Кваліфікаційна робота бакалавра на тему: «ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ЗАСОБАМИ VISUAL BASIC.NET»

Зміст

Вступ    5

1. Графічні можливості Visual Basic .NET    6

2. Клас Graphics    7

3. Базові об’єкти простору імен System.Drawing    8

3.1. Клас Brush    8

3.1.1. Клас
SolidBrush    8

3.1.2. Клас TextureBrush    9

3.1.3. Клас HatchBrush    10

3.1.4. Клас LinearGradientBrush    11

3.2. Клас Pen    12

3.3. Клас Font    14

3.4. Клас Color    16

4. Геометричні структури    17

4.1. Структура Point    17

4.2. Структура Rectangle    18

4.3. Структура Size    18

5. Побудова геометричних зображень    19

5.1. Лінія    19

5.2. Прямокутник    20

5.3. Послідовність прямокутників    21

5.4. Еліпс    21

5.5. Дуга і сектор    22

5.6. Багатокутники    22

5.7. Криві Безе    23

5.8. Сплайни    23

5.9. Замкнуті і заповнені сплайни    24

5.10. Шлях    25

5.11. Створення шляху на основі ліній, кривих і фігур    26

5.12. Товщина шляху    27

5.13. Управління якістю побудови ліній    28

6. Побудова градієнтного зафарбовування    28

6.1. Налаштування градієнтного зафарбовування    30

6.2. Інтерполяція кольорів    31

7. Відображення тексту    32

7.1. Визначення розмірів шрифту    33

7.2 Визначення розмірів і позиціонування рядка    34

7.3. Управління якістю виведення тексту    34

8. Обмеження області виведення графіки    35

9. Клас Region    36

10. Визначення приналежності точки області    38

11. Перемальовування    38

11.1. Метод Invalidate    38

11.2. Метод Refresh    39

Висновки    40

Список використаних джерел    41

 

 

 1. Вступ

  Метою цієї бакалаврської роботи є дослідження основних графічних можливостей Visual Basic .NET. Актуальність цього завдання випливає з того, що графіка у Visual Basic .NET суттєво відрізняється від графіки у Visual Basic 6.0, і поки що є мало дослідженою.

  Предметом дослідження є графічні функції, які використовуються у Visual Basic .NET.

  Робота складається з одинадцяти параграфів, деякі з яких поділяються в свою чергу на менші структурні одиниці. У перших двох параграфах описується як реалізовується графіка у Visual Basic .NET. Далі описується як викликати функції для роботи з графікою, будувати геометричні фігури, заливати ці фігури різними способами. Також описане виведення тексту як елементу графіки, розглянуті два способи перемальовування форм.

 2. 1. Графічні можливості Visual Basic .NET

  У Visual Basic 6.0 для малювання на формі використовувалися різні графічні методи та властивості. При цьому графіка у ньому базувалась на АРІ-інтерфейсах Windows Graphics Device Interface (GDI).

  У Visual Basic .NET графічні можливості реалізуються простором імен System.Drawing, який інкапсулює (приховує внутрішні дані і методи, роблячи доступними в програмах тільки певні частини об’єкта) новий набір API GDI+. Інтерфейс GDI+ розширює графічні можливості Visual Basic 6.0, але нові методи несумісні зі старими. При оновленні додатка Visual Basic 6.0 графічні методи не оновлюються.

  В зв’язку з цим виникає задача дослідження графічних можливостей Visual Basic .NET, які надаються інтерфейсом GDI+.

  Класом, який інкапсулює поверхню малювання GDI+ є клас Graphics. Цей клас не наслідується. Він надає методи для відображення об’єктів у пристрій виведення. Об’єкт класу Graphics зв’язаний з конкретним контекстом пристрою виведення. Цей клас містить методи, примітиви для створення графічних об’єктів.

  Для малювання примітивів (ліній, дуг, еліпсів, прямокутників і т.д.) використовується клас Pen. Намальовану за допомогою об’єкта Pen лінію можна заповнити, використовуючи різні стилі зафарбовування, включаючи суцільні кольори і текстуру.

  Способи зафарбовування графічних фігур визначаються класом Brush. Для створення об’єкта кисті використовуються класи похідні від Brush, наприклад SolidBrush, TextureBrush, LinearGradientBrush. Ці класи визначають об’єкти, які використовуються для зафарбовування всередині графічних фігур типу прямокутників, еліпсів, кругів, багатокутників та ін.

  GDI+ дозволяє створювати малюнки, відображати текст, як графічний елемент і керувати графічними зображеннями як об’єктами. GDI+ розроблений для забезпечення швидкодії і спрощення використання графічних операцій. Він може використовуватися для відображення графічних зображень в формах Windows Form та елементах керування. Інтерфейс GDI+ є єдиним способом для програмного відображення графічних зображень в додатках форм Windows Form.

 3. 2. Клас Graphics

  Клас Graphics інкапсулює в собі контекст графічного пристрою інтерфейсу GDI+. Перш ніж намалювати який-небудь об’єкт, наприклад круг, необхідно створити контекст графічного пристрою, використовуючи клас Graphics.

  Доступ до екземпляра класу Graphics здійснюється за допомогою події Paint форми або за допомогою перевизначення методу OnPaint.

  Після того, як одним з перерахованих методів отримано посилання на екземпляр класу Graphics, можна скористатися методом цього класу для створення відповідного зображення. Таблиця 1 показує графічні методи класу Graphics (приклади застосування цих методів наведені нижче).

  Таблиця 1. Графічні методи класу Graphics

  Метод

  Опис

  DrawArc

  Дуга, створена на базі еліпса

  DrawBezier

  Крива Безе

  DrawBeziers

  Послідовність кривих Безе

  DrawClosedCurve

  Замкнута крива, створена на основі масиву точок

  DrawCurve

  Крива, створена на основі масиву точок

  DrawEllipse

  Еліпс

  Drawimage

  Малюнок

  DrawLine

  Відрізок

  DrawPath

  Лінії і криві, створені на базі об’єкту класу GraphicsPath

  DrawPie

  Сегмент

  DrawPolygon

  Багатокутник

  DrawReсtangle

  Прямокутник

  DrawString

  Рядок тексту

  FillEllipse

  Еліпс

  FillPath

  Заповнений шлях

  FillPie

  Заповнений сектор

  FillPolygon

  Заповнений багатокутник

  FillReсtangle

  Заповнений прямокутник

  FillRectangles

  Заповнена послідовність прямокутників

  FillRegion

  Заповнена область

 4. ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Vyk Grafich Oper Pry Model (320.5 KiB, Завантажень: 2)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
завантаження...
WordPress: 23.65MB | MySQL:26 | 0,334sec