Курсова робота на тему:«РОБОТА З ТЕКСТОМ В VISUAL BASIC.NET»

Зміст

Вступ    3

Клас Graphics    4

Малювання зображень без обробки події Paint або перевизначення методу OnPaint    6

Базові об’єкти класу Graphics    7

Клас Pen    7

Клас Color    10

Клас Font    12

Клас Brush    15

Клас SolidBrush    16

Клас TextureBrush    17

Клас HatchBrush    20

Клас LinearGradientBrush    22

Очищення графічного пристрою і забарвлення його фоновим кольором    24

Геометричні структури    24

Структура Size    25

Структура Point    25

Структура Rectangle    26

Порівняння і переміщення точок    27

Порівняння і переміщення прямокутників    27

Приналежність точки або іншого прямокутника даному прямокутнику    27

Лінія    28

Простий графічний редактор    29

Ламана лінія та прямокутник    31

Еліпс    32

Дуга і сектор    34

Вступ

Інтерфейс GDI+ є розвитком GDI (Graphic User Interace), використаного в ранніх версіях Windows. Таким чином, модифікація GDI для .NET називається GDI+. Простір імен System.Drawing відкриває досуп до базових засобів GDI+. Розвиненіші інструменти надаються просторами імен System.Drawing2D, System.Drawing.Imaging і System.Drawing.Text. Клас Graphics містить методи для створення графічних об’єктів, структури Point, Rectangle і Size відповідають за графічні примітиви, клас Pen дозволяє створювати різні пера для зображення ліній, а абстрактний клас Brush різні способи заливки фігур.

Загальномовне середовище виконання використовує розширену реалізацію інтерфейсу GDI Windows — GDI+. GDI+ дозволяє створювати малюнки, малювати текст і управляти графічними зображеннями як об’єктами. GDI+ може використовуватися для відображення графічних зображень у формах Windows Forms і елементах управління. GDI+ повністю замінює GDI і є єдиним способом для програмного відображення графічних зображень в додатках форм Windows Forms. Створювати малюнки під час розробки для подальшого використання їх в додатках також можна за допомогою Редактора зображень. Хоча не можна використовувати GDI+ безпосередньо у веб-формах, можна відображати графічні зображення через серверний веб-елемент управління Image.

Клас Graphics

Клас Graphics інкапсулює в собі контекст графічного пристрою інтерфейсу GDI+. Перш ніж намалювати який-небудь об’єкт, наприклад круг, необхідно створити контекст графічного пристрою, використовуючи клас Graphics. Як правило, доступ до контексту графічного пристрою проводиться або через подію Paint форми, або перевизначенням методу OnPaint. Після отримання доступу До екземпляра класу Graphics можна скористатися будь-яким з його методів для створення графічного зображення. Наприклад, в наступних двох кодах (лістинги 1 і 2) використовується метод Drawstring для виведення у формі привітання “Hello, World!”, починаючи з точки з координатами (60, 60), причому використовується напівжирний шрифт Arial синього кольору заввишки 12 пунктів.

Лістинг 1 Перевизначення методу OnPaint

Public Class Form1


Private Sub Form1_Paint(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles
MyBase.Paint


Dim g As Graphics = e.Graphics

g.DrawString(“Hello, World!”, _


New Font(“Arial”, 12, FontStyle.Bold), New SolidBrush(Color.Blue), 60, 60)


End Sub

End Class

Лістинг 2 Обробка події Paint

Public Class Form1


Friend WithEvents Forml As System.Windows.Forms.Form


Private Sub Form1_Paint(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles

MyBase.Paint


Dim g As Graphics

g = e.Graphics

g.DrawString(“Hello, World”, New Font(“Arial”, 12, FontStyle.Bold), _

New SolidBrush(Color.Blue), 60, 60)


End Sub

End Class

Після того, як одним з перерахованих методів отримано посилання на екземпляр класу Graphics, можна скористатися одним з багатьох графічних методів класу Graphics для створення відповідного зображення. Таблиця 1 демонструє деякі з них.

Таблиця 1. Графічні методи класу Graphics

Метод

Опис

DrawArc

Дуга, створена на базі еліпса

DrawBezier

Крива Безе

DrawBeziers

Послідовність кривих Безе

DrawClosedCurve

Замкнута крива, створена на основі масиву точок

DrawCurve

Крива, створена на основі масиву точок

DrawEllipse

Еліпс

Drawimage

Малюнок

DrawLine

Відрізок

DrawPath

Лінії і криві, створені на базі об’єкту класу GraphicsPath

DrawPie

Сегмент

DrawPolygon

Багатокутник

DrawReсtangle

Прямокутник

DrawString

Рядок тексту

FillEllipse

Еліпс

FillPath

Заповнений шлях

FillPie

Заповнений сектор

FillPolygon

Заповнений багатокутник

FillReсtangle

Заповнений прямокутник

FillRectangles

Заповнена послідовність прямокутників

FillRegion

Заповнена область

 

Наприклад, наступний код (лістинг 3) створює еліпс з межею шоколадного кольору завтовшки 3 пікселі.

Лістинг 3 Еліпс

Public Class Form1


Friend WithEvents Forml As System.Windows.Forms.Form


Private Sub Form1_Paint(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles

MyBase.Paint


Dim g As Graphics = e.Graphics

g.DrawEllipse(New Pen(Color.Chocolate, 3.0), 30, 30, 100, 150)


End Sub

End Class

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Robota Z Textom V Visual Basic NET (446.0 KiB, Завантажень: 0)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
завантаження...
WordPress: 23.43MB | MySQL:26 | 0,333sec