Кваліфікаційна робота бакалавра на тему: «РОЗГОРТАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ»

Зміст

Вступ    3

1 Що таке – LMS    4

1.1 Введення    4

1.2 Як будувати дистанційні курси    6

1.2.1Бізнес-моделі СДО    7

1.3 Що таке – LMS    8

1.4 Що робить LMS особливим    8

2 Архітектура LMS    8

2.1. Каталог LDAP    12

2.2. Реляційна система управління базами даних    12

2.3. Сервер LMS    13

2.4. Сервер доставки    15

2.5 Сервер даних    15

2.6 Сервер SMTP    15

2.7 Сервер FTP    15

2.8 Авторська програма    15

2.9 IBM Lotus Learning Management System (LMS) V1.0.5:    16

3 Технологія розгортання Learning Management System    17

3.1 Взаємодія компонентів системи    17

3.2 Планування розгортання Learning Management System    18

3.2.1 :Запуск IBM Lotus LMS для перевірки    19

3.2.2 Огляд, планування і оцінка архітектури    19

3.2.3 Розгортання LMS    20

3.2.4 Перевірка працездатності    21

3.3 Властивості маштабування    21

4 Корпоративний сценарій    25

4.1 Проектна команда    25

4.2 Проектний план для розгортання LMS в Університеті    25

4.3 Запуск пробної моделі    26

4.3.1Визначення меж    26

4.3.2Побудова «тестуючої моделі»    26

4.3.3Навики переходять як в бізнес, так і в технічні сфери:    26

4.4 Огляд, планування і оцінка архітектури    27

4.4.1 Планування вмісту    28

4.4.2 Попередня конфігурація    29

4.5 Розгортання LMS    30

4.5.1 Інсталяція    31

4.5.2 Таблиця конфігурації контрольних перевірок    31

4.5.3 Параметри конфігурації    33

4.6 Персонал    36

4.7 Обладнання    38

Висновки    39

Література    40

Додаток 1 Словник термінів    41

Вступ

Систему дистанційного навчання(CДО або LMS-Learning Management System ) за допомогою інтернету (або інакше – систему онлайнового навчання – СОН) можна визначити як комплекс програмно-технічних засобів, методик і організаційних заходів, які дозволяють забезпечити доставку освітньої інформації учням за допомогою мережі, а також перевірку знань, отриманих в рамках курсу навчання конкретним слухачем (визначення cnews.ru).

Дистанційне навчання(ДО) дає можливість вчитися в індивідуальному режимі, незалежно від місця і часу; здобувати освіту безперервно і за індивідуальною програмою. ДО через Web дозволяє територіально розподіленим організаціям вирішувати задачі централізованого навчання персоналу, знижує необхідність у відрядженнях і дозволяє уніфікувати навчання в рамках єдиної системи. Організації через інтернет можуть користуватися послугами відалених експертів, додатками в режимі реального часу, що значно менше за вартістю, чим традиційні кабінетні методи навчання.

Щоб перемогти на сучасному ринку в умовах жорсткої конкуренції компанії необхідно постійно підвищувати рівень кваліфікації своїх співробітників. Розвиток транснаціональних компаній, а також бажання керівництва скоротити до мінімуму витрати на навчання персоналу сприяє збільшенню попиту на ДО. І з кожним роком ринок ДО стає все більш популярним, тому що і учбові заклади, і комерційні структури розуміють, що гроші потрібно економити. А дистанційне навчання дозволяє це зробити і (при кваліфікованому рівні його організації) отримати добрі результати: скоротити витрати при навчанні співробітників, підвищити рівень їх кваліфікації і продуктивність роботи. Вартість дистанційної освіти, яка вже зараз на 40-50% дешевше очного, знижуватиметься із збільшенням клієнтської бази.

1 Що таке – LMS

1.1 Введення

Система дистанційного навчання дозволяє надати інформацію у вигляді лекцій, семінарів, відеоматеріалів, проводити тренінги і перевіряти засвоєння інформації, відстежувати відвідуваність, вести статистику, проводити оцінку роботи після закінчення занять, накопичувати результати про пройдені курси, проводити моніторинг рівня знань персоналу, сертифікацію клієнтів, отримувати зворотний зв’язок з питань ефективності навчання і т.п.

Деякі СДО поставляються з готовими навчальними курсами (разом з контентом ), але, зазвичай, відвертість ПО дозволяє замовникам розширювати і додавати нові учбові курси. Іноді зміст курсів і програму навчання замовник програмного продукту визначає і розміщує в системі самостійно. При здійсненні освітньої діяльності в глобальному масштабі важливим чинником є можливості локалізації і настройки. Розвинені СДО дозволяють мати постійний зворотний зв’язок з викладачем, у форумі в режимі онлайн учні можуть спілкуватися з іншими слухачами даного курсу, а також з самим викладачем. Можливість спільної роботи учнів з додатками для виконання навчальних практичних вправ у віртуальному просторі. СДО повинні містити можливості, що дозволяють навчатися людям з фізичними недоліками.

Існує тенденція продавати СДО на правах оренди – Application Servise Providing (ASP)

Інша тенденція – інтеграція освітніх процесів на підприємстві з іншими сферами бізнесу. Наприклад, навчальна система інтегрується з наявною системою планування виробничих ресурсів (ERP)

До основних недоліків електронного навчання відносяться велика вартість високих технологій, а також відсутність живого спілкування і безпосереднього контакту з викладачем. Для доставки курсів, отримання авторського інформаційного наповнення, реалізації функцій управління і перевірки робіт студентів потрібні вельми істотні первинні витрати.

Основні можливості Системи онлайнового навчання:

 • розміщення матеріалів курсів в Мережі на Web-ресурсах;
 • реєстрація учнів в онлайновому режимі;
 • проходження курсу, включаючи оффлайнову роботу з матеріалом і онлайнове спілкування з викладачем;
 • перевірка знань, тестування учнів в процесі навчання, сертифікація учнів після закінчення курсу навчання.

Як набір учбових матеріалів в деяких випадках можуть висилатися відеокасети (або CD, DVD) із записом базових курсів лекцій. А подальша взаємодія в рамках курсу навчання проводиться через інтернет.

Основні способи представлення інформації в рамках СОН:

 • Текст
 • Графіка
 • 3D-графика
 • Анімація, Flash-анімація
 • Аудіо
 • Відео

Реалізація відеокурсів по Інтернету можлива за наявності могутніх телекомунікаційних можливостей і, швидше за все, такий вид навчання в Україні може бути використаний в окремих випадках для корпоративних систем.

Решта способів представлення інформації в Інтернеті стали вже достатньо традиційними. При цьому, звичайно ж, треба зважати на специфіку конкретного курсу навчання і пропускні спроможності каналів конкретних користувачів.

 

1.2 Як будувати дистанційні курси

Найбільш поширений “спосіб” створення системи дистанційного навчання, який можна зараз виявити в Мережі, – переклад учбових матеріалів в HTML-форму і розміщення їх на Web-сайтах учбових закладів. Безумовно, це важливий етап, але оформлення учбового матеріалу в Web-формі і відкриття доступу до нього через інтернет не привносить ніяких нововведень в сам процес навчання. Перевести підручник фізики в HTML-структуру і дати можливість читати його, ще не означає створити курс дистанційного навчання фізиці.

Навчання припускає не просто читання учбового матеріалу, а активне його осмислення і додаток отриманих знань з практики.

“Активність” осмислення досить часто виражається в тому, що студенти ставлять питання викладачеві, і в СДО повинна бути передбачена така можливість. Крім того, сам матеріал повинен бути побудований так, щоб “провокувати” питання. Але при цьому на “іншому кінці лінії” винен знаходиться викладач, який може відповісти. Таким чином, основні відмінності онлайнового навчального курсу від презентації або Web-сайту – не просто надання можливості доступу до інформації, а залучення до інтерактивної взаємодії з контролем знань і накопиченням інформації про процес навчання студентів. Накопичення інформації про процес навчання і пройдені курси представляється особливо важливим у разі корпоративної системи дистанційного навчання – кадрові служби і керівники отримують таким чином дуже важливу інформацію про тренінг-актівності співробітників в ході їх навчання.

Можна запропонувати наступну спрощену схему організації онлайнового курсу навчання:

 • Послідовний рух по курсу: поки не пройдений перший пункт, неможливо перейти до другого пункту (рух може бути організований в рамках окремих тем). Якщо тема вже пройдена і здана, можливий довільний допуск до окремих пунктів.
 • Перевірка знань перед переходом до наступного пункту (у вигляді простих питань з варіантами відповідей) з фіксацією факту проходження і результату.
 • Видача завдань студентам з перевіркою виконання і виставленням оцінки.
 • Ведення діалогу з учнем – функція “питання і відповіді”.
 • “Додаток” знань може бути реалізований у вигляді відповідей на простий тест або виконання складніших завдань. У обох випадках результати виконання тесту або завдання повинні бути перевірені або автоматично, або, знову-таки, викладачем.

1.2.1Бізнес-моделі СДО

Надання на комерційній основі послуг в області дистанційного навчання на базі Інтернету може бути реалізоване в рамках наступних бізнес-моделей.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Rozgort Syst El Navch (574.0 KiB, Завантажень: 15)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
завантаження...
WordPress: 23.31MB | MySQL:26 | 0,369sec