Лідер та лідерство

Цінності особистого життя:

 

 1. Увага до власного здоров’я.
 2. Мудрість, розум, здоровий глузд.
 3. Воля (самоконтроль, самодисципліна).
 1. Творча активність (розвинена уява, спостережливість, високий інтелект.)
  1. Вихованість (звички, манери, гігієна та охайність).
  2. Самокритичність, почуття відповідальності.
  3. Гармонія душі й зовнішньої поведінки.
  4. Орієнтація на пріоритет задоволення духовних потреб.
  5. Урівноваженість.

   10. Протидія згубним звичкам (алкоголізму, наркоманії, палінню)

  11. Здатність тримати дане слово.

  12. Збереження чужої таємниці.

  13. Підприємливість, старанність, ініціатива, наполегливість.

  14. Лагідність, доброзичливість.

  15. Вміння слухати інших.

  16. Внутрішня свобода.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  «Мої сильні і слабкі якості або

  як можна себе оцінити»

   

  Мета: визначити якості, які необхідні для успіху

   

  Хід вправи

   

  Ці анкети можна використати окремо і групами, залежно від вибору керівника

 • для індивідуальної самооцінки;
 • для роботи в парах, де партнери обговорюють анкети, заповнюють їх;
 • індивідуально, а потім обговорити у класі.

Незалежно від вибраного варіанту, анкетування треба проводити дипломатично, щоб учні не хвилювалися.

 

 

Анкета «Мої сильні та слабкі якості»

 

У мене добре виходить………………………………………………….

У мене погано виходить ………………………………………………..

Мені не подобається ……………………………………………………

Мені цікаво ………………………………………………………………

Я горджуся ………………………………………………………………

Я хотів би бути ще ………………………………………………………

Я хотів би бути не таким ……………………………………………….

Я хотів би, щоб у мене краще виходило ………………………………

Люди вважають, що мої переваги – це ………………………………..

Люди вважають, що мої недоліки – це ………………………………..

Найбільшим стимулом для мене є …………………………………….

Я міг би працювати над такими своїми слабкими якостями …………

Моє хобі – це ……………………………………………………………

Додаткова інформація ………………………………………………….

 

 

 

 

Вправа на лідерство

 

Мета: розвивати риси лідера.

Обладнання: роздатковий матеріал для учнів, декілька журналів, фломастери, ножиці, клей, чистий папір, великі листки тонкого паперу.

 

Хід роботи

 

Ведучий розподіляє на групи по шість осіб. Завдання кожної групи – зробити плакат.

Учні повинні призначити лідера. Тренер призначає спостерігача за кожною групою (їх завдання надзвичайно важливе, тому уважно вибирайте учнів для цієї ролі).

Проінструктуйте лідерів груп. Найкраще, якщо ви під час вправи працюватимете разом зі спостерігачами, допомагаючи їм точно і об’єктивно слідкувати за діями лідера і його команди. Наприкінці зведіть групу знову разом, розвісьте плакати по класу і обговоріть вправу.

Спостерігачі повинні прокоментувати поведінку лідера і його команди згідно зі своїм контрольним списком. Лідер також описує свої враження про роботу групи.

 

Інструкції для лідера команди.

 

Вас призначили лідером команди з 4 осіб. За 25 хвилин вам необхідно виконати плакат на тему: «Чи потрібна школі дитяча організація, об’єднання?»

Ваші ресурси – це ваша команда, газети, фломастері, журнали, ножиці, клей, лінований папір, чистий папір, великий листок тонкого паперу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренінг лідерів дитячих громадських об’єднань.

«Лідер та лідерство»

 

Зміст тренінгового заняття.

Перше заняття починається зі знайомства.

 

Тренер звертається до учасників: «Сьогодні ми з вами зібралися, щоб краще пізнати себе та своїх друзів і налагодити взаємодію в нашій групі. У цьому нам допоможуть вправи»

 

Вправа на знайомство (10 хв.)

 

Мета: розвивати у підлітків уміння короткої само презентації

Хід вправи

Усі учасники тренінгу сідають у коло, кожен по черзі називає своє ім’я та говорить фразу, що починається зі слів: «Не хочу хвалитися, але я …» У вправі мають бути задіяні всі учасники.

 

Правила роботи групи.

Тренер звертається до групи з питанням: «Для чого в нашому житті існують різні правила?» Після відповідей учасників він пропонує прийняти правила роботи групи, які записуються на плакаті «Правила тренінгу».

 

Орієнтовними правилами тренінгу можуть бути:

 • добровільна участь у виконанні вправ і завдань;
 • приходити вчасно, відвідувати всі завдання;
 • говорити тільки про себе, свої переживання;
 • уміти слухати один одного;
 • обговорювати дію. А не особу;
 • необхідно ділитися думками вголос;
 • необхідно поважати почуття інших;
 • неприпустимо приниження достоїнств;
 • висловлюватися слід по піднятій руці;
 • дотримуватися регламенту.

 

Учасники тренінгу обговорюють записані правила, складають їхній остаточний варіант. Далі тренер підсумовує роботу і записує останнє правило: ці правила мають силу протягом усіх наших занять.

Доцільно вивісити правила на видному місці і кожне заняття починати з їхнього повторення.

 

Очікування «Чарівна скринька» (10 хв.)

 

Учасникам роздаються невеликі аркуші паперу (можна липкого). Тренер просить написати на них, чого саме підлітки чекають від заняття. Після цього аркуші вивішуються на плакаті із зображенням скриньки.

Важливо по групувати очікування у більш – менш близькі за змістом групи, зачитати їх і подякувати за співпрацю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільова творча програма «Лідер»

 

Основними завданнями програми є:

 • Формування навичок самоврядування соціальної активності і соціальної відповідальності у процесі громадської діяльності школярів;
 • Формування суспільно – громадського досвіду особистості;
 • Надання допомоги школярам у визначенні статусу лідера через включення їх у систему соціальних ролей, залучення до участі у вирішенні шкільних проблем.

 

Зміст програми

 

1. Як народжується лідер?

 

Походження лідерства. Три теорії лідерства: теорія рис та характеру, теорія ситуацій, що визначає лідерство. Синтетична теорія як процес міжособистісних стосунків. Лідери ситуативні і постійні. Лідер і керівник – в чому різниця? Сфера діяльності лідера. Чим лідер відрізняється від інших?

 

2. Азбука організації

 

Процес організації. Система. Як організувати справу? Сили організації. Як діє організатор? Його помічники. Організаторські знання і вміння, здібності. Поради організатору.

 

3. Стилі керівництва.

 

Авторитарний стиль. Демократичний стиль. Ліберальний стиль. Типи лідерів: лідер – організатор, лідер – ініціатор, лідер – генератор, лідер – майстер. Стилі керівництва в різноманітних ситуаціях. Кожний керівник – організатор.

 

4. Хто є хто?

 

Структура людської поведінки. Типи темпераментів. Характер, здібності. Взаємовідносини: ділові, особисті. Лідер й авторитети. Психологічна сумісність людей. Вплив колективу на особистість. Діапазон та індивідуальність організатора. Моральні якості. Поради організатору.

5. Я – організатор справи.

 

Правила першої школи. Досвід інших – наш помічник. Урахування можливостей членів колективу. Що потрібно знати для організації справи? Координація роботи: довіряй але перевіряй. Відповідальність за свою ділянку роботи, помилки при організації справи. Підсумковий аналіз.

 

6. Майстерня хорошого настрою.

 

Як впливає настрій на організацію справи? Психологічний клімат. Амплітуда емоційного маятника. Сумісність переживань. Ситуація змагання. Прийоми раптовості, несподіванки. Необхідність почуття міри.

 

7. Корисна справа – гра

 

Ділова гра – що це? Правила гри. Пошук нових ідей. «Інтелектуальний штурм». Секрет фірми. Поради організатору.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа «Список якостей, важливих

для спілкування» (20-25 хв.)

 

Мета: з’ясувати уявлення учасників про важливі якості особистості, необхідні для ефективного спілкування.

 

Хід вправи

Кожному учаснику пропонується протягом 5 хвилин самостійно скласти і записати список якостей людини, важливих для ефективного спілкування. Після цього проводиться дискусія, метою якої є узагальнений список якостей (записується на плакаті). Кожен член групи може висловити свою думку з аргументами та прикладами.

Коли робота над плакатом з якостями, необхідними для ефективного спілкування, буде завершена, тренер пропонує порівняти, наскільки список складений кожним учасником індивідуально, відрізняється від загального.

Плакат з якостями, важливими для ефективного спілкування, прикріплюється на видному місці, і тренер звертається до нього на інших заняттях.

 

Мозковий штурм

«Що таке лідерство?»

 

Мета: надати можливість учасникам показати багатоаспектність поняття «лідерство»

Хід роботи

Ведучий розподіляє на чотири мікро групи за допомогою кольорової методики. Кожна група має дати своє визначення поняття «лідерство». Визначення має бути коротким і глибоким. Після обговорення представник від кожної мікро групи знайомить з визначенням всіх учасників.

Визначення ведучий записує. Після того, як групи презентували свої формулювання, ведучий вивішує плакат із визначенням поняття «лідерство», підготовлений раніше. Учасники мають змогу порівняти, ознайомитися з іншими визначеннями і висловити своє ставлення до них.

Питання для обговорення:

 1. Що відрізняє кожне визначення?
 2. Яке визначення є найбільш повним?
 3. Чи можна дати одне визначення поняття «лідерство»?
 4. Чи є тема лідерства актуальною для вас; якщо так, то чому?

 

В процесі обговорень слід звернути увагу учасників на те, що поняття «лідерство» краще усвідомити, якщо розглядати його як набір функцій, а не характерних якостей особистості; лідерство складається з навичок, яких можна навчитися і з допомогою яких координуються зусилля окремих осіб для досягнення спільної мети.

 

 

 

 

 

 


 

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,478sec