Курсова робота на тему:«РОЗРОБКА ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ ПО ВИВЧЕННЮ ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ТА ФУНКЦІЙ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ТАБЛИЧНОМУ ПРОЦЕСОРІ EXCEL»

Зміст

ВСТУП    4

ЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ    5

ЕСЛИ    5

Застосування операторів у формулах    5

СЧЁТЕСЛИ    9

СУММЕСЛИ    9

Обчислення значення з використанням умови    10

ОБЗОР    10

Функції СУММЕСЛИ і СЧЁТЕСЛИ    11

СЧЁТЕСЛИ    11

СУММЕСЛИ    12

Функція ЕСЛИ    12

Майстер додавання    13

И    13

ИЛИ    14

СОВПАД    15

ИСТИНА    16

ЛОЖЬ    16

НЕ    16

ІНЖЕНЕРНІ ФУНКЦІЇ    17

Встановлення і примінення статистичного пакету аналізу даних    18

Щоб запустити пакет аналізу    18

ПРЕОБР    18

ВОСЬМ.В.ДВ    21

ДЕС.В.ВОСЬМ    22

ДВ.В.ВОСЬМ    23

ДЕС.В.ДВ    24

ШЕСТН.В.ДЕС    25

ВОСЬМ.В.ДЕС    25

ВОСЬМ.В.ШЕСТН    26

ДВ.В.ДЕС    26

ДВ.В.ШЕСТН    27

ДЕЛЬТА    28

ДЕС.В.ШЕСТН    28

ДФОШ    29

ФОШ    30

КОМПЛЕКСН    30

МНИМ.ABS    31

МНИМ.ВЕЩ    32

МНИМ.СУММ    32

МНИМ.COS    33

МНИМ.EXP    33

МНИМ.LN    34

МНИМ.LOG10    34

МНИМ.LOG2    35

МНИМ.SIN    35

МНИМ.АРГУМЕНТ    36

МНИМ.ДЕЛ    37

МНИМ.КОРЕНЬ    37

МНИМ.ПРОИЗВЕД    38

МНИМ.СТЕПЕНЬ    38

МНИМ.ЧАСТЬ    39

Розробка практичних завдань для лабораторної роботи    41

ВИСНОВОК    48

ЛІТЕРАТУРА    49

 

ВСТУП

Табличний процесор Microsoft Excel все більше завойовує відповідні галузі застосування. Цьому сприяє його універсальність та зручність в користуванні, а також підтримка великою кількістю програмних продуктів.

Наприклад, логічні функції, що мають досить широке застосування при розробці складних таблиць, дають змогу відповідно до певних поставлених умов контролювати чи проводити обчислення. Функції перетворення дають змогу проводити певні математичні обчислення, тому вони використовуються в основному при різних технічних обчисленнях. Їх ще називають інженерними функціями.

Основна ідея цієї курсової роботи полягає в розробці практикуму щодо вивчення логічних функцій та функцій перетворення табличного процесора Microsoft Excel та розробці завдань на застосування їх при розв’язуванні конкретних задач.

ЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ

ЕСЛИ

Повертає одне значення, якщо задана умова при обчисленні дає значення ИСТИНА, і інше значення, якщо ЛОЖЬ.

Функція ЯКЩО використовується при перевірці умов для значень і формул.

Синтаксис

ЕСЛИ(лог_выражение; значение_если_истина; значение_если_ложь)

Лог_выражение  — це будь-яке значення чи умова, що приймає значення ИСТИНА або ЛОЖЬ. Наприклад, A10=100 — це логічне вираження; якщо значення в A10 дорівнює 100, то умова приймає значення ИСТИНА. В противному випадку— ЛОЖЬ. Цей аргумент може бути використаний у будь-якому операторі порівняння.

Застосування операторів у формулах

Операторами позначаються операції, які варто виконати над операндами формули. У Microsoft Excel включено чотири види операторів: арифметичні, текстові, оператори порівняння й оператори посилань.

Арифметичні оператори.   Служать для виконання арифметичних операцій, таких як додавання, вирахування, множення. Операції виконуються над числами. Використовуються наступні арифметичні оператори.

Арифметичний
оператор

Значення

Приклад

+ (знак плюс)

Додавання

3+3

– (знак мінус)

Віднімання

3–1, –1

* (зірочка)

Множення

3*3

/ (коса риса)

Ділення

3/3

% (знак відсотка)

Відсоток

20%

^ (кришка)

Піднесення до степеня

3^2 (аналогічно 3*3)

Оператори порівняння.   Використовуються для порівняння двох значень. Результатом порівняння є логічне значення: або ИСТИНА, або ЛОЖЬ.

Оператор
порівняння

Значення

Приклад

= (знак рівності)

Рівно

A1=B1

> (знак більше)

Більше

A1>B1

< (знак менше)

Менше

A1<B1

>= (знак більше і знак рівності)

Більше рівне

A1>=B1

<= (знак менше і знак рівності)

Менше рівне

A1<=B1

<> (знак «не рівно»)

Не дорівнює

A1<>B1

Текстовий оператор конкатенації.   Амперсанд (&) використовується для об’єднання декількох текстових рядків в один рядок.

Текстовий
оператор

Значення

Приклад

& (амперсанд)

Об’єднання послідовностей символів в одну послідовність.

Вираження “Північний ” & ” вітер” еквівалентно рядку “Північний вітер”.

Оператор посилання.   Для опису посилань на діапазони осередків використовуються наступні оператори.

Оператор
посилання

Значення

Приклад

: (двокрапка)

Оператор діапазону використовується для посилання на всі осередки між крайніми осередками діапазону, включаючи ці осередки.

B5:B15

, (кома)

Оператор об’єднання поєднує декілька посилань в одне посилання.

СУМ(B5:B15,D5:D15)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Rozrob Lab Praktykume Po Vyvch Log F (448.0 KiB, Завантажень: 1)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
завантаження...
WordPress: 23.76MB | MySQL:26 | 1,336sec