Курсова робота на тему:«РОЗРОБКА ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ ПО ВИВЧЕННЮ ФУНКЦІЙ ДЛЯ РОБОТИ З ДІАПАЗОНАМИ В ТАБЛИЧНОМУ ПРОЦЕСОРІ EXCEL»

Зміст

Вступ    3

Статистичні функції    4

Підсумкові функції для аналізу даних    8

СУММ    9

CЧЁТ    10

МАКС    11

СРЗНАЧ    11

МИН    12

ХИ2ОБР    13

СУММРАЗНКВ    13

МНИМ.СТЕПЕНЬ    14

СУММКВРАЗН    15

ЛИНЕЙН    15

МНИМ.КОРЕНЬ    23

ХИ2РАСП    24

КВАДРОТКЛ    25

КВПИРСОН    25

Розробка практичних завдань для лабораторної роботи    27

Висновки    35

Література    36

 

Вступ

Широка поширеність програм обробки табличних даних пояснюється тим, що обчислення зараз необхідно проводити в різних сферах нашого життя.

Одною з таких програм є табличний процесор Microsoft Excel. Excel можна використовувати як для розв’язання простих задач обліку так і для створення різноманітних бланків, ділової графіки і також повного балансу фірми. Наприклад, на підприємстві за допомогою процесора Excel можна полегшити рішення таких задач, як обрахунок замовлень та планування виробництва, розрахунок податку і заробітної плати, керування ринком збуту і т.п.

Наприклад, функції для роботи з діапазонами, мають досить широке застосування при розробці складних таблиць, вони дають змогу відповідно до певних поставлених умов контролювати чи проводити обчислення тощо. Статистичні функції дозволяють виконувати статистичний аналіз діапазонів даних. Наприклад: підраховують кількість значень у списку аргументів. Підсумкові функції використовуються для обчислення автоматичних проміжних підсумків, для консолідації даних, а також у звітах зведених таблиць і зведених діаграм.

Основна ідея цієї курсової роботи полягає в тому, щоб опрацювати матеріал щодо користування табличним процесором Microsoft Excel, підібрати теоретичний матеріал по роботі з функціями для роботи з діапазонами, а також розробити завдання на застосування функцій для роботи з діапазонами.

Статистичні функції

Операція Результат
СРОТКЛ Повертає середнє абсолютних значень відхилень точок даних від середнього.
СРЗНАЧ Повертає середнє (арифметичне) своїх аргументів.
СРЗНАЧА Повертає середнє (арифметичне) своїх аргументів, включаючи числа, текст і логічні значення.
БЕТАРАСП Повертає інтегральну функцію щільності бета-імовірності
БЕТАОБР Повертає зворотну функцію до інтегральної функції щільності бета-імовірності.
БИНОМРАСП Повертає окреме значення біноміального розподілу.
ХИ2РАСП Повертає однобічну імовірність розподілу хі-квадрат.
ХИ2ОБР Повертає значення зворотне до однобічної імовірності розподілу хі-квадрат.
ХИ2ТЕСТ Повертає тест на незалежність.
ДОВЕРИТ Повертає довірчий інтервал для середнього генеральної сукупності.
КОРРЕЛ Повертає коефіцієнт кореляції між двома групами даних.
СЧЁТ Підраховує кількість чисел у списку аргументів.
СЧЁТЗ Підраховує кількість значень у списку аргументів.
КОВАР Повертає коваріацію, середнє попарних добутків відхилень.
КРИТБИНОМ Повертає найменше значення, для якого біноміальна функція розподілу менше або дорівнює заданого значення.
КВАДРОТКЛ Повертає суму квадратів відхилень.
ЭКСПРАСП Повертає експонентний розподіл.
FРАСП Повертає F-розподіл імовірності.
FРАСПОБР Повертає зворотне значення для F-розподілу ймовірностей.
ФИШЕР Повертає перетворення Фішера.
ФИШЕРОБР Повертає зворотне перетворення Фішера.
ПРЕДСКАЗ Повертає значення лінійного тренда.
ЧАСТОТА Повертає розподіл частот у вигляді вертикального масиву.
ФТЕСТ Повертає результат F-тесту.
ГАММАРАСП Повертає гамма-розподіл.
ГАММАОБР Повертає зворотний гамма-розподіл.
ГАММАНЛОГ Повертає натуральний логарифм гама функції, G(x).
СРГЕОМ Повертає середнє геометричне.
РОСТ Повертає значення відповідно до експонентного тренда.
СРГАРМ Повертає гармонійне середнє.
ГИПЕРГЕОМЕТ Повертає гіпергеометричний розподіл.
ОТРЕЗОК Повертає відрізок, що відтинається на осі лінією лінійної регресії.
ЭКСЦЕСС Повертає ексцес безлічі даних.
ЛИНЕЙН Повертає параметри лінійного тренда.
ЛГРФПРИБЛ Повертає параметри експонентного тренда.
ЛОГНОРМОБР Повертає зворотний логарифмічний нормальний розподіл.
ЛОГНОРМРАСП Повертає інтегральний логарифмічний нормальний розподіл.
МАКС Повертає максимальне значення зі списку аргументів.
МАКСА Повертає максимальне значення зі списку аргументів, включаючи числа, текст і логічні значення.
МЕДИАНА Повертає медіану заданих чисел.
МИН Повертає мінімальне значення зі списку аргументів.
МИНА Повертає мінімальне значення зі списку аргументів, включаючи числа, текст і логічні значення.
МОДА Повертає значення моди безлічі даних.
ОТРБИНОМРАСП Повертає негативний біноміальний розподіл.
НОBРМРАСП Повертає нормальну функцію розподілу.
НОРМОБР Повертає зворотний нормальний розподіл.
НОРМСТРАСП Повертає стандартний нормальний інтегральний розподіл.
НОРМСТОБР Повертає зворотне значення стандартного нормального розподілу.
ПИРСОН Повертає коефіцієнт кореляції Пірсона.
ПЕРСЕНТИЛЬ Повертає k персентиль для значень з інтервалу.
ПРОЦЕНТРАНГ Повертає процентну норму значення в безлічі даних.
ПЕРЕСТ Повертає кількість перестановок для заданого числа об’єктів.
ПУАССОН Повертає розподіл Пуассона.
ВЕРОЯТНОСТЬ Повертає імовірність того, що значення з інтервалу знаходиться усередині заданих меж.
КВАРBТИЛЬ Повертає квартиль безлічі даних.
РАНГ Повертає ранг числа в списку чисел.
КВПИРСОН Повертає квадрат коефіцієнта кореляції Пірсона.
СКОС Повертає асиметрію розподілу.
НАКЛОН Повертає нахил лінії лінійної регресії.
НАИМЕНЬШИЙ Повертає k найменше значення в безлічі даних
НОРМАЛИЗАЦ Повертає нормалізоване значення.
СТАНДОТКЛОН Оцінює стандартне відхилення по вибірці.
СТАНДОТКЛОНА Оцінює стандартне відхилення по вибірці, включаючи числа, текст і логічні значення.
СТАНДОТКЛОНП Обчислює стандартне відхилення по генеральній сукупності.
СТАНДОТКЛОНПА Обчислює стандартне відхилення по генеральній сукупності, включаючи числа, текст і логічні значення.
СТОШYX Повертає стандартну помилку передвіщених значень y для кожного значення x у регресії.
СТЬЮДРАСП Повертає t-розподіл Студента.
СТЬЮДРАСПОБР Повертає зворотний t-розподіл Студента.
ТЕНДЕНЦИЯ Повертає значення відповідно до лінійного тренда.
УРЕЗСРЕДНЕЕ Повертає середнє внутрішності безлічі даних.
ТТЕСТ Повертає імовірність, зв’язану з t-умовою Студента.
ДИСП Оцінює дисперсію по вибірці.
ДИСПА Оцінює дисперсію по вибірці, включаючи числа, текст і логічні значення.
ДИСПР Обчислює дисперсію для генеральної сукупності.
ДИСПРА Обчислює дисперсію для генеральної сукупності, включаючи числа, текст і логічні значення.
ВЕЙБУЛЛ Повертає розподіл Вейбула.
ZTEST Повертає двостороннє P-значення z-тесту.

 

 

Підсумкові функції для аналізу даних

Підсумкові функції використовуються для обчислення автоматичних проміжних підсумків, для консолідації даних, а також у звітах зведених таблиць і зведених діаграм. Наступні підсумкові функції доступні для звітів зведених таблиць і зведених діаграм, заснованих на не-OLAP исходных данных. Для звітів, заснованих на даних OLAP коло доступних підсумкових функцій залежить від способу визначення куба на сервері. Для одержання зведень про підсумкові поля, доступних для використовуваних вихідних даних, звернетеся до адміністратора бази даних OLAP.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Funk Dlya Rob Z Diap Praktikum (726.5 KiB, Завантажень: 3)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7
завантаження...
WordPress: 23.81MB | MySQL:26 | 0,328sec