Магістерська робота на тему: «ПОРТРЕТНИЙ ЖАНР У ТВОРЧОСТІ ПОДІЛЬСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ»

Зміст:

Вступ    3

 

РОЗДІЛ І. Портретний жанр в образотворчому мистецтві    6

1.1. Жанр портрету у світлі літературних, історичних та мистецтвознавчих джерел. “Український портрет”    6

1.2. Портрет як жанр живопису. Види зображень    20

 

РОЗДІЛ ІІ. Історичні виміри розвитку портретного жанру    27

2. 1. Функціональне призначення портрету, його трансформація в процесі історичного розвитку. Ґенеза сакрального портрету    27

2.2. Розвиток портретів площинного типу    32

2.3. Дворянські, козацькі, селянські портрети XVIII ст., їх характерні особливості    39

 

Розділ ІІІ. Портретний жанр у творчості художників Поділля XIX-XX століття    57

3.1. Хронологія розвитку подільського портрету    57

3.2. Жанр портрету у творчості сучасних художників Поділля.    75

3.3. Стилістичні та художньо-композиційні особливості подільського портрету    82

 

Висновки:    88

 

Список використаних джерел:    93

Вступ

Дослідження творчості подільських художників в області портретного жанру, є актуальною проблемою вітчизняного мистецтвознавства з кількох причин. Насамперед це зумовлено тим, що саме портрет є відображенням історичної логіки розвитку суспільства, однією з галузей духовного життя країни.

Портрет відіграє особливу роль в житті кожної нації – не лише мистецьку, а й соціальну, відображаючи її менталітет та зберігаючи для майбутнього національний типаж. Портрети подають галерею історичних діячів Поділля, релігійних та культурних діячів в творах художників минулого та сучасності, позначивши соціально-історичну ситуацію в XVII-XVIII століттях та до нашого часу.

Однак найголовніше у портреті – це людина та міра талановитості художника в її втіленні. Саме це є центром уваги цього проекту.

Знані майстри працювали на Поділлі, зокрема в Кам’янці-Подільському, що завжди був одним з культурних центрів. Їхньому пензлю належать ряд робіт, що знаходяться в місцевій картинній галереї, у фондах, власних колекціях. Широкий розвиток портретного жанру на Поділлі не був явищем зовсім позбавленим місцевих коренів. Він опирався на давні традиції українського портрету.

Звичайно, дослідження даної теми ускладнюється тим, що досить багато творів мистецтва є назавжди втраченими. У тих роботах, що збереглися для наступних поколінь часто автор твору залишається невідомим, як і самий зображуваний, і тільки по стилю виконаної роботи можна здогадуватися майстром якої художньої школи виконаний портрет. Серед тисяч портретів, які загинули, були, безумовно, перлини. Вони не дожили до нашого часу.

Художньо-мистецькі пам’ятки демонструють величезну різноманітність культурних та історичних стилів. На даний момент виникла необхідність більш глибокого усвідомлення вже накопиченого матеріалу.

Актуальність та злободенність у питанні усвідомлення себе частиною Європи, інтеграції нашої національної культури західно-європейської, виховання української еліти, національних мистецьких кадрів зумовили вибір теми : “Портретний жанр у творчості подільських митців кін. XIX-поч. XX ст.”

Предметом є твори портретного жанру у творчості митців минулого і сучасних художників Поділля.

Об’єктом є процес художньо-стильових перетворень, характерні особливості портретів різних художників, їх художньо-композиційне втілення, а також зміни, що відбувалися в портретному жанрі з плином часу.

Метою дослідження є вивчення та аналіз характерних особливостей творчості подільських художників у портретному жанрі, визначення їх мистецького значення та художньо-композиційних рис, а також технік і стилів виконання творів у контексті культурно-мистецьких впливів і взаємозв’язків.

Відповідно до мети передбачаються

завдання

:

– дослідити, систематизувати джерельну базу з даної проблеми;

– розкрити стан проблеми дослідження в сучасній теорії, масовому та передовому досвіді;

– дослідити історичні та культурно-мистецькі впливи на художньо-композиційне та технічне вирішення творів портретного жанру у творчості художників Поділля;

– обґрунтувати та розробити систему заходів, необхідних умов, методів для вирішення поставленої мети;

– проаналізувати результати досліджень.

Хронологічні та територіальні межі дослідження охоплюють територію сучасного Поділля наприкінці XVIII-XX століття. Методологічними засадами дослідження стали діалектичні положення про необхідність вивчення зв’язків всіх сторін кожного явища, про взаємодію та єдність духовного і матеріального, об’єктивного та суб’єктивного. Методика дослідження спирається на системно-комплексний аналіз особливостей портретів пензля художників XVIII-XX століть.

У роботі застосовані наступні

принципи

:

– літературно-аналітичний;

– предметно-аналітичний;

– художнього та мистецтвознавчого аналізу;

– системно-аналітичний;

– емпіричний.

Наукова новизна і практичне значення теми полягає у теоретичному усвідомленні стильових і художньо-композиційних рис портретного жанру.

Новітнім є дослідження цієї теми у творчому доробку саме подільських художників. У дослідженні проведено стилістичний аналіз їхньої творчості, розкрито історичну і мистецьку роль, яку вони відіграли в культурному житті Поділля.

Результати дослідження можуть використовуватися у наукових розвідках споріднених дисциплін (етнографія, історія, соціологія та ін.). Системний підхід допоможе розвитку художньої практики аналогічних досліджень.

РОЗДІЛ І. Портретний жанр в образотворчому мистецтві

1.1. Жанр портрету у світлі літературних, історичних та мистецтвознавчих джерел. “Український портрет”

Портрет є одним із самих древніх і самих складних жанрів образотворчого мистецтва (живопису, скульптури і графіки). За багатовіковий досвід свого існування він розвинувся в складний і багатий по своїм можливостям жанр творчості. Мистецтво портрета нараховує декілька тисячоліть. Вже в Древньому Єгипті скульптори, не заглиблюючись у внутрішній світ людини створювали досить точну подобу її зовнішності. Ідеалізовані, як би залучені до прекрасного світу богів і міфічних героїв, образи поетів, філософів, суспільних діячів були розповсюджені в пластиці Древньої Греції. Вражаючою правдивістю і одночасно жорсткою визначеністю психологічної характеристики відрізнялися древнєримські скульптурні портрети. Видатним явищем свого роду були живописні портрети ритуально-магічного призначення, які створювалися в Єгипті в 1 ст. до н.е., по місцю знахідки вони стали називатися фаюмськими – заупокійні живописні портрети, писалися на тонких дошках, рідше на полотні восковими фарбами у техніці енкаустики або темперою; після смерті людини вони вставлялися в бинти мумії на місці обличчя.

В епоху середньовіччя, коли в європейському мистецтві царювали відсторонені релігійно-міфологічні образи, деякі майстри створювали психологічно точні портретні твори (така, наприклад статуя графині Ути в міському соборі Наумбурга; скульптурні портрети собору св. Віта в Празі та ін.).

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Portretnyj Ganr (476.0 KiB, Завантажень: 7)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
завантаження...
WordPress: 23.73MB | MySQL:26 | 0,335sec