Маркетинг у підприємницькій діяльності

Тема. Маркетинг у підприємницькій діяльності.

Мета: з’ясувати, що таке маркетинг, які його складові, чим він відрізняється від збуту товарів, значення класифікації ринків та споживачів, функції маркетолога, вивчення споживача; продовжити формувати економічне мислення; виховувати культуру спілкування; розвивати допитливість і самостійність.

Обладнання: зошити, підручники, практикуми, роздатковий матеріал.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань:

І. Бесіда.

1. Визначте суть та цілі менеджменту.

2. Хто такий менеджер? Яка його роль в організації діяльності підприємства?

3. Поясніть, чому управлінський процес поділяють на окремі етапи. Охарактеризуйте їх.

4. Поясніть, як пов’язані менеджмент і продуктивність праці на підприємстві.

ІІ. Презентація бізнес – планів.

ІІ. Мотивація пізнавальної діяльності.

Слово вчителя.

Успіх роботи підприємства, отримання доходів залежить не лише від менеджменту.

Якби підприємець умів обирати напрями капіталовкладень, поєднувати виробничі ресурси, організовувати людей, але не знав ринку, то вся попередня праця була б марною. Адже успіх підприємницької діяльності залежить від споживача, який купить або не купить товар. Головна мета підприємницької діяльності — одержання прибутку — досягається лише за умови схвалення споживачами конкретного товару чи послуги. Тому існує ще одна складова підприємництва, спрямована на вивчення попиту споживачів та організацію виробництва і збуту товарів.

Завдання:

  1. Давайте прочитаємо уривок із книги американського маркетолога Філіпа

Котлера «Маркетинг від А до Я» одну історію та проаналізуємо її.

Історія:

Виробника взуття у Гонконгу зацікавило, чи є ринок для їхньої продукції на віддаленому південнотихоокеанському острові. Він відрядив на острів приймальника замовлень. Той після швидкої перевірки телеграфував: «Люди тут не носять взуття. Тут ринку немає».

Виробник з Гонконгу не повірив і відправив на острів торгового представника. Торговий представник телеграфує: «Люди тут не носять взуття. Тут гігантський ринок». Боячись, що цей торговий агент занадто захопився видом безлічі босих ніг, виробник посилає третю людину, маркетолога. Той після розмови з вождем та декількома місцевими мешканцями, телеграфує: «Люди тут не носять взуття. У результаті їх ноги у ранах та синцях. Я показав вождю племені, як черевики можуть допомогти людям врятуватись від цих проблем. Він проявив ентузіазм і визначив, що 70 % людей куплять черевики по ціні $10 за пару. Можливо, ми зможемо продати у перший рік 5 000 пар взуття. Наші витрати на до ставку черевиків на острів і розповсюдження будуть складати $6 за пару. Ми виправдаємо у перший рік $20 000, які з урахуванням наших вкладень дадуть нам обіг у 20 %, що збільшить наш основний обіг на 15 %. Це не кажучи про високі об’єми майбутніх продажів на цьому ринку. Я рекомендую почати діяти».

Учні читають історію, потім обговорюють її:

1.Скільки людей побувало на острові? (Троє)

2.Хто саме? (Приймальник замовлень, торговий представник, маркетолог)

3. Яких висновків дійшов приймальник замовлень? Чому?

4. Яких висновків дійшов торговий представник? Чому?

5. Яких висновків дійшов маркетолог? Чому? Для того щоб відповісти на це запитання, давайте з’ясуємо що таке маркетинг і хто такі маркетологи.

Отже, тема уроку «Маркетинг у підприємницькій діяльності».

ІІІ. Вивчення нового матеріалу:

Розповідь учителя (під час уроку в зошитах зробити словничок нових термінів).

Маркетинг — це комплексна система організації виробництва та збуту товару чи надання послуг, яка заснована на передбаченні та задоволенні попиту споживача.

Слово «маркетинг» походить від англійського слова market — ринок. На перший погляд може здатися, що маркетинг — це теорія збуту. Проте, різниця між маркетингом і збутом товарів досить вагома.

– Як ви вважаєте, яка? (діти роблять припущення)

Щоб чітко визначити різницю давайте переглянемо один фрагмент (мультимедіа 3 « Різниця між маркетингом і збутом»).

Розповідь учителя.

Маркетинг як специфічне явище виник не так давно. Дослідники пояснюють його виникнення переходом розвинутих ринкових країн від індустріальної до інформаційної ери.

На сьогоднішній день не можна уявити роботу середнього чи великого підприємства без попередньо проведеного маркетингового дослідження.

—    Чому маркетингові дослідження важливі для підприємства?

Розповідь учителя.

Виробництво продукту при простому збуті щоразу регулюється наявністю попиту та ресурсів для виробництва. Реалізація і споживання не справляють прямого впливу на виробництво, отже, виробник не має повного уявлення про потреби споживачів. За таких умов успіх у бізнесі не може бути стабільним. У свою чергу, маркетинг є незамінним у конкурентному середовищі, тому що акцентує увагу на аналізі й задоволенні потреб споживачів, орієнтуючи підприємство на виготовлення тих товарів чи послуг, які відповідають запитам і смакам потенційних споживачів.

Підприємницький успіх у процесі маркетингової діяльності забезпечується шляхом чіткої постановки та досягнення поставлених цілей.

Робота з підручником.

1. Проаналізуйте мал.55 підручника (ст. 181) та визначте головні цілі маркетингу.

Розповідь учителя.

Але щоб маркетингова діяльність досягла мети, необхідно вивчити ринок.

Одним з аспектів вивчення ринку є його класифікація за певними групами споживачів, тобто сегментування ринку.

Сегментування ринку являє собою метод поділу ринку на певні частини для виявлення об’єктів, на які спрямована маркетингова діяльність підприємств. Крім того, це управлінський підхід до процесу прийняття рішень підприємством на ринку, основа для вибору правильного поєднання елементів маркетингу.

Об’єктами сегментації можуть бути споживачі, товари, канали розподілу, географічні зони тощо. Виділені особливим чином, володіючи певними загальними ознаками, вони складають сегмент ринку. На сегментацію ринку впливають певні фактори.

– Як ви вважаєте, які?

Перевіримо чи правильні ваші припущення за допомогою мультимедіа 6 «Класифікація споживачів».

Основними факторами класифікації споживачів є:

1. Демографічні – вік, стать, національність, місце проживання.

2. Економічні – рівень доходів, обсяг заощаджень, перспективи отримання доходів, володіння майном.

3. Сімейне і соціальне становище – склад сім’ї, рід занять, рівень освіти, соціальне оточення.

4. Психографічні характеристики – риси вдачі людини, життєва позиція, мотиви поведінки.

Розповідь учителя з використанням
мультимедіа 7 «Методи сегментування».

Із погляду маркетингу потенційний ринок складається із сукупності людей, яким властиві подібні потреби в певних товарах і послугах, приблизно однаковий рівень доходів, а також схильність до споживання.

Аби наситити такий ринок товарами та послугами й задовольнити потреби людей, фірми застосовують альтернативні методи: масовий маркетинг, просте сегментування ринку та складне сегментування ринку.

Масовий маркетинг — це орієнтація фірми на широке коло споживачів із використанням одного загального плану діяльності. Він відповідає етапу масового виробництва.

(Приклад: фасовані товари — виробник розраховує на те, що споживачі мають намір отримати саме такий товар і в такій кількості.)

Просте сегментування — спрямованість зусиль фірми на вузьку специфічну групу споживачів (сегмент ринку) через єдиний спеціалізований план маркетингу, який заснований на потребах цієї групи (сегмента). (Наприклад: фірма випускає одяг для повних людей.)

Складне сегментування — орієнтація підприємства на кілька груп споживачів.

(Наприклад: фірма з пошиття одягу для чоловіків, жінок і дітей.)

Завдання.

Уявіть себе підприємцем. Ви вирішили на основі класифікації споживачів відкрити фабрику з виробництва кросівок.

1. Спробуйте просегментувати ринок кросівок. Який із видів сегментування оберете? Чому?

Розповідь учителя.

Крім класифікації споживачів (сегментування ринку) дослідження ринку складається ще з одного елементу — класифікації ринків із точки зору представлених на них товарів і послуг.

Робота з підручником.

1. Поясніть мал.57 «Товари споживчого ринку» в підручнику,

с. 183, на основі отриманих знань із класифікації товарів.

Розповідь учителя.

Для кожного виду товарів існує свій спеціалізований ринок, якому притаманні специфічні маркетингові особливості.

На основі класифікації товарів і сегментування ринку фірма здійснює вибір цільового ринку.

Цільовий ринок — сполучення таких ринкових сегментів, які найбільшою мірою реалізують ринкові можливості та інтереси фірми.

Практичне завдання:

1.Спробуйте знайти свій цільовий ринок, виконавши в практичній роботі 18 завдання 1, ст.47.

Отже, можна сказати, що маркетинг має багато завдань. Проаналізуйте схему «Завдання маркетингу» (учитель вивішує на дошці). Як ви розумієте суть кожного із завдань маркетингу?


Розповідь учителя.

На всіх етапах маркетингових досліджень центральним об’єктом с споживач. Основне завдання маркетологів — вивчити, хто, коли, як і чому купує якийсь певний товар.

Як саме здійснюється вивчення споживача?

Вивченням цього займався Ф. Котлер. Він визначив, що існує декілька моделей поведінки споживача та цілий процес прийняття рішень про покупку (мультимедіа 8 «Вивчення споживача»).

Розповідь учителя.

Прийняття рішення покупцем — це досить складний процес. Розуміти його — обов’язок маркетолога. Адже, знаючи елементи, можна розробити прийоми впливу на кожному з етапів.

Перш ніж прийняти рішення про покупку якогось товару або речі, покупець має усвідомити свої потреби в певних речах. Деякий час покупець витрачає на пошук інформації про необхідну річ. Він відвідує магазини, гортає сторінки рекламних каталогів, консультується з фахівцями тощо. Покупець аналізує різні варіанти придбання даної речі і, нарешті, приймає рішення про її покупку. Придбавши товар, покупець ще раз аналізує його, тобто формує власне ставлення. Це дуже важливо для маркетолога, адже він має знати, чи буде покупець у майбутньому купувати цей товар, які недоліки слід усунути, щоб поліпшити товар.

Завдання.

1.    Пригадайте себе в ролі покупця: як саме ви приймаєте рішення про покупку.

2.    Порівняйте свій процес прийняття рішення про покупку зі схемою , яку ви щойно аналізували. Що спільного і відмінного в прийнятті вашого рішення і цій схемі?


Розповідь учителя.

Отже, з’ясуємо, для чого потрібен маркетинг:

—    Щоб виробляти те, що чекає споживач.

—    Щоб раціонально використовувати ресурси.

—    Щоб ефективно розвивати зовнішньоекономічну діяльність.

—    Щоб наново не «винаходити колесо».

—    Щоб допомогти споживачеві стати більш інформованим і винахідливим.

—    Розвивати нові потреби на ринку.

—    Сприяти покращенню якості життя.

Тобто, маркетинг — не просто збут товарів і послуг, а цілий комплекс заходів у напрямку дослідження торгово-збутової діяльності підприємства з вивчення усіх факторів, які впливають на процес виробництва і просування товарів та послуг. А маркетологи це люди, які чітко знають що потрібно споживачам і як найкраще задовольнити їх потреби.

ІV. Узагальнення і систематизація знань:

1.
Перевірка словничка термінів.

2. Розв’язати задачу.

У результаті проведених маркетингових досліджень по продажу квитків у кінотеатрі «Київ» установлено попит на квитки:

Вартість квитка, грн

Кількість проданих за один сеанс квитків (попит), шт

7

300

6

400

5

500

4

600

3

700

 

Місткість залу кінотеатру – 700 місць.

Всі місця у залі рівноцінні.

Витрати в розрахунку на один сеанс складають:

– плата за прокат кінофільму – 1800 грн;

– оренда залу (включаючи вартість прибирання) -250 грн;

– плата кіномеханіку – 50 грн;

– плата контролерам -100 грн.

Яка повинна бути встановлена найвигідніша ціна за один квиток, чому дорівнює максимально можливий прибуток за один сеанс?

Розв’язання:

Рішення задачі наведемо у вигляді таблиці:

 

Вартість

квитка,

грн

Кількість проданих на

сеанс квитків, шт

Виручка, грн Постійні

витрати,

грн

Прибуток, грн
7
300
2100
2200
-100
6 400 2400 2200 +200
5 500 2500 2200 +300
4 600 2400 2200 +200
3 700 2100 2200 -100

 

Виручка визначається як добуток вартості одного квитка на кількість проданих квитків. Постійні витрати являють собою суму витрат на один сеанс (1800 + 250 + 50 + 100 = 2200).

Тому найвигідніша вартість квитка (яка дає максимальну виручку і прибуток) складе 5 відповідає максимальній виручці – 2500 грн.

Максимальний прибуток при цьому 2500-2200 – 300 грн.

Відповідь: Ціна – 5 грн, прибуток – 300 грн.

3. Поясніть суть вислову: «Покупець завжди правий». Чому подібний підхід особливо актуальний в умовах насиченого ринку загострення конкуренції?

V. Д/з.

1.Тема 19, ст.180 підручника.

2. Практична робота 18, завдання 2, ст.48.

3.Диференційовані завдання:

3.1. Розробіть проект, який передбачатиме заходи стимулювання збуту продукції вашої фірми.


 

 

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

урок (113.5 KiB, Завантажень: 2)

завантаження...
WordPress: 22.98MB | MySQL:26 | 0,310sec