Кваліфікаційна робота бакалавра на тему: «НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС НА ТЕМУ «ЗАПИСИ»

Зміст


Вступ    5

1. Основні теоретичні відомості по темі «Записи» у мові програмування Pascal.    5

1.1 Опис типу запис та доступ до полів запису.    6

1.2 Операції над записами.    9

1.3 Ініціалізація записів.    9

1.4 Записи з варіантною частиною.    11

1.5 Оператор приєднання.    12

1.6 Масиви записів.    14

1.7 Записи таблиці    15

2. Практична частина бакалаврської роботи.    23

2.1 Пункт меню «Теоретичний матеріал»    25

2.2 Пункт меню «Демонстраційні приклади»    26

2.3 Пункт меню «Запитання (відповіді)»    36

2.4 Пункт меню «Оцінка знань (тест-програма)»    37

2.5 Пункт меню «Лабораторні роботи»    39

2.6 Пункт меню «Вихід із програми»    44

Висновки    45

Список викоританих джерел    46

Додатки    48

Вступ

Спочатку був звук, потім – слово. Можливо, навіть декілька слів. Багато тисяч років тому існувало тільки це… не було ні математики, ні фізики, ні комп’ютерів. Однак час біжить непомітно і все змінюється. З появою комп’ютерів людина почала відчувати себе набагато вільніше. Комп’ютерні технології дозволяють звільнити людину від рутинних процесів обробки інформації в різних галузях, на їх основі формується нова інформаційно-технологічна база прийняття рішення.

Після масової комп’ютеризації у середній та вищій школах почали розроблятися програмні продукти, які набагато полегшують роботу викладачам на заняттях.

З інтеграцією у європейську школу багато матеріалу виводиться на самостійне опрацювання, лекційний та практичний курси значно зменшуються програмою і викладачі просто фізично не в змозі подати і половини того матеріалу, який виводиться на опрацювання. Тому переді мною було поставлено питання створення навчального комплексу на тему «Записи», яким буде користуватися вчитель середньої школи на уроках інформатики в старших класах.

Навчальний комплекс був успішно створений. Він реалізований за допомогою Microsoft Power Point. Також при розробці презентації використовувалися такі програмні продукти як Borland Pascal та Visual Basic.

 

1. Основні теоретичні відомості по темі «Записи» у мові програмування Pascal.

У мові Pascal для опрацювання складених даних та їх зберігання в оперативній пам’яті комп’ютера є спеціальний тип даних — запис (record). Записи відносяться до комбінованих типів даних. Комбінований тип є найбільш гнучким механізмом побудови структур даних. Запис – це структура даних, що складається з скінченої кількості логічно пов’язаних компонентів, які називаються полями запису. Поля запису мають імена для посилання на них. На відміну від масивів компоненти запису (поля) можуть бути різних типів і доступ до них здійснюється не по індексу, а по імені поля.

1.1 Опис типу запис та доступ до полів запису.

Опис типу запис складається з ключового слова record, після якого йде список описів полів запису і ключове слово end. Описи полів відокремлені символом крапкою з комою.

Синтаксис опису типу запис:

type

<ім’я_типу> = record

VI, V2     : ТІ;

V3,V4,V5 : Т2;

……

Vn     : Тп

end;

де < ім’я_типу > – правильний дентифікатор;

Vl,V2,…,Vn – імена полів запису;

Т1,Т2,…,Тп – типи полів запису.

Приклад:

type

TDate = record     {Опис типу Дата:}

Day :    1..31;    {День}

Month :    1..12;     {Місяць}

Year :    integer    {Рік}

end;

Імена полів запису є правильними ідентифікаторами мови Turbo Pascal. В межах одного типу запису вони повинні бути унікальними, але можуть співпадати з іншими ідентифікаторами біжучого блоку програми, або з полями інших записів.

Ім’я поля від типу поля відділяється двокрапкою. Якщо декілька полів мають однаковий тип, то вони можуть задаватися через кому. В якості типу поля може використовуватися довільний допустимий тип. Список полів охоплюється ключовими словами record – end. Після останнього опису поля перед ключовим словом end можна не ставити крапку з комою. Якщо поле запису в свою чергу є записом, то такі записи називаються вкладеними.

Приклад:

type

    TStudentCard = record    {Опис типу Карточка студента:}

    SurName : string [20];    {Прізвище}

    Name        : string [20];    {Ім’я}

    FatherName : string [20];    {По-батькові}

    Year     : integer;    {Рік народження}

    HomeAddress : string;     {Домашня адреса}

    GroupCode : string [5];    {Номер групи}

    Marks     : record     {Оцінки:}

        Prog : 2..5;    {по Програмуванню}

        Phys : 2..5;    {по Фізиці}

        stor : 2..5;    {по Історії}

            end;

    end;

Краще вкладені записи описувати таким чином:

type

TMarks = record

            Prog r :    2..5;

            Phys :    2..5;

             Istor :    2..5;

        end;

TStudentCard = record

SurName        : string [20];

Name            : string [20];

FatherName    : string [20];

Year            : integer;

HomeAddress     : string;

GroupCode        : string [5];

Marks        : TMarks
end;

Слід звернути увагу на те, що тип запис описується в блоці type, а сама змінна оголошується в блоці var.

Приклади:

var     Date      :     TDate ;

Student      :     TStudentCard;

Запис, як і будь-яка інша змінна може бути оголошений безпосередньо.

Приклад:

Var

Date= record

Day     :    1..31;    

Month     :    1..12;    

Year     :    integer

end;

Доступ до полів запису здійснюється через складене ім’я, яке містить ім’я змінної типу запис і ім’я поля, розділених крапкою.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Navch Kompl Na Temu Zapysy (4.3 MiB, Завантажень: 1)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
завантаження...
WordPress: 23.57MB | MySQL:26 | 0,355sec