Курсова робота на тему:«МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ КУРСІВ «ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ» ТА «МАТЕМАТИКИ» ПРИ ВИБОРІ ЗАДАЧ ДЛЯ ПРАКТИКИ З ПРОГРАМУВАННЯ»

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………3

  1. .Основна частина:

    1.1 Особливості конструювання уроку з використанням комп’ютера…………………………………………………………………5

1.2 Міжпредметні зв’язки курсів “Основи інформатики та обчислювальної техніки” та “Математики” при виборі задач для практики з програмування…………………………………………………………….10

2. Конспекти уроків:

2.1 Урок1…………………………………………………………………….23

2.2 Урок2…………………………………………………………………….32

2.3 Урок3…………………………………………………………………….41

2.4 Урок4…………………………………………………………………….48

2.5 Урок5……………………………………………………………………..58

Висновки…………………………………………………………………………….66

Література…………………………………………………………………………..67

Додатки……………………………………………………………………………..68

 

 

ВСТУП

Oдна з найважливіших проблем гуманізації навчального процесу полягає в тому, як за одиницю навчального часу дати учням максимальну кількість практично необхідних знань, умінь та навичок. При вивченні математики практично необхідні знання, і особливо вміння й навички, що найкраще засвоюються при розв’язуванні різноманітних задач та вправ.

Протягом багаторічної історії викладання математики у школі постійно вдосконалювались методи розв’язання різних типів задач і вправ. Проте навіть при найраціональнішому розв’язанні певні типи задач містять багато рутинних обчислень, складних перетворень, унаслідок чого розв’язання таких задач викликають великі утруднення не лише в середніх, а й у найсильніших учнів. Використання комп’ютерів і нових інформаційних технологій (НІТ) дає можливість зробити процес розв’язування багатьох математичних задач більш швидким, позбавити учнів рутинних обчислень, акцентувати їх увагу на творчій стороні процесу розв’язування.

Кілька років тому почали широко впроваджувати НІТ при викладанні математики у школі. Головна мета при цьому, поєднати традиційне вивчення математики з новітньою, що ґрунтується на НІТ, методикою ефективного розв’язання математичних задач, яка може бути використана в подальшій продуктивній діяльності. Звичайно, застосовувати розглядувану методику вивчення математики можна лише за наявності у школі комп’ютерного класу. Засобом, який уможливить використання даної методики, є НІТ і система добраних задач. З великої кількості програм, створених для комп’ютерної підтримки уроків математики, на мій погляд, відокремлюються своєю ефективністю педагогічні програмні засоби (ППЗ) GRAN1, DERIVE і ЕURЕКА, які гармонійно доповнюють один одного.

Інструментом, що дасть змогу ефективно поєднувати традиційні та новітні методи вивчення математики, є такий: на уроках новий матеріал подається спочатку у традиційній формі, розглядаються стандартні методи розв’язання задач, а потім подаються методи розв’язання задач, які дуже важко або зовсім неможливо розв’язати стандартними безмашинними методами. Це є своєрідним логічним переходом до вивчення методів розв’язання такого типу задач на комп’ютері. Учні переконуються в тому, що за допомогою комп’ютера розв’язувати такі задачі досить просто. У подальшому учні самостійно розв’язують за допомогою комп’ютера пропоновану їм систему задач відповідного змісту і набувають необхідних умінь i навичок розв’язання таких задач, а також переконуються в ефективності застосування новітніх комп’ютерних методів. При цьому увага учнів акцентується на доцільності вибору того чи іншого ППЗ для розв’язання тієї чи іншої конкретної задачі.

Практика використання НІТ на уроках математики в 7—11-х класах довела, що в разі застосування НІТ істотно підвищується ефективність засвоєння учнями навчального матеріалу.

Дана курсова робота показує використання міжпредметних зв’язків курсів “Основи інформатики і обчислювальної техніки” і “Математики” в процесі розв’язання задач. Я рекомендую всім учителям планувати використання і використовувати НІТ на уроках математики, це сприяє формуванню істотно нового погляду на всю методичну систему навчання математики у школі. У технології й методиці викладання математики напрямок упровадження НІТ є перспективним. Тому, на мiй погляд, у державні освітні стандарти з математики, які нині створюються, доцільно було б включити як одну з основних змістових ліній використання сучасних інформаційних технологій. Це сприятиме активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, розвитку їх творчого мислення й допоможе забезпечити належний рівень шкільної математичної освіти.

 

 

Особливості конструювання уроку з використанням комп’ютера

 

Урок — це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його світогляду і ерудиції.

В.Сухомлинський

У книжці американського педагога Філіпа С. Шлехти «Школа для XXI століття. Пріоритети реформування освіти» є такий діалог:

—    Чого ви хочете від школи?

—    Нам потрібні люди, які вміють самостійно вчитись.

Сьогодні перед учителями стоїть завдання не просто навчити учнів опановувати певний обсяг знань, а виробляти вміння вчитися, застосовувати набуті знання у практичній діяльності. Щоб стати професіоналом у питаннях економіки, інформатики та багатьох інших напрямків, потрібно щодня перечитувати журнали і газети, дивитися телепередачі, ознайомлюватися з ресурсами Інтернету, відвідувати бібліотеки. Останнім часом швидкість «приходу» інформації до людини збільшилася в тисячі разів.

Тому на рівні зі знаннями необхідні й уміння і навички збирання, обробки і систематизації, аналізу інформаційного простору з використанням комп’ютерних технологій у навчальному процесі. На уроці розглядаю комп’ютер не як мету, а як інструмент дослідження, джерело додаткової інформації, спосіб саморозвитку й самоорганізації праці, розширення зони індивідуальної активності учня, можливість використання особистісно орієнтованого підходу до навчання.

Свої уроки проводжу поетапно із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Megpredm Zv Kursiv (446.0 KiB, Завантажень: 17)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
завантаження...
WordPress: 23.59MB | MySQL:26 | 0,439sec