Курсова робота на тему:«ТИПИ ДАНИХ VISUAL BASIC .NET»

Зміст

Вступ ………………………………………………………………………………….3

 1. Різні типи даних Visual Basic .NET………………………………………3
 2. Числові типи даних …………………………………………………..…..6
 3. Тип даних Byte ………………………………………………………..……7
 4. Тип даних String ……………………………………………………….….7
 5. Тип даних Boolean ………………………………………………………..9
 6. Тип даних Date …………………………………………………………….9
 7. Тип даних Object ……………………………………………………..….10
 8. Тип даних Variant………………………………………………………..11
 9. Значення Empty……………………………………………….………….12
 10. Значення Null…………………………………………………………….12
 11. Значення Error……………………………………………………………13
 12. Додаткові можливості типу Variant……………………………………14

Висновок……………………………………………………………………..20

Вступ

Змінна – це покажчик на ділянку пам’яті, в якій зберігається інформація. Інформація, яка зберігається в змінній, має певний тип даних. У всіх мовах програмування ви визначаєте реальний об’єкт, який звертається до певного типу інформації, з якою вам необхідно працювати. Інформація, з якою ви працюєте, повинна бути зрозуміла комп’ютеру. Дані, з якими ви працюєте, можуть бути числами, рядками, датами, типом визначеним користувачем, або взагалі загальним типом даних. Компілятор мови містить правила, що визначають допустимі типи даних. Саме у них ви повинні розмістити інформацію з реального світу для того, щоб компілятор її зрозумів.

Середовище Visual Basic .NET використовує концепцію сумісності даних з мовою CLS. Це означає, що будь-який компілятор Visual Basic .NET повинен підтримувати, принаймні, певні типи даних. Якщо це не так, то компілятор не вважається CLS-сумісним і, відповідно, сама мова не є CLS -сумісною. Якщо ви написали додаток на Visual Basic .NET і використовували типи, сумісні з CLS, то будь-яка мова середовища Visual Basic .NET може обмінюватися інформацією з вашим додатком, оскільки він зрозуміє типи даних, які ви використовуєте. Це дуже важливо для міжмовної взаємодії в середовищі, і ця думка довго витала серед розробників програм. Якщо ви коли-небудь намагалися передати або прийняти строкові дані в DLL, написану на C++, то знаєте, що це – далеко не тривіальне завдання. C++ і Visual Basic 6 не розглядали строкові дані одним і тим же способом, тому дані повинні були підганятися для того, щоб ефективно взаємодіяти з додатками C++.

Різні типи даних Visual Basic .NET

У Visual Basic .NET всі типи даних є CLS-сумісними. У середовищі Visual Basic .NET всі типи даних управляються з системного простору імен. Кожен тип даних визначається в нім як структура. Оскільки всі об’єкти в середовищі Visual Basic .NET управляються з базового типу System.Object, типи даних, які ви використовуєте, є класами і структурами, керованими з типу System. Object. Всі класи мають члени, властивості і поля. Типи даних, керовані з простору імен System, не є виключенням. У табл.1 перераховані типи даних Visual Basic .NET, їм відповідні типи в CLS і допустимих діапазонах значень кожного з них.

Таблиця 1. Типи даних Visual Basic .NET

Тип

Тип в CLS

Байт

Діапазон значень

boolean System.Boolean 4 True або False
Byte System.Byte 1 Від О до 255 без знака
Char System.Char 2 Від 0 до 65 535 без знака
Date System.DateTime 8 Від 1 січня 1 року до 31 грудня 9999 року
Decimal System.Decimal 12 +/-7922816251426433759395335 без десяткової крапки. +/- 7.9228162512264337593543950335 з 28 знаками після десяткової крапки. Найменше число – 10 в степені -28
Double System.Double 8 Від – 1.797693134862231е308 до -4.94065645841247 для від’ємних значень і від 4.94065645841247 до 1.797693134862231е308 для додатних значень
Integer System.Int32 4 Від -2147483648 до 2147483648
Long System.Int64 8 Від -9223372036854775808 до 9223372036854775808
Short System.Int16 2 Від -32768 до 32767
Object System.Object 4 Може містити будь-який тип даних
Single System.Single 4 Від -3,402823е38до -1.401298е45 для від’ємних значень і від 1,401298е45 до 3,402823е308 для додатних значень
String System.String 10+ 2*длину Від 0 до приблизно 2 мільярдів символів Unicode
User Defined Type (struct.) Systern.ValueType Сума розмірів його членів Кожен член структури визначається діапазоном свого типу, незалежно від інших

Тип змінної визначає, яким чином біти даних, що представляють її значення, зберігаються в пам’яті комп’ютера, а також який тип даних можна зберігати в цій змінній.

Якщо при оголошенні змінної її тип не вказаний явно, то за умовчанням їй присвоюється тип Variant. Цей тип змінної подібний до хамелеона: змінна може представляти різні типи даних залежно від ситуації, в якій вона використовується. Немає необхідності перетворювати типи даних при присвоєні їх змінній типа Variant: Visual Basic автоматично виконає всі необхідні перетворення.

Якщо відомо, проте, що в змінній зберігатимуться дані певного типу, Visual Basic зможе ефективніше їх обробляти, якщо цей тип явно задати змінній при її оголошенні. Наприклад, змінну для зберігання імен краще всього оголосити як змінну символьного типу, оскільки ім’я завжди утворюється з символів.

Типи даних застосовуються не тільки в змінних. Коли привласнюється значення властивості, це значення повинно бути значенням певного типу; параметри функцій також повинні належати до певного типу даних.

Оголошення змінних із завданням типу

Перш ніж використовувати змінну з типом, відмінним від Variant, слід її оголосити в операторові Private, Public, Dim або Static з явним заданням типу в необов’язковій частині цих операторів As type. Наприклад, наступні оператори оголошують змінні, відповідно, типів Integer, Double, String, і Currency

Private I As Integer

Dim Amt As Double

Static YourName As String

Public BillsPaid As Currency

У одному операторові можна оголошувати декілька змінних, наприклад:

Private I As Integer, Amt As Double

Private YourName As String, BillsPaid As Currency

Private Test, Amount, J As Integer

Якщо при оголошенні змінної її тип не задається явно, то змінною призначається тип за умовчанням. У попередньому прикладі змінні Test і Amount є змінними типа Variant. Можливо, цей факт здивує програміста, досвід роботи якого з іншими мовами програмування підказує йому, що всі змінні, що задаються в одному операторові опису повинні мати один і той же тип (у нашому випадку – Integer).

Числові типи даних

Visual Basic надає декілька числових типів даних: Integer (ціле), Long (довге ціле), Single
(дійсне з
одинарною точністю), Double
(дійсне з подвійною точністю) і Currency (грошова одиниця). Використання числових типів даних вимагає менше пам’яті для їх зберігання, чим використання типу даних Variant.

Якщо відомо, що в змінній завжди зберігатимуться цілі числа (наприклад, 12), а не числа з дробовою частиною (наприклад, 3,57), її слід оголошувати з типом Integer або Long. Операції з цілими числами завжди виконуються швидше, і ці типи витрачають менше пам’яті, чим інші типи даних. Змінні такого типу особливо корисні як змінні циклу або лічильників (counter variables) в операторах циклу For. . .Next.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Typy Danyh V Visual Basic NET (151.5 KiB, Завантажень: 2)

Сторінка: 1 2 3 4 5
завантаження...
WordPress: 23.32MB | MySQL:26 | 0,331sec