Курсова робота на тему: «ЗМІСТ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ НАВЧАННЯ БАЗОВОЇ ТЕХНІКИ ДЗЮДО У ДЮСШ»

Зміст:

Вступ…………………………………………………………………………………………………………….3

Розділ I. Стан питання дослідження за даними літератури……………………………..5

1.1. Поняття базової техніки і її значення у вдосконаленні техніко-тактичної

майстерності…………………………………………………………………………………………5

1.2. Зміст і послідовність техніко-тактичної підготовки борців………………………8

1.3. Етап базової техніко-тактичної підготовки спортсменів………………………….19

РОЗДІЛ II. Мета, задачі і методи дослідження………………………………………………27

2.1. Мета і задачі дослідження………………………………………………………………………27

2.2. Методи дослідження………………………………………………………………………………28

2.2.1. Аналіз літературних джерел і узагальнення передового

практичного досвіду…………………………………………………………………………….28

Висновки і практичні рекомендації……………………………………………………………….29

Список використаної літератури……………………………………………………………………31

Вступ

Сучасний розвиток спортивної боротьби характеризується зростанням конкуренції на міжнародній арені, підвищенням вимог до техніко-тактичної підготовленості, особливо у зв’язку із зміною умов діяльності змагання, обумовлених постійним вдосконаленням правил змагань.

Повсюдне поширення вітчизняної школи боротьби, а також збільшені можливості науки і техніки, дозволяючи основним конкурентам детально вивчати особливості техніко-тактичної майстерності провідних російських борців, зумовили необхідність постійного пошуку і ретельного вивчення, аналізу і узагальнення всього того величезного досвіду, який накопичений як у нас в країні, так і за рубежем по проблемах розробки і наукового обґрунтування змісту і методики формування і вдосконалення техніко-тактичної майстерності борців на різних етапах багаторічного тренування (49).

Основні положення багаторічного тренування борців, її етапи і зміст частково відображені в роботах А.Н.Ленца (1960, 1964, 1972), А.А.Новікова і А.І.Колесова (1972), Р.Петрова (1977), Г.С.Туманяна (1984), Р.А.Пілояна (1985,1988), Я.К.Кобльова (1982,1990), В.М.Ігуменова(1992), Ю.А.Шахмурадова (1978,1981,1997) і ін.

При значному числі досліджень і методичних робіт по техніці і тактиці боротьби необхідно відзначити, що однією з проблем теорії і практики спортивної боротьби залишається відсутність розробленої методики навчання техніці на початкових етапах підготовки і питання вдосконалення змісту і послідовності вивчення базової техніки боротьби.

Ця проблема має нескороминущу
актуальність, яка пояснюється постійним гострим суперництвом борців на міжнародних змаганнях, розширенням арсеналу технічних і тактичних дій, наявністю великої кількості шкіл з різною спрямованістю в технічній і тактичній підготовці спортсменів і частою зміною правил змагань.

Досягнення високих результатів по боротьбі неможливе без вдосконалення системи початкового навчання, де важливо закласти основи правильного виконання техніко-тактичних дій. На жаль, в теорії боротьби цьому питанню надано мало уваги. Методика початкового навчання в недостатньому ступені враховує вікові особливості юних борців, багато в чому повторює методику навчання, використовувану дорослими.

Дотепер мало дослідженими залишаються питання: яким прийомам, захисту і контрприйомам необхідно навчати протягом року, в якій послідовності, скільком прийомам, скільки разів слід повторювати прийом, що вивчається, в одному занятті, скільки разів виконувати його до засвоєння оптимальної структури і застосування не тільки в учбово-тренувальних сутичках, але і в умовах змагань.

Об’єктом нашого дослідження з’явився учбово-тренувальний процес в групах початкової підготовки дзюдоїстів в ДЮСШ.

Предмет дослідження – особливості формування техніко-тактичної підготовленості дзюдоїстів на етапі початкової підготовки.

Дослідження і виявлення базової техніки як фундаменту для цілеспрямованого формування у борців широкого ареалу техніко-тактичних дій, необхідного, для успішного виступу на змаганнях з’явилося нашою основною метою
дослідження. Ми виходили з того, що оволодіння базовою технікою дозволить ефективно і правильно побудувати процес техніко-тактичної підготовки і сформувати у них індивідуальний комплекс коронних техніко-тактичних дій.

Розділ I. Стан питання дослідження за даними літератури

1.1. Поняття базової техніки і її значення у вдосконаленні техніко-тактичної майстерності

У області фізичної культури і спорту термін «базова» (підготовка, техніка і т.д.) знайшов своє широке застосування. Слово «база» (від греч. «базис») означає основу, фундамент.

Так, фізичне виховання школярів, як відзначає Л.П. Матвєєв (1976), направлене на те, щоб гарантувати необхідний кожній людині базовий рівень фізичної і загальної дієздатності. А розглядаючи багаторічний процес техніко-тактичного вдосконалення, він підрозділяє його на дві стадії (1977) :

  1. базова технічна підготовка;
  2. поглиблене технічне вдосконалення.

    При цьому на стадії базової технічної підготовки, як відзначає автор, створюється широкий фундамент спортивно-технічних навичок і умінь, на основі яких надалі будується вдосконалення вибраного виду спорту.

    ЗАВАНТАЖИТИ

    Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

    Tehnika Dzudo U DUSS (186.5 KiB, Завантажень: 16)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8
завантаження...
WordPress: 23.65MB | MySQL:26 | 0,571sec