Марійка та Івоніка – уособлення цінностей народної моралі. Сава і Рахіра – втілення духовної деградації

Тема. Марійка та Івоніка – уособлення цінностей народної моралі. Сава і Рахіра – втілення духовної деградації.

Мета: розкрити роль і характери героїв повісті, деталі психологізму у змалюванні персонажів, їх неоднозначність; розвивати навики характеристика літературних героїв; формувати в учнів уміння визначати духовні цінності. Розвивати логічність і самостійність суджень; прищеплювати повагу до народної моралі.

Тип уроку: урок поглибленого опрацювання художнього тексту.

Форма уроку: урок-бесіда.

Обладнання: текст твору, ілюстрації.

Хід уроку.

І. Мотиваційний етап.

1. Забезпечення емоційної готовності (обмін побажаннями).

ІІ. Активізація суб’єктивного досвіду та опорних знань. Перевірка домашнього завдання.

Робота в парах. (Учні задають одне одному по три питання за змістом твору.

Кращі питання й відповіді заслуховуються).

ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

ІV. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель. Протягом століть народ створював і удосконалював певні морально-етичні норми. Головним чинником народної моралі споконвічно були повага і любов до вільної праці, ствердження ідеалів добра, краси, гуманних взаємостосунків; з другого боку, нещадно засуджувалися негативні якості – пияцтво, лінощі, нещирість, злодійство, скупість.

Згідно з народним світоглядом людина була невід’ємною від природи. За аналогією з природою навіть вік людини  прирівнювався до певних пір року (дитинство – весна, молодість – літо тощо). Народна педагогіка підкреслювала необхідність раннього виховання, любові і поваги до дітей. Основним осередком була сім’я. Тут дитина пізнавала перші моральні норми: щирість, доброту, вірність.

Словникова робота.

Мораль – система поглядів й уявлень, норм й оцінок, що регулюють поведінку людей; одна з форм суспільної свідомості.

Учитель. З давніх–давен, працюючи, відповідаючи, налаштовуючи побут, приватне життя, у розмовах між собою наші предки з притаманною їм кмітливістю, спостережливістю і здатністю до філософських роздумів давали свою оцінку людським взаєминам, власним діям і вчинкам ближніх. Це були згустки людської думки, узагальнення життєвого досвіду, оформлені в досконалих словесно – художніх мініатюрах, що стали скарбницею перевірених поколіннями істин, знань, написаним моральним кодексом. Так з’явився своєрідний жанр фольклору, який пізніше означили як прислів’я і приказки.

Пригадати прислів’я  і приказки, які вказують на цінності народної моралі та духовної деградації.

–         Без труда нема плода;

–         Як дбаєш, так і маєш;

–         Зароблена копійка краща за крадений карбованець;

–         Хто в роботі, той і в турботі;

–         Ранні пташки росу п’ють, а пізні – слізки ллють;

–         Дай серцю волю – заведе в неволю;

–         Як мати рідненьке, той сорочка біленька;

–         Як не навчиш дитину в пелюшках, то не навчиш і в подушках;

–         Не навчив батько – не навчить і дядько;

–         Не клади в рот пальця, бо одкусить;

–         Скільки вовка не годуй, а він усе в ліс дивиться;

–         Кожна жаба своє болото хвалить;

–         Краденим добром багатий не будеш;

–         Хоч кіл на голові теши, а він все своє!

–         Видно пана по халявах;

–         Біля чого потрешся, того і сам наберешся;

–         Горбатого могила виправить;

–         З брудної води ще ніхто чистий не вийшов;

–         Не копай іншому ями, бо сам упадеш;

–         Серце не камінь;

–         Де незгода, там часто шкода;

–         Дружать як кіт з собакою;

–         В сім’ї не без виродка.

На які групи можна розписати наведені прислів’я і приказки? (Риси характеру, дружба і незгода, родина і родинні стосунки, праця і господарство).

Які прислів’я і приказки характеризують Марійку та Івоніка, а які – Саву та Рахіру?

Групова робота.

Я пропоную побудувати роботу так: ви об’єднаєтеся у 2 групи, кожна  з яких буде впродовж 10 хвилин аналізувати образи.

І група –  аналізує образи Марії та Івоніки;

ІІ група – Сави та Рахіри.

І група . Складіть зв’язне висловлювання на основі відповідей на запропоновані вам запитання.

– Івоніка й Марія замолоду були бідними, а тепер вони заможні. Яким шляхом вони отримали багатство?

– Як вони ставляться до землі?

– Чому Сава, стоячи за характером ближче до Марійки, не був ближчим її серцю?

– Як зреагувала Марійка на перший тяжкий гріх Сави?

– Чому Михайло був ідеалом для батьків?

– Чому батько простив Саві злочин, а мати не могла?

– Як вчинив Івоніка і Марійка з Михайловою покриткою та її байстрям?

– Які моральні цінності сповідують Івоніка і Марійка?

ІІ група. Складіть зв’язне висловлювання на основі відповідей на запропоновані вам запитання.

–         Як Сава ставився до сім’ї, землі?

–         Які стосунки були між Савою і Рахірою? Чи любила його Рахіра?

–         Який вихід знайшов Сава, щоб не йти служити? Про що це свідчить?

–         Сава вбив Михайла. Чи страждав від цього? Як саме?

–         Чому нема щастя в сім’ї Сави та Рахіри?

Озвучення напрацювань (виступи, їх доповнення і обговорення).

Укладання діаграми Вена.

Схематично образи можна представити за допомогою двох кіл (учитель малює на дошці кола). У спільному секторі ми запишемо ті риси, які є однаковими для двох персонажів, а в колах – відмінні.

Івоніка                                                Марія

 

 

 

 

 

 

 

 

Сава                                                Рахіра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, письменниця не ідеалізує героїв, виводить їх у екстремальних ситуаціях, дає змогу проявити характер.

ІV. Рефлексивно – оцінювальний етап.

Учитель. Урок закінчується. Спробуємо оглянутися і відповісти на запитання:  який його результат?

–         Чи допоміг цей урок відповісти на якісь власні запитання?

–         Чи допоміг щось зрозуміти?

Продовжити речення:

Після цього уроку я відчуваю…

Після цього уроку я розумію …

Самооцінка та оцінка роботи в групах (на листках само- та взаємооцінювання)

 №

Самооцінка

Оцінка членів групи

Загальна оцінка

1 Я старанно виконував своє завдання            
2 Я брав активну участь в обговоренні та розв’язанні проблеми            
3 Я висловлював нові ідеї            
4 Я допомагав членам своєї групи            

 

V. Домашнє завдання.

Написати есе: „Якби ця зустріч відбулася” (Уявіть, що ви зустрілися з Анною – героїнею повісті „Земля”).

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Трагедія шляхетної, чутливої душі в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя ( образ Анни ).

Мета: допомогти учням розкрити образ Анни, розвивати навички характеристики образу, вміння висловлювати свої думки, вміння визначити художні засоби та їх роль у художній тканині твору; виховувати добросердя, повагу, любов до ближнього, силу духу.

Тип уроку: комбінований.

Форма уроку: проблемний або урок-роздум.

Обладнання: текс твору, ілюстрації, діаграми.

                                              Хід уроку

I. Актуалізація  опорних знань. Перевірка домашнього завдання.

Літературний диктант „Кому належать слова?”

 • „ Як колись замкну очі, то хочу, аби моя земля перейшла в робочі руки”. (Івоніці)
 • „ Вона каже, як яка газдиня сама чисто ходить, то в голові пустоту має і ні на якій роботі не знається ”. ( Парасинка )
 • „ Ти будеш перший газда в селі, а я твоя газдиня !” (Рахіра)
 • „ Я тобі лише на одну днину урльоп дав!” (Лейтенант)
 • „ Він винюхує зайців, як пес!” (Михайло)
 • „ Чого ти прийшла сюди і під’їдаєш своїми мельдунками ? ” (Анна)
 • „ Такого другого не буде вже більше в нашім селі !” (Петро)
 • „ Аби мені вже на старість не було кому білля випрати ?”( Петро)
 • „ Ти убійнику, ти, ти, я тебе уб’ю!” ( Анна )
 • „ Не проклинайте його вже надто тяжко, ви ж мати…” ( Невідомий )

II. Мотивація навчальної діяльності.

Тихою поезією в повісті віє від образу Анни. Бідна дівчина із села Червона Діброва, наймичка, що служила в Кобилянських у Димці, стала прототипом цього образу.

Подаючи психологічний портрет героїні, О. Кобилянська пише: „ Середнього росту, з темним, як шовк, волоссям, мала на собі скромну ріклю, що, не стісняючи її в рухах, приставала пестливо до її молодої, гнучкої статі, що, на око ніжна, таїла в собі силу та вабила до себе, мов музика, гармонією жіночності ”. В Анни нема багатства, але є щедра душа, внутрішня чистота, голос справжньої любові, ніжності і ласки.

 1. 1.     Проблемне питання.

          „ Я така бідна… Я нічого не маю… Яне маю поля… Тяжко бути убогою”, – каже Анна. Чи може бути щасливою Убога дівчина в тогочасних умовах сільського життя?

 1. 2.     Дослідження образу Анни.

 

 

Світ                       Світ при-

людини                              роди

Анна

 

ненависть      добро            гармонія

зло             любов         невинність

заздрість        щастя          краса

 

 

 

Спільне та відміне цих світів підтверджуємо цитатами з твору ( елементи коментованого читання).

          Бесіда.

 • Якою ми бачимо Анну на весіллі Парасинки?
 • Для чого О. Кобилянська використала глибоко психологічний образ темної ночі? „ Великими, глухими очима зазирала ніч крізь вікна, а її тьма, чимраз чорніша, добиралася поволі незамітно до дівчини ”.
 • Чому письменниця порівнювала Анну з „ дикою цвіткою, що виростала в затишку лісу, далеко від голосного світу…”?
 • Анна зазнала щастя, кохаючи Михайла, тільки раз, коли він сказав, що її любить. Чому?
 • Чи спустошила душу Анни ненависть до Сави, яка залягла в ню після вбивства її коханого?

ІІІ. Закріплення знань, умінь і навичок.

 1. 1.     Асоціативний диктант.

Випишіть із ряду слів ті, які асоціюються у вас з образом Анни.

Ніжна, підступна, корислива, красива, роботяща, скромна, нерозважлива, розумна, зла, невірна, жадібна, вразлива, слабка.

2. Поєднайте художні засоби з їх визначеннями

1.”Ця дівчина-як струнка смерічка, як мальва  серед квітів”. А. Портрет
2. Тихі, блискучі очі, тривожні передчуття, чорна мряка. Б. Незакінчені речення
3.” Середнього росту, з темним, як шовк, волоссям, мала на собі скромну ріклю, що, не стісняючи її в рухах,  приставала пестливо до її молодої, гнучкої статі, що, на око ніжна, та їла в собі силу та вабила до себе…” В. Епітети
4. „Я така бідна…Я нічого не маю… Я не маю поля…” Г. Порівняння

 

1 – Г

2 – В

3 – А

4 – Б

IV. Підсумок уроку. Оцінювання.

Інтерактивна вправа „ Мікрофон” .        Продовжіть фразу.

„Мені цікаво, а що ж…”

„ Для себе я зробив (зробила) висновок, що…”

„ Про героїню повісті я думаю, що вона…”

IV. Домашнє завдання.     Скласти усний твір „ Велика сила кохання ” за повістю „Земля”.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Тема Марійка та Івоніка – уособлення цінностей народної моралі Сава і Рахіра – втілення духовної деградації (26.0 KiB, Завантажень: 7)

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,329sec