Курсова робота на тему:«ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІЧНИХ ФОРМУЛПРИ ВИВЧЕННІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА EXCEL FOR WINDOWS»

Логічні функції

Логічні функції призначені для перевірки виконання умови або для перевірки декількох умов. Так, наприклад, функція ЕСЛИ дозволяє визначити, чи виконується вказана умова, і приймає одне значення якщо умова істина, і інше – якщо вона хибна.

В табличному процесорі Microsoft Excel використовуються наступні логічні функції:

– ЕСЛИ    Визначає виконувану логічну перевірку.

– И         Приймає значення ИСТИНА, якщо всі аргументи мають значення ИСТИНА.

– ЛОЖЬ        Приймає логічне значення ЛОЖЬ.

– НЕ        Змінює на протилежне логічне значення свого аргумента.

– ИЛИ        Приймає ИСТИНА, якщо хоча б один аргумент має значення ИСТИНА.

– ИСТИНА    Приймає логічне значення ИСТИНА.

Розглянемо більш детально кожну з цих функцій.

Логічна функція “ ЕСЛИ

 

Приймає одне значення, якщо задана умова при обчисленні дає значення ИСТИНА, і інше значення, якщо ЛОЖЬ.

Функція ЕСЛИ використовується для умовної перевірки значень формул.

Синтаксис написання:

ЕСЛИ(лог_вираз; значення_если_истина; значення_если_ложь)

Лог_вираз – це будь-яке значення чи вираз, які при обчисленні дають значення ИСТИНА або ЛОЖЬ.

Значення_если_истина – це значення, яке приймається, якщо лог_вираз має значення ИСТИНА. Якщо лог_вираз має значення ИСТИНА а значення_если_истина опущене, то приймається значення ИСТИНА. Значення_если_истина може бути іншою формулою.

Значення_если_ложь – це значення, яке приймається, якщо лог_вираз має значення ЛОЖЬ. Якщо лог_вираз має значення ЛОЖЬ і значення_если_ложь опущене, то приймається значення ЛОЖЬ. Значення_если_ложь може бути іншою формулою.

Зауваження:

·    До 7 функцій ЕСЛИ можуть бути вкладені одна в одну в якості значень аргументів значення_если_истина та значення_если_ложь, щоб конструювати більш складні перевірки.

·    Функція ЕСЛИ завжди приймає значення, яке приймається обчисленим аргументом значення_если_истина і значення_если_ложь.

·    Якщо який-небудь аргумент функції ЕСЛИ являється масивом, то при виконанні функції ЕСЛИ обчислюється кожний елемент масива. Якщо який-небудь з аргументів значення_если_истина чи значення_если_ложь є дією, то всі дії виконуються.

Приклади:

1) В цьому прикладі, якщо значення комірки A10 – 100, то лог_вираз має значення ИСТИНА і обчислюється сума для комірок B5:B15. В протилежному випадку лог_вираз має значення ЛОЖЬ і приймається порожній текст (“”), який очищує комірку, яка містить функцію ЕСЛИ:

ЕСЛИ(A10=100;СУММ(B5:B15);””)

2) Припустимо, що робочий лист по витратам містить в комірках B2:B4 фактичні витрати за січень, лютий, березень: 1500, 500 і 500 відповідно. Комірки C2:C4 містять дані по припустимим витратам за ті ж періоди: 900, 900 і 925.

Можна написати формулу для перевірки відповідності бюджету витрат певного місяця, генеруючи тексти повідомлень з допомогою наступних формул:

ЕСЛИ(B2>C2;”Перевищення бюджету”;”OK”) дорівнює ” Перевищення бюджету ”

ЕСЛИ(B3>C3;” Перевищення бюджету “;”OK”) дорівнює “OK”

3) Припустимо, що потрібно назначити буквенну категорію числам, на які посилаються по імені СереднійБал. Категорії наведені в наступній таблиці.

СереднійБал     Категория

Більше 89 A

Від 80 до 89         B

Від 70 до 79         C

Від 60 до 69         D

Менше 60         F

Тоді можна використовувати вкладені функції ЕСЛИ:

ЕСЛИ(СереднійБал>89;”A”;ЕСЛИ(СереднійБал>79;”B”));

ЕСЛИ(СереднійБал>69;”C”;ЕСЛИ(СереднійБал>59;”D”;”F”))

В цьому прикладі друге речення ЕСЛИ є одночасно аргументом значення_если_ложь для першого речення ЕСЛИ. Аналогічно, третє речення ЕСЛИ є аргументом значення_если_ложь для другого речення ЕСЛИ. Наприклад, якщо перший лог_вираз(СереднійБал>89) має значення ИСТИНА, то приймається значення “A”. Якщо перший лог_вираз має значення ЛОЖЬ, то обчислюється друге речення ЕСЛИ і так далі.

 

Логічна функція “ И

Ця функція приймає значення ИСТИНА, якщо всі аргументи мають значення ИСТИНА; приймає значення ЛОЖЬ, якщо хоча б один аргумент має значення ЛОЖЬ.

Синтаксис написання:

И(логічне_значення1; логічне_значення2; …)

Логічне_значення1, логічне_значення2, … – це від 1 до 30 умов, що перевіряються, які можуть мати значення або ИСТИНА, або ЛОЖЬ.

При використанні цієї функції необхідно врахувати:

·    Аргументи повинні бути логічними значеннями, масивами чи зносками, які містять логічні значення.

·    Якщо аргумент, який одночасно є зноскою чи масивом, містить тексти чи порожні комірки, то такі значення ігноруються.

·    Якщо вказаний інтервал не містить логічних значень, то И приймає значення помилки #ЗНАЧ!.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Log Funk (126.5 KiB, Завантажень: 1)

Сторінка: 1 2 3
завантаження...
WordPress: 23.09MB | MySQL:26 | 0,726sec