Магістерська робота на тему: «МИСТЕЦЬКІ ТРАДИЦІЇ У ТВОРЧОСТІ В.К.РОЗВАДОВСЬКОГО»

Зміст

Вступ.    3

Розділ 1. Революційно-демократична діяльність та творчість видатних українських художників кін. 19 – поч. 20 століть, як приклад для В’ячеслава

Розвадовського.                                         8

1.1. Вплив мистецького середовища на формування демократичних

поглядів В.К. Розвадовського.                                    8

1.2. Історичні передумови становлення особистості майбутнього

художника Розвадовського                                    18

1.3. Архип Куїнджі ― творчий наставник В.Розвадовського            22

1.4. Визначний майстер масляного живопису В’ячеслав Розвадовський    27

Розділ 2. В.К.Розвадовський ― засновник першої художньої школи у Кам’янці-Подільському та організатор пересувних народних виставок

картин.                                                 31

2.1. Шляхи реалізації пересувних виставок В’ячеслава Розвадовського    31

2.2. Вклад українських та російських художників і однодумців

Розвадовського в організацію пересувних народних виставок                45

2.3. Українські вернісажі Розваловського. Свято на Володимирській

гірці                                                    48

2.4. Відмінності між виставками Розвадовського і виставками

Товариства передвижників                                    56

2.5. Просвітницька, педагогічна діяльність Розвадовського у Кам’янці-

Подільському                                                59

2.6. Виставка Розвадовського в Ташкенті                        65

Висновок                                            70

Список використаної літератури                                77

Додатки.

Вступ

Актуальність теми:

Коло питань, пов’язаних з культурно-художнім розвитком Кам’янця в перших десятиліттях XX ст., достатньо обширний. Головним і визначальним являється творча діяльність В’ячеслава Костянтиновича Розвадовського, яка розгалужувалась на два напрямки, але головним змістом якої, в тому і другому випадках була просвітницька діяльність з народними масами. Життя, творчість Розвадовського висвітлювались на сторінках місцевої періодичної преси. Велика заслуга в цьому належить краєзнавцю Паравійчуку А. Г., який зібрав немалий матеріал про Розвадовського, про художню школу і популяризував його. Ним були визначені основні напрямки і етапи діяльності Розвадовського, його фонів і місце в організації і функціонуванні художньої школи в Кам’янці і висвітлена робота Розвадовського з пересувними виставками. Статті і замітки про В.К.Розвадовського були першими кроками на шляху вивчення культури Поділля початку століття, неможна не визнати їх недостатність. Необхідність наукового і детального дослідження цього питання очевидна. Дана тема неоднозначна і має достатньо багато аспектів, взаємовизначаючих і взаємопов’язаних між собою і без звернення до кожного з них навіть констатаційного розкриття цієї теми було б незрозумілим.

Цінність творчої діяльності В’ячеслава Розвадовського, майстерного живописця, видатного представника художньої еліти подільського краю, засновника художньої школи у Кам’янці-Подільському важко переоцінити. Проте, його мистецька спадщина дотепер залишається поза увагою мистецтвознавців і дослідників духовно-культурного середовища на Поділлі на зламі 19 і 20 століть. Більшість авторів вміщує короткі згадки про художника, у кращому випадку перелічують назви картин і коментують їх декількома словами. Тому надзвичайно важливим є детальніше дослідження творчої діяльності митця на теренах нашої країни, особливо в Кам’янці-Подільському та вплив на формування поглядів та розвиток його творчості художників України та Росії.

Мета дослідження: розглянути історичні передумови розвитку особистості, генезис і становлення митця В.К.Розвадовського та визначити вплив на його творчість Товариства передвижників та інших українських і російських художників.

Основними завданнями даної роботи є:

 • прослідкувати за відрізком творчого і життєвого шляху В.К. Розвадовського, який пройшов у Кам’янці-Подільському, характеристика його діяльності як організатора пересувних виставок і пропагандиста передового демократичного мистецтва, як просвітителя народних мас, талановитого педагога, засновника першої в Кам’янці-Подільському і Україні художньої школи для селянських дітей;
 • з’ясувати важливі етапи та факти творчих біографій художників, які сприяли розвитку творчості Розвадовського;
 • проаналізувати засоби художньої виразності, виділивши особливості манери митців, напрямки особливого ставлення до тогочасної дійсності та його втілення у різних жанрах мистецтва;
 • з’ясувати роль творчої особистості В.Розвадовського у житті простого народу того часу;
 • визначити відмінності між виставковою діяльністю Товариства передвижників та В’ячеслава Розвадовського;
 • розкрити значення просвітницької та педагогічної діяльності В.К.Розвадовського.

  Об’єкт дослідження: життя та творчість художника В.К.Розвадовського.

  Предмет дослідження: творча спадщина художників України та Росії, діяльність Товариства пересувників, як чинників, що сприяли розвиткові творчої особистості В’ячеслава Розвадовського.

  Хронологічні та територіальні межі дослідження охоплюють кінець 19-початок 20 століття і зумовлені хронологією мистецького життя, творчого доробку конкретних митців, а найбільше В.К.Розвадовського.

  Методика дослідження спирається на
  аналіз творів мистецтва та діяльності художника Розвадовського. Методологічними засадами дослідження стали: уявлення про художнє сприйняття та художню творчість, діалектичні положення про необхідність вивчення зв’язку всіх сторін кожного явища, про взаємодію та єдність духовного й матеріального, реального й ідеального, об’єктивного і суб’єктивного. У роботі застосовані наступні принципи:

 • літературно-аналітичний,
 • предметний,
 • художньо-мистецтвознавчий,
 • аналізу і синтезу,
 • емпіричний,
 • системний.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Mystecki Tradycii U Tvorch Rozvadov (378.0 KiB, Завантажень: 1)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
завантаження...
WordPress: 23.7MB | MySQL:26 | 0,497sec