1.Уважно прочитати умову задачі.

2.Стисло записати умову задачі.

3.Записати формулу для обчислення масової частки елемента в речовині.

4.Обчислити молекулярну масу речовини.

5.Обчислити масову частку елемента в речовині.

6.Записати відповідь.

Задача 1. (Зразок)

Обчислити масову частку Fe у його оксиді Fe2O3.

Розв’язання.

Дано:

Fe2O3. w=nAr(Fe) / Mr(Fe2O3)

———- Mr(Fe2O3)=56 * 2 +16 *3 =112+48= 160

w(Fe) -? w(Fe) = 2*56 / 160 =112/160 =0,7 ~70%

Відповідь: w (Fe) =70 %.

А тепер спробуємо за відомими масовими частками вивести хімічну формулу речовини.

Алгоритм виведення формули речовини за відомими масовими частками

1.Уважно прочитати умову задачі.

2.Записати стисло умову задачі.

3.Позначити кількості атомів невідомих елементів через Х,У…

4.Використати відношення:

Х : У …=w(E1) /Ar(E1) :w (E2) /Ar (E2) ….

5.Підставити значення.

6.Позбутися дробів.

7.Поділити на найменше число і заокруглити.

8.Якщо виходять числа 1,5 ; 2,5 ; 3,5 …., потрібно збільшити їх у два рази.

9.Записати шукану формулу.

10.Записати відповідь.

Задача 2. (Зразок)

Виведіть формулу речовини кальцій карбіду, якщо відомо що до її складу входить Кальцій і Карбон, масові частки яких відповідно становлять 62,5 % і 37,5 %.

Розв’язання.

Дано:

w( Ca) =62,5 % x:y =w(Ca) / Ar(Ca) :w(C) / Ar(C)

w(C)= 37,5 % x:y =62,5/40 :37,5 /12

——————— x:y =1,56 :3,125

Ca xCy -? x:y =1:2

x, y-? CaC2

Відповідь : CaC2 .

ІУ. Закріплення і узагальнення знань. Завдання.

(Робота в групах)

1.Обчислити масову частку Силіцію у його оксиді SiO2.

2.Де більша масова частка Нітрогену : у N2O5чи N2O3?

3.Виведіть формулу нітратної кислоти, якщо відомо, що до її складу входять Н ,N, О масові частки яких відповідно складають

2 % , 22 %, 76 %.

У. Домашнє завдання.

 

УІ. Підсумок уроку.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,325sec