Кваліфікаційна робота бакалавра на тему: «НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС НА ТЕМУ «МНОЖИНИ»

Зміст

Анотація    3

Вступ    5

1. Теоретичні відомості по темі «Множини» у мові програмування Pascal.    5

1.1 Поняття множини.    6

1.2 Опис множинного типу та доступ до елементів множини.    7

1.3 Операції над множинами.    9

1.4 Константи множинного типу.    11

2. Практична частина бакалаврської роботи    13

2.1 Пункт меню «Теоретичний матеріал»    15

2.2 Пункт меню «Демонстраційні приклади»    17

2.3 Пункт меню «Запитання (відповіді)»    26

2.4 Пункт меню «Оцінка знань (тест-програма)»    28

2.5 Пункт меню «Лабораторні роботи»    29

2.6 Пункт меню «Вихід із програми»    40

Висновки    42

Список викоританих джерел    43

Додатки    45

Вступ

Парадокс сучасності полягає в тім, що в нову добу людина, з однієї сторони, залежить від технологічного розвитку власного суспільства, а з іншої сторони, вона сама відповідає за своє майбутнє, яке творить своїм інтелектом та здатністю до самовдосконалення. З появою перших ЕОМ люди почали придумувати, як автоматизувати різні процеси у багатьох галузях. Даний процес не міг не зачіпити освіти.

З появою масової комп’ютеризації у навчальних закладах вищої та середньої школи почали розроблятися програмні продукти, які полегшували роботу викладачів на заняттях при вивченні окремих предметів та тем.

Інколи викладач фізично не встигає подати певні питання, провести оцінювання усього складу класу чи групи. Не практичним є диктування завдання кожному з учнів окремо, що забирає також масу часу. Тому даний програмний продукт створений саме для вирішення таких проблем.

Переді мною було поставлено створити навчальний комплекс на тему «Множини», яким будуть користуватися вчителі середньої школи на уроках інформатики в 10 – 11 класах.

Даний програмний продукт був успішно створений. Він реалізований за допомогою Microsoft Power Point. Також при розробці презентації використовувалися такі програмні продукти як Borland Pascal та тест – програма, яка створена на мові програмування Visual Basic.

1. Теоретичні відомості по темі «Множини» у мові програмування Pascal.

Поряд із числом множини є фундаментальним математичним поняттям. До операцій і відношень на множинах зводиться більшість математичних моделей.

Множина (set) – це невпорядкований обмежений набір однотипних логічно пов’язаних один з одним елементів. За допомогою множин розв’язують задачі, де потрібно визначити, чи належить деякий елемент певному набору даних, чи ні.

1.1 Поняття множини.


Термін “множина” в програмуванні використовується аналогічно його математичному розумінню. Відміна полягає в тому, що в мові Turbo Pascal множина може включати елементи тільки порядкових типів. Елементи деякої конкретної множини мають належати до одного типу, який називається базовим типом. Множина утворюється шляхом запису значень базового типу або виразів, які записуються у квадратних дужках [ ]. Кожний вираз задає значення одного елемента множини. Між значеннями або виразами ставиться кома. Будь-яка група елементів, описана як х..у, оголошує елементами множини всі значення в діапазоні від х до у. Якщо х більше за у, то діапазон х..у не описує ніяких елементів і означає порожню множину. Якщо х дорівнює у, то ця множина містить один елемент, що дорівнює х. Порядок розташування елементів у множині значення не має. Якщо якийсь елемент повторюється, то вважають, що є тільки один такий елемент.

Приклади:

[4,6,9,12] – множина, елементами якої є цілі числа;

[ ‘і’, ‘m’, ‘p’, ‘q’, ‘r’ ] – множина, елементами якої є символи;

[пн, вт, чт] – множина елементів деякого перелічуваного типу, який потрібно описати;

[Х,10,7,3*Х-1]- множина, що містить значення змінної цілого типу X, цілі числа 10 і 7 та вираз З *Х-1;

[3, 4, 5, 6, 7] – таку множину можна записати як [3..7];

[3, 4, 5 .. 100] – частину елементів можна перелічувати, а частину – задавати як діапазон;

[ n.. 2*n] – множина цілих чисел в діапазоні від п до 2п;

[3 .. 3] – множина містить один елемент 3;

[ 3.. 1], [ ‘с’.. ‘а’ ] – порожні множини;

[ 5, 4, 2, 7] – неважливий порядок розташування елементів, отже таку множину можна записати як [2, 4, 5, 7];

[2, 3, 7, 2, 3, 2] – повтор елементів ігнорується, отже таку множину можна записати як [2, 3, 7].

1.2 Опис множинного типу та доступ до елементів множини.


Загальний вигляд опису типу множини такий:

type < ім’ятипу > = set of <базовий_тип>;

де ім’я_типу – правильний ідентифікатор. Базовий тип повинен бути одним з порядкових типів. Він не повинен мати більше, ніж 256 можливих значень. Значення верхньої і нижньої границі базового типу не можуть виходити з діапазону від 0 до 255. У силу цього базовий тип не може бути коротким цілим (shortint), цілим (integer), довгим цілим (longint) чи словом (word).

Приклади:

type

ТМ = set of 0.. 9;    {множина може містити будь-який набір цифр}

ТА = set of ‘a’.. ‘z’;    {множина може містити будь-який набір малих латинських літер}

Dni = (Pn, Vt, Sr, Cht, Pt, Sb, Nd); {базовий тип}

ТВ = set of Dni;    {множина може містити будь-який набір елементів перелічуваного типу Dni}

ТС = set of byte;    {множина може містити будь-який набір цілих чисел типу byte}

var

Symbol: ТА;

В :ТВ;

С :ТС;

К :ТМ;

Діапазон значень множинного типу – це набір всіх можливих підмножин множини елементів базового типу. Кожне можливе значення множинного типу є підмножиною можливих значень базового типу. Значення змінній типу множина можна надати за допомогою оператора присвоєння.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Navch Kompl Na Temu Mnogyny (2.6 MiB, Завантажень: 2)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
завантаження...
WordPress: 23.47MB | MySQL:26 | 0,585sec