Масова частка елемента в ре­човині, у суміші, сплаві, про­дукті харчування

Тема. Масова частка елемента в ре­човині, у суміші, сплаві, про­дукті харчування.

Мета. Розвивати вміння будувати алгоритм дій, необхідних для досягнення

певного результату; сформувати інтерес до предмета на основі зв’язку з

життям; виховувати охайність у роботі.

Тип заняття. Комбінований.

Форми і методи роботи: розповідь вчителя, «мозковий штурм», робота з

комп’ютером, робота в парах.

Девіз уроку: „Щоб навчитися думати – треба думати” ( Ейнштейн).

Хід заняття

І. Організаційний момент.

Замалюй ту хімічну речовину, з якою ти себе можеш порівняти.

ІІ. Актуалізація і мотивація навчальної діяльності.

Проблемне питання. Що хотів сказати Ейнштейн і чому його слова стали девізом нашого уроку?

„ Мозковий штурм”.

1.Про що можна дізнатися, знаючи формулу речовини?

2. Наведіть приклади формул речовин.

3. Скільки атомів у даних формулах?

4. Що вказує на кількість атомів?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Розповідь вчителя. Хімічна формула дає можливість визначити масову частку кожного елемента в речовині.

W =nAr / Mr , де w- масова частка елемента у речовині, Аr – відносна атомна маса елемента, Mr – відносна молекулярна маса речовини, n – кількість атомів елемента.

Алгоритм визначення масової частки елемента у речовині.

1.Уважно прочитати умову задачі.

2.Стисло записати умову задачі.

3.Записати формулу для обчислення масової частки елемента в речовині.

4.Обчислити молекулярну масу речовини.

5.Обчислити масову частку елемента в речовині.

6.Записати відповідь.

Задача 1. (Зразок)

Обчислити масову частку Fe у його оксиді Fe2O3.

ІV. Закріплення і узагальнення знань.

(Робота в групах)

1.Обчислити масову частку Силіцію у його оксиді SiO2.

2.Де більша масова частка Нітрогену : у N2O5чи N2O3?

V. Домашнє завдання. Цікава хімія. Дізнайся!

1. Розвиток хімії тісно повязаний із дослідами, для проведення яких необхідні посуд та обладнання. В якому переліку слів є різновиди тільки хімічного посуду?

А. Пробірка, колба, каструля.

Б. Колба, мензурка, циліндр.

В. Каструля, сковорідка, тарілка.

Г. Тарілка, мензурка, склянка.

Д. Пробірка, кружка, сковорідка.

2. Скільки в наведеному переліку вчених-хіміків: К. Лінней, Л. Полінг, Ч. Дарвін, І. Франко, В. А. Моцарт, К. Шеєле, О. Бутлеров, Теофраст, І. Ньютон.

А. 10. Б. 5. В.З. Г. 1. Д.7.

завантаження...
WordPress: 22.98MB | MySQL:28 | 0,317sec