Курсова робота на тему:«РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ В ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЯХ»

План

Вступ……………………………………………………………………3

1.Сутність і методи економічного прогнозування……………………6

1.1 Сутність прогнозування……………………………………..6

1.2 Методи прогнозування………………………………………8

2.Реалізація моделей прогнозування в електронних таблицях…10

2.1 Задача підрахунку платежів……………………………….10

2.2 Задача про кредит…………………………………………..14

2.3 Побудова діаграм…………………………………………..16

2.4 Контроль прибутку…………………………………………22

Висновок……………………………………………………………..26

Література…………………………………………………………….28

 

Вступ

В третьому тисячолітті головним чинником для розвитку земної цивілізації виступають інформаційні технології. На базі комп’ютерних технологій інформаційні процедури та процеси не тільки завоювали природничі науки, але й підпорядкували зовсім нові сфери соціального та суспільного життя людини – соціологію, політологію та міжнародні відносини.

Інформація служить головним фактором розвитку міжнародної дипломатичної, економічної, технічної та правової діяльності людини. В сучасному складному та багатополюсному світі ні одну глобальну міжнародну проблему неможливо вирішити без переробки значних об’ємів інформації комунікативних процесів.

Велике значення для переробки інформації має прогнозування, воно здійснюється з метою вирішення задач стратегічного планування на середньострокову і довгострокову перспективу. При цьому варто враховувати, що зі збільшенням блага прогнозування зростає і ризик прогнозу. Знизити його дозволяє використання імітаційних розрахунків і побудова моделей. Методи статистичного прогнозування оброблюють лише формалізовану частину інформації, тоді як велика її частина недостатньо формалізується, але залишається дуже важливої для прогнозування майбутнього стану об’єкта, тому на практиці ці методи потрібно розглядати в поєднанні з неформальними методами прогнозування.

Прогнозування – це наукове виявлення імовірнісних напрямків і результатів майбутнього розвитку явищ і процесів, оцінка показників економічних процесів у майбутньому. Особливістю прогнозування є альтернативність у побудові фінансових прогнозів, оскільки різна імітація дозволяє знизити ризик прогнозу.

Прогнозування може здійснюватися як на основі екстраполяції минулого в майбутнє, так і на основі прямого передбачення змін, коли ці зміни не детерміновані попереднім ходом подій і можуть виникати зненацька. У цьому випадку використовують прогнозування за допомогою авторегресійних залежностей. Використовуючи апарат авторегресійних залежностей виводять рівняння регресії для прогнозування параметру (обсягу реалізації, цін на сировину і матеріали, рівня інфляції і т.д.) на основі даних про динамику цього показника.

Для прогнозування ключових показників інвестиційного проектування (обсяг продажів, рівень і темп інфляції, інші показники макро- і мікроекономічної кон’юнктури) при наявності часових рядів пропонується використовувати адитивні і мультиплікативні моделі прогнозування. Для урахування нових економічних тенденцій рекомендується регулярно уточнювати модель на основі моніторингу фактично отриманих обсягів продажів, додаючи їх або заміняючи ними дані статистичної бази, на основі якої будується модель. Крім того, для підвищення надійності прогнозу рекомендується будувати різні варіанти прогнозів і визначати довірчий інтервал прогнозу.

Також слід додати кілька слів про електронні таблиці, адже за допомогою них проводиться найбільша кількість прогнозувань. Багато обрахунків, пов’язаних з повсякденною діяльністю людини, природно та зручно виконувати в табличному вигляді. До таких обчислень відносяться, наприклад, бухгалтерські розрахунки, розрахунки обороту матеріалів та продукції на заводі, товарів на складі, різноманітні інженерні та статистичні обрахунки та т.д. у вигляді таблиць можливо оформлювати ділові документи: рахунки, накладні, відомості та інше. Взагалі представлення даних у вигляді прямокутних таблиць є надзвичайно зручним та звичним.

Для оперування з табличними даними призначенні сучасні програми, що називаються електронні таблиці. Електронна таблиця – це матриця із рядків та стовпців, що утворюють окремі комірки. В ці комірки можуть записуватися дані (числа, текст, логічні змінні), а також формули, за якими відбуваються різноманітні обрахунки. В одні комірки дані вводяться, а в інших комірках вони обробляються за заданими формулами. Одним із найвідоміших процесорів електронних таблиць є програма Excel, що входить до складу інтегрованого пакету Microsoft Office.

1.Сутність прогнозування та його методи

1.1 Сутність прогнозування

Прогнози є одним із найважливіших завдань економістів. Хороший прогноз висвітлює економічну діяльність у майбутньому й допомагає керівникам різних рівнів пристосувати свої дії до нових економічних умов.

Спершу економісти розробляли прогнози, розглядаючи широкий набір таких даних, як гроші, перевезення вантажів чи виробництво найважливіших видів промислової продукції. Завдяки використанню статистичних методів та електронно-обчислювальної техніки прогнозування вийшло на якісно новий рівень. Сьогодні для прогнозування використовується статистична інформація, яка описує процеси за минулі роки, та проводиться експертна оцінка тенденцій змін макроекономічних показників. Об’єктами прогнозування є економіка, її галузі, регіони, форми власності тощо.

Методи економічного прогнозування — це сукупність способів і прийомів розробки прогнозів, які дозволяють на основі аналізу даних ретроспективного періоду, зовнішніх і внутрішніх факторів впливу, а також їх кількісних змін здійснити переконливі передбачення стосовно майбутнього розвитку економіки чи суспільства в цілому. На сучасному етапі використовується цілий комплекс методів прогнозування (див. схему 1)


Для вибору методу прогнозування слід визначити мету й завдання прогнозу та період, на який він формується, врахувати специфіку об’єкта прогнозування, види, повноту та вірогідність вхідної інформації, а також ряд інших факторів.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Realiz Modeley Prognozuv (1.0 MiB, Завантажень: 3)

Сторінка: 1 2 3 4 5
завантаження...
WordPress: 23.81MB | MySQL:26 | 0,701sec