Курсова робота на тему:«РОБОТА З ФАЙЛАМИ У VISUAL BASIC»

Зміст

Вступ    2

Розділ I. Типи файлів та їх властивості.    3

Розділ II. Дії, що можна виконувати з файлами.    14

Розділ III. Типи доступу до файлів: запис та зчитування даних    21

Висновки    36

Список використаної літератури    38

Додатки    39

 

Вступ

Останнім часом почав зростати інтерес до програмування. Це пов’язано з розвитком різноманітних інформаційних технологій. Якщо людина постійно працює з комп’ютером, то рано чи пізно у неї виникає потреба програмувати. В якості мови програмування можна використовувати Visual Basic — це досить проста мова, з якою легко і приємно працювати.

Тема даної курсової роботи є досить актуальною, оскільки з кожним днем збільшується кількість бажаючих ознайомитися з мовою програмування Visual Basic, а отже і з розділом “Робота з файлами у VB”.

В цій роботі кожен зможе знайти необхідну йому достовірну, вичерпну та логічно й доступно викладену інформацію щодо роботи з файлами. Також наводиться чимало прикладів, текстів програм з метою забезпечити швидке й легке розуміння відповідної інформації.

Мета цієї роботи — розкрити увесь спектр можливостей роботи з файлами у Visual Basic; з’ясувати, які є типи файлів, які їх властивості та особливості; як можна створювати, копіювати і видаляти різноманітні файли; як записувати та зчитувати з них інформацію. А найголовніше — це визначити, які існують основні типи доступу до файлів, описати переваги й недоліки кожного з них.

Для досягнення визначеної мети поставлено такі завдання:

 • виділити основні типи файлів та з’ясувати їх властивості (атрибути);
 • визначити, які дії можна з ними виконувати;
 • висвітлити особливості різних типів доступу до файлів.

  Об’єктом дослідження є файли, їх особливості та засоби роботи з ними.

  Предмет роботи складає аналіз основних типів доступу до файлів, завдяки якому можна визначити найоптимальніший тип доступу, що максимально зможе задовольнити потреби будь-якого користувача. Структура роботи зумовлена метою та завданнями дослідження. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

   

  Розділ I. Типи файлів та їх властивості.

  У VB поняття типу файлу визначається організаційною структурою зберігання інформації та способом доступу до цієї інформації. Виділяють наступні типи файлів:

  1. Текстові файли — містять послідовність символів, що “придатні” для читання людиною. Такі файли можуть бути з роздільниками або без них. Структурною одиницею є рядок [3,c.160].

  Текстові файли є файлами послідовного доступу, тобто в них виконується або читання інформації, або її запис у файл (саме тому при відкритті файлу в Open … Close вказується Input або Output). Тобто, якщо файл відкритий на запис, то з нього нічого прочитати не можна, якщо ж він відкритий на читання, то нічого записати в нього не вийде, відповідно [7].

  Також не вистачає дуже корисних функцій, таких як відкриття файлу для читання з довільного рядка і для запису в файл довільного рядка. Але треба врахувати, що так як довжини рядків різні, не існує ніякого способу дізнатися фізичне місце початку наприклад 1000 рядка, не прочитавши всю тисячу рядків. Для запису ситуація ще складніша — вставити рядок означає перезаписати всю інформацію після цього рядка заново. Таким чином варіанти лише наступні:

  – Перезаписати ввесь файл;

  – Читати з першого рядка;

  – Дописати щось в кінець;

  – Читати і писати файл повністю [14].

  2. Типізовані файли (їх ще років 15 тому називали “Файли прямого доступу”). — це файли, в яких записані ідентичні структури. Наприклад будь-який файл можна вважати файлом байтів — тобто можна його читати байт за байтом, можна перейти відразу до будь-якого байта за його номером, можна відразу дізнатися скільки байтів у файлі, можна замінити будь-який байт на інший, не перезаписуючи файл [2].

  Також важливо те, що можна не тільки читати файл, але й записувати в нього певну інформацію у поточну позицію, що є недоступним для текстових файлів [13].

  3. Двійкові (бінарні) файли — це файли з побайтовим доступом. Це ті ж файли з послідовним доступом, але інформація в них не організована в рядки. Такі файли працюють з байтами чи блоками байтів (приклад — файли документів Word) [3,c.160].

  З’ясуємо ж основні властивості текстових файлів.

  Для цього необхідно розглянути простір імен system-io, що надає в розпорядження користувача великий спектр засобів для роботи з текстовими файлами. У табл. 1.1 наведені основні класи простору імен system-io.

  Таблиця 1.1. Основні класи простору імен system-io.

  Клас

  Опис

  Directory

  Надає статичні методи створення, копіювання, видалення, переміщення і сканування каталогів

  DirectoryInfo

  Аналогічний класу Directory, але методи не статичні, а динамічні

  Path

  Надає дані про каталоги в міжплатформовому вигляді

  File

  Надає статичні методи створення, копіювання, видалення, переміщення і відкриття файлів

  FileInfo

  Аналогічний класу File, але методи не статичні, а динамічні

  FileSystemInfo

  Надає базові властивості і методи для класів DirectoryInfo і FileInfo

  FileStream

  Створює потік введення / виведення

  StreamReader

  Створює потік для зчитування даних

  StreamWriter

  Створює потік виведення даних

  StringReader

  Використовується для порядкового читання даних з файлу

  StringWriter

  Використовується для порядкового запису даних з файлу

  BinaryReader

  Використовується для побайтового зчитування даних з файлу

  BinaryWriter

  Використовується для побайтового запису даних у файл

  Розглянемо детальніше такі класи:

  Класс FileSystemInfo

  Клас FileSystemInfo надає базові властивості (табл. 1.2) і методи (табл. 1.3) для класів DirectoryInfo і FileInfo, що дозволяють визначати атрибути файлу або каталогу, час його створення і модифікації, підтверджувати сам факт його існування, а також видаляти файл або каталог та оновлювати його стан.

  Таблиця 1.2. Властивості класу FileSystemInfo

  Властивість

  Опис

  Attributes As FileAttributes

  Повертає або встановлює екземпляр класу FileAttributes, що містить інформацію про атрибути файлу або каталогу

  CreationTime As DateTime

  Повертає або встановлює час і дату створення файлу або каталогу

  Exists As Boolean

  Перевіряє існування об’єкта

  Extension As String

  Повертає розширення файлу або каталогу

  FullName As String

  Повертає повне ім’я файлу або каталогу

  LastAccessTime As DateTime

  Повертає або встановлює час і дату останнього доступу до файлу або каталогу

  LastWriteTime As DateTime

  Повертає або встановлює час і дату останнього запису у файл або каталог

  Name As String

  Повертає ім’я файлу або каталогу

  Таблиця 1.3. Методи класу FileSystemInfo

  Метод

  Опис

  Sub Deleted() Видаляє файл або каталог. Наприклад,

  Dim fi As New Filelnfo(“d:\temp.txt”) fi. Deleted()

  Sub Refresh() Оновлює стан об’єкта

   

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Robota Z Fajlamy V Visual Basic (407.5 KiB, Завантажень: 2)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
завантаження...
WordPress: 23.4MB | MySQL:26 | 0,429sec