Курсова робота на тему:«РОБОТА З МАСИВАМИ ЗНАЧЕНЬ В РЕДАКТОРІ ЕЛЕКТРОНИХ ТАБЛИЦЬ MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007»

ЗМІСТ

Вступ    3

 1. Поняття масиву значень в редакторі електронних таблиць. Microsoft Office Excel    5
  1. Числовий тип    5
  2. Текстовий тип    6
  3. Формула    6
   1. Формули масиву    8
   2. Константи масиву    9
 2. Вбудовані функції для роботи з матрицями    11
 3. Робота з матрицями та їх перетворення    12
 4. Розв’язання системи рівнянь методом Гаусса    17
 5. Практичне завдання    18

  Висновок    23

  Список використаної літератури:    24

 

 

Вступ

Табличний процесор Excel фірми Microsoft призначений для введення, зберігання, обчислення і виведення великих обсягів даних у вигляді, зручному для аналізу і сприйняття інформації. Усі дані зберігаються й обробляються у вигляді окремих або зв’язаних таблиць. Одна або кілька таблиць складають «робочу книгу». У цьому випадку таблиці називаються робочими аркушами цієї книги, аркуші можна видаляти, доповнювати або переміщати з однієї робочої книги в іншу. Фізично на диску зберігається вся книга у вигляді окремого файлу з розширенням «xlsx» (рис. 1).


Рис. 1. Редактор електронних таблиць

Можливості Excel дуже широкі (обробка тексту, управління базами даних). Програма настільки потужна, що в багатьох випадках перевершує спеціалізовані програми-редактори або програми баз даних.

За майже двадцятилітню історію табличних розрахунків із застосуванням персональних комп’ютерів вимоги користувачів до подібних програм істотно змінилися. Спочатку основний акцент у такій програмі, як, наприклад, VisiCalc, робився на обчислювальні функції. Сьогодні положення змінилося. Поряд з інженерними й бухгалтерськими розрахунками організація і графічне зображення даних набуває все більшого значення. Крім того, різноманіття функцій, пропоноване такою обчислювальною й графічною програмою, не повинне ускладнювати роботу користувача. Програми для Windows створюють для цього ідеальні передумови.

 

Поняття масиву значень в редакторі електронних таблиць. Microsoft Office Excel

Клітинка може бути порожньою або містити один з таких типів даних:

 • числовий, включаючи дату і час;
 • текст;
 • формула.

  Числовий тип

  Можливі такі основні форми числа: ціле, дійсне, з експонентою, дробове. Для цілого числа допустимо використовувати цифри 0 … 9, а також знаки «+» і «-». Дійсне число включає додатково крапку, яка розділяє цілу і дробову частини. Число з експонентою складається з мантиси і порядку, розділених латинською літерою е або Е.

  Наприклад: . Мантиса — 4.89, порядок — 4. Число з експонентою трактується як мантиса, помножена на 10 у степені, що дорівнює порядку.

  Для введення дробового числа слід ввести цілу частину числа, потім символ пропуску, далі чисельник, символ « і знаменник. Якщо ціла частина числа відсутня, то слід ввести на її місце 0.

  Дата вводиться у форматі ДД/ММ/РРРР, а час — у форматі ГГ:ХХ:СС, де

   

  ДД — день;

  ММ — місяць;

  РРРР — рік;

  ГГ — години;

  ХХ — хвилини;

  СС — секунди.

   

  При індикації чисел у полі клітинки форма їх представлення залежить від ширини стовпця. У стандартному форматі в клітинці розміщується вісім символів. Цілі числа Excel виводить у формі цілого, навіть якщо вони введені у формі з експонентою. Якщо зображення числа містить більше ніж вісім символів, то воно округлюється. Якщо і це не допомагає, то число виводиться у формі з експонентою.

  Слід пам’ятати, що в оперативній пам’яті число зберігається з тією точністю, що задана при його введенні.

  Текстовий тип

  Якщо дані вводяться не у форматі числа, то Excel сприймає їх як текст. Якщо Excel може інтерпретувати введені дані як число або формулу, то даним має передувати апостроф (наприклад, якщо вводиться текст 1234, який може сприйнятися як число, тоді рядок введення повинен мати вигляд 1234). Якщо введений у клітинку текст довший, ніж ширина клітинки, то він переноситься вправо на сусідні клітинки, якщо вони порожні. Якщо сусідні справа клітинки не порожні, то текст на екрані урізається, однак у пам’яті комп’ютера цей текст зберігається повністю. При встановленні прапорця «Формат ячеек»→«Виравнивание»→ «Переносить по словам» текст буде переноситись, займаючи в клітинці декілька рядків.

  Формула

  Формула починається із символу «=» і являє собою сукупність операндів, з’єднаних знаками операцій і круглих дужок. Операндом може бути число, текст, логічне значення, адреса клітинки (посилання на клітинку), функція. В полі клітинки після введення формули може відображатись або формула, або значення, обчислене за формулою. Вид відображення залежить від того, чи включена опція «Формула» на вкладці «Вид» вікна діалогу «Параметри». Це вікно викликається командою «Сервис»→«Параметри» →«Формула».

  Якщо у результаті введення числа або обчислень за формулою клітинка заповнюється символами «#», то це означає, що ширина колонки недостатня для виведення значення.

  Якщо вам доводилося хоч би трохи займатися програмуванням, ви, швидше за все, стикалися з терміном масив. Для наших цілей масив можна представити як набір елементів. У Excel ці елементи можуть знаходитися в окремому рядку (в цьому випадку йдеться про одновимірний горизонтальний масив), у стовпці (одновимірний вертикальний масив) або в декількох рядках і стовпцях (двовимірний масив). У Excel не можна створювати тривимірні масиви або формули масивів.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Robota Z Masyvamy Znachen (580.8 KiB, Завантажень: 2)

Сторінка: 1 2 3 4 5
завантаження...
WordPress: 23.47MB | MySQL:26 | 0,323sec