Курсова робота: Представлення інформації в комп’ютері

Зміст

 Вступ    3

 Розділ І. Суть методів організації електронної інформації.    4

2.1. Пам’ять комп’ютера    4

1.2. Десяткові і двійкові числа    7

 Розділ ІІ. Технології зв’язування і вбудовування об’єктів OLE.    9

2.1. Об’єкти OLE    9

2.2. Гіпертекст.    10

Розділ ІІІ. Носії інформації    11

2.1. Структура жорсткого диску    11

2.2. Структура та поняття СD-DVD-дисків    19

 Висновки    26

Список використаної літератури.    28

Вступ

Комп’ютерні технології дозволяють звільнити людину від рутинних процесів обробки інформації в управлінні, економіці та науці, на їх основі формується нова інформаційно-технологічна база прийняття рішення. Менеджерам для успішної діяльності необхідна основа для прийняття рішень в області науково-обгрунтованої економічної політики. Нові інформаційні технології дозволяють перевести цей процес у сферу творчості, моделювання економічних та управлінських ситуацій. Зростаючі обчислювальні можливості сучасних комп’ютерів забезпечують новий якісний стрибок в моделюванні динамічних процесів. Перевага динамічних моделей полягає в тому, що вони дозволяють за допомогою комп’ютерної графіки наочно представляти різноманітні сценарії із змінними параметрами. Такі сценарії дозволяють прийняти чи відхилити вибрану модель. Не тільки обсяги соціально-економічної інформації зростають з лавиноподібною швидкістю, але й самі методи обробки цієї інформації докорінно перетворюються. З’явилася “експериментальна математика”, яка на основі використання комп’ютерної технології стає новою віхою наукового знання, дозволяє на екрані монітора робити відкриття, по-новому подивитись на економічні процеси та явища, здійснювати прогноз, а також передбачити заходи керуючого характеру. Електронна інформація стає невід’ємною частиною економічних моделей і надає широкі можливості для комп’ютерного моделювання. Особливо велика її роль в макроекономіці і там, де йде мова про побудову прогнозних показників на тривалі проміжки часу, тому що від їх якості залежить правильність рішень, що приймаються.

Розділ І. Суть методів організації електронної інформації.

 

1.1. Пам’ять комп’ютера

Одиницею збереження інформації у комп’ютері є один біт, який представляється реальним фізичним елементом і може приймати два значення 0 або 1. Вісім бітів об’єднуються у байт, який відповідно може приймати одне з 256 значень (комбінацій стану бітів). Максимальне число, яке можна записати за допомогою восьми двійкових цифр — це 11111111, що відповідає десятковому числу 255, мінімальне — нуль. Тому значенням байта може бути число від нуля до 255. Кожному значенню ставиться у відповідність службовий символ, цифра, малі та великі букви латинського та певного національного алфавітів та набір таких символів, як крапка, кома, додавання; віднімання та інші. Відповідність певного значення байта заданому символу подається у таблицях ASCII. Відмітимо, що кожному національному алфавіту відповідає певна таблиця. Логічно завершена інформаційна одиниця у комп’ютері – файл, який містить набір байтів. Всі файли можна грубо розділити та такі, що займаються обслуговуванням обчислювальних процесів та забезпечують діалог з користувачем, та ті що містять безпосередньо інформацію в собі. Проте дуже часто виконавчі файли містять і собі і інформацію вкладену певним чином, так, як це ніби був би звичайний пасивний файл.

Пам’ять комп’ютера використовується для зберігання змінних. Оскільки змінні різних типів можуть набувати різних значень, то для їх зберігання потрібне різна кількість пам’яті. Пам’ять під змінні виділяється цілим числом байтів. Наприклад, значенням змінної типа <char> може бути будь-якому з 256 символів. Тому для зберігання змінної цього типа досить одного байта. Значенням змінної типа <integer> може бути число від -32 768 до 32 767 (65 535 значень), для зберігання змінної цього типа потрібно два байти. Очевидно, що чим більше діапазон значень типа, тим більше байтів потрібно для зберігання змінної цього типа (табл. 1).

Таблиця 1. Діапазони значень і займана пам’ять для різних типів змінних

Тип змінної

 

Кількість байтів

 

Діапазон значень

 

Char

 

1

Будь-який символ

 

String

 

256

Рядок до 256 символів

 

String [n]

 

1хn

 

Рядок до n символів

 

Тип змінної

 

Кількість байтів

     

Діапазон значень

 

Byte

 

 

1    

0-255

Word

 

 

2

0-65 535

Integer

 

 

2

-32 768-32 767

Longint

 

 

4

-2 147 483 648-2 147 483 647

Real

 

 

6

2,9е-39-1,7е38

 

Single

 

4

1,5е-45-3,4е38

 

Double

 

8

5,0е-324-1,7е308

 

Extended

 

8

3,4е-4932-1,1е4932

 

У програмі для зберігання одного і того ж значення можна використовувати змінні різних типів (при цьому застосовуватиметься різна кількість пам’яті). Наприклад, якщо в програмі використовується змінна Day, що містить число місяця, то для неї можна задати типа byte, integer або longint. У першому випадку буде зайнятий один байт пам’яті, у другому — два, у третьому — чотири. Але реально використовуватиметься лише процентуючий байт, а останні будуть лише зайняті. Тому, вибираючи тип для змінної, слід підбирати найбільш відповідного типа для кожної конкретної ситуації. Особливо необхідно звертати увагу на опис строкових змінних і масивів.

Виділяючи пам’ять для строкових змінних, слід пам’ятати, що якщо не вказана гранична довжина рядка, то змінною виділяється 256 байтів. Оголошуючи змінну, призначену, наприклад, для зберігання імені людини, потрібно писати name: string [30], а не name: string.

Кожному масиву програми виділяється пам’ять, об’єм якої визначається як типом елементів масиву, так і їх кількістю. Для зберігання двовимірного масиву, наприклад, 20×20 дійсних чисел потрібно більше 3 Кбайт пам’яті (20x20x8 = 3200).

Пам’ять комп’ютера здається необмеженою, але якщо її використовувати нераціонально, то в деякий момент може виникнути ситуація, пов’язана з браком пам’яті.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Представлення інформації в компютері (182.5 KiB, Завантажень: 8)

Сторінка: 1 2 3 4
завантаження...
WordPress: 23.27MB | MySQL:26 | 0,367sec