Курсова робота на тему:«ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО І СУЧАСНА ШКОЛА»

Зміст

Вступ    3

Розділ 1. Загальний Аналіз Педагогічної Системи Сухомлинського    5

1.1. Значення “Слова” На Уроках За В.О.Сухомлинським.    5

1.2. Вплив Оцінки На Навчальну Активність Школярів.    10

1.3. Школа Ноосферного Виховання.    16

1.4. Цілісність Педагогічної Системи.    22

Розділ 2. Аспект Творчості У Роботі Педагога    25

2.1. Індивідуальна Творча Лабораторія Вчителя.    25

2.2. Урок-Казка У Школах    32

2.3. Взаємозв’язок Між Успіхом У Навчанні Дитини І Її Бажанням Вчитися.    36

2.4. Педагогічні Норми Поведінки Учителя З Учнем.    43

Розділ 3 Дидактичні Принципи Сухомлинського.    47

3.1. Роль Дитинства У Житті Та Навчанні.    47

3.2. Проблема Оцінювання Навчання Учнів.    56

3.3. Дидактичні Принципи Учителя.    67

Висновки………………………………………………………………………… 78

Використана література…………….……………………………………………81

Вступ

Педагогічна система Сухомлинського є досить актуальною і в наш час. Адже Василь Сухомлинський – видатне явище в українській педагогіці. Його ім’я широко відоме не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Ідеї видатного педагога ввійшли до скарбниці світової педагогічної майстерності. В.О.Сухомлинський – автор 41 монографії, понад 600 статей і близько 1200 оповідань та казок для дітей. Його найважливіші монографії стали настільними книгами тисяч і тисяч вихователів, дійовими помічниками педагогів -практиків.

Основні теоретичні положення, які сформулював В. Сухомлинський є хоч і трішки застарілими в часі, проте не втратили своєї актуальності в наш час. В.Сухомлинський, обстоюючи наукову педагогіку, в практичній діяльності використовував досвід С.Шацького, П.Блонського, А.Макаренка та інших видатних педагогів. Водночас він мав і власний самобутній творчий почерк. У змістовних, майстерно написаних, емоційних творах В.Сухомлинського порушуються і розв’язуються важливі проблеми виховання й навчання підростаючого покоління, даються перевірені тривалим власним досвідом відповіді на питання, які хвилюють сучасних педагогів. Головне з них – як виховувати дітей, підлітків, юнаків і дівчат, щоб вони стали людьми з великої літери, активними громадянами держави,, патріотами Батьківщини, широко освіченими особистостями.

Актуальність даної теми полягає в тому, що в сучасній школі постає проблематика застосування диактичних принципів в зв’язку з новою концепцією освіти. Тому дуже важливим є використання диактичних принципів В.О. Сухомлинського .

В даній роботі я зіткнулася з дуже великою кількістю літератури. Проте готуючи матеріал я в основному користувалася джерелами, які як найповніше аналізують педагогічну систему В.О. Сухомлинського. Це збірники творів В.О. Сухомлинського, різні статті з шкільних газет і журналів такі як: “Рідна школа”, “Початкова школа,” “Освіта України” ,”Відкритий урок”, “Педагогічна газета”, “Людина і світ” та інші.

Мета даної курсової роботи полягала в ґрунтовному дослідженні педагогічної системи В.О. Сухомлинського, і виявлення шляхів активного впровадження і застосування даної системи в практиці сучасної школи.

Перед мною постало завдання не просто опрацювати матеріали даного дослідження, а і зробити всебічний і ґрунтовний аналіз усієї педагогічної системи В.О. Сухомлинського.

В.Сухомлинський був вдумливим дослідником дитячої душі, чуйним наставником молоді, педагогом, який увібрав у себе найкращі риси своїх попередників. Ознайомлення з його життєвим шляхом, глибоке вивчення та практичне використання його педагогічної спадщини – моральний і професійний обов’язок кожної людини, яка причетна до виховання.

Основними методами дослідження були пошук, аналіз і синтез різноманітних джерел для якомога більш ґрунтовного і повного аналізу педагогічної системи В. О. Сухомлинського.

Розділ 1.

1.1. Значення “слова” на уроках за В.О.Сухомлинським.

Народився Василь Сухомлинський 28 вересня 1918 р. в с.Василівці Кіровоградської області в бідній родині. Мав двох братів і сестру, які теж стали вчителями. Навчався спочатку в сільській семирічці, а потім – у Кременчуцькому та Полтавському педагогічних інститутах, де одержав спеціальність учителя української мови та літератури. Педагогічну діяльність розпочав 17-річним юнаком у своїй сільській школі, згодом у райцентрі працював завідуючим навчальної частини школи.

У перші дні війни пішов на фронт, але після важкого поранення і тривалого лікування змушений був узятися за свою звичну працю в школі. Коли визволили Україну, повернувся на рідну Кіровоградщину. В цей же час з’явилися його перші статті на педагогічні теми.

З 1948 р. до кінця життя працював директором Павлиської середньої школи, яка завдяки йому стала лабораторією передової педагогічної думки.

Особливо плідними в житті В.Сухомлинського були 60-ті роки. Саме тоді найяскравіше виявився його самобутній талант педагога-дослідника і педагога-публіциста, саме в ці роки написав він найкращі свої книжки, статті, художні твори для дітей.

Одним із важливих витоків творчості В.Сухомлинського була, безперечно, класична педагогічна спадщина. Педагог широко використовував передові ідеї минулого. Це стосується насамперед питань розумового і фізичного виховання, а також морального, трудового, естетичного. У своїх працях він звертався до творчості Я.А.Коменського, Ж.Ж.Руссо, І.Ф.Песталоцці, Г.Сковороди, К.Ушинського, М.Пирогова, Л.Толстого, Т.Шевченка, І.Франка, Я.Корчака, бо, як відомо, без знання, надбань попередніх століть, без осмислення теоретичної спадщини не можливо створити щось нове. Неоціненним джерелом творчості В.Сухомлинського була й народна педагогіка та народні традиції. Прогресивна етнопедагогіка українців орієнтувала на виховання в дітей і молоді любові до Батьківщини, шани до батьків і рідних, поваги до старших, старанності, трудової майстерності, дбайливого ставлення до природи та її багатств. І в своїх творах, і під час практичної роботи педагог часто використовував такі перлини народної творчості, як прислів’я, приказки, казки, думи, легенди, задачі на кмітливість. Не нехтував і досвідом колег, бо був упевнений: педагогічна теорія розвивається доти, поки вона живе, збагачується та вдосконалюється у процесі щоденної праці тисяч і тисяч педагогів. Саме такий підхід до справи дав змогу вчителеві і директорові сільської школи збагатити свої наукові праці цікавими прикладами й фактами з життя.

Як і етнопедагогіка. В.Сухомлинський особливо велику виховну роль відводив слову. Недооцінювання значення слова у вихованні, невміле та неефективне його використання вважав “больовою точкою” літератури з методики виховання й найбільшим недоліком роботи багатьох вихователів.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Ped Syst Suhomlynskogo (644.1 KiB, Завантажень: 40)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
завантаження...
WordPress: 23.85MB | MySQL:26 | 0,433sec