Курсова робота на тему: «ЗАВАДОСТІЙКЕ КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ»

Зміст

ВСТУП    3

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУВАННЯ. ПРИНЦИП ПОБУДОВИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ.    5

1.1    Основні параметри завадостійкого кодування.    6

1.2    Принципи завадостійкого кодування.    6

1.3    Класифікація    9

2.    ОПИС ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЗАВАДОСТІЙКИХ КОДІВ.    18

2.1    Циклічні коди    18

2.2    Лінійні групові коди    26

2.3    Код Хеммінга.    31

3.    ПОБУДОВА ЗАВАДОСТІЙКИХ КОДІВ    36

ВИСНОВКИ    41

ЛІТЕРАТУРА    43

 

ВСТУП

Метою курсової роботи є ознайомлення з завадостійким кодуванням, вивчення та дослідження характеристик основних завадостійких кодів.

Об’єктом дослідження є властивості та параметри циклічних, лінійних кодів та кодів Хеммінга. Основними завданнями курсової роботи є:

 • дослідження властивостей та особливостей завадостійкого кодуванням;
 • порівняльний аналіз характеристик основних кодів;
 • побудова моделі роботи деяких основних кодів;
 • адаптація описового матеріалу по завадостійкому матеріалу для використання на факультативних заняттях з інформатики в школі.

  Оскільки розвиток кодування спочатку стимулювався завданнями зв’язку, термінологія теорії кодування виникає з теорії зв’язку. Побудовані коди, проте, мають багато інших застосувань. Коди використовуються для захисту даних в пам’яті обчислювальних пристроїв і на цифрових стрічках і дисках, а також для захисту від неправильного функціонування або шумів в цифрових логічних ланцюгах. Коди використовуються також для стискування даних, і теорія кодування тісно пов’язана з теорією планування статистичних експериментів.

  Одним з найважливіших розділів теорії кодування є завдання кодування чисел, яка знаходиться на межі двох галузей науки: теорії чисел і теорії кодування інформації. Саме таке двояке положення завдання кодування чисел і вимога виконання арифметичних і логічних операцій над числами привело до появи нового розділу математики – теорії систем числення.

  Проте, з часом в теорії систем числення з’явилися результати, які виходили за рамки її традиційних завдань. Це перш за все можливість реалізації на основі тих або систем числення завдань перетворення кодів, наприклад, питань стискування інформації або завдостійкого кодування. Код є форма представлення повідомлення, не залежна від його фізичної суті. Це відрізняє код від сигналу, який визначає фізичне представлення повідомлення в системі зв’язку. Коди, що дозволяють виявити і виправити помилки в кодових комбінаціях називаються завадостійкими або корегуючими кодами. Вони діляться на дві групи: коди з виявленням помилок і коди з виявленням та виправленням помилок. Введення надмірності в код дозволяє окрім виявлення і виправлення помилок підвищити енергетичну ефективність лінії зв’язку, звузити частотний спектр переданого сигналу, скоротити час входження в зв’язок шляхом підвищення завадозахисного тракту синхронізації, поліпшити кореляційні властивості ансамблю сигналів, простими засобами реалізувати рознесений прийом. Завадостійке кодування припускає введення в передані повідомлення, разом з інформаційними, так званих перевірочних розрядів, що формуються в пристроях захисту від помилок (кодери на передавальному кінці, декодери на приймальному). Надмірність дозволяє відрізнити дозволену і заборонену (спотворену за рахунок помилок) комбінації при прийомі, інакше одна дозволена комбінація переходила б в іншу.

  Дана робота складається з трьох розділів. В першому розділі йдеться про загальну характеристику завадостійкого кодування, принципи побудови, застосування та класифікація. В другому розділі охарактеризовано основні завадостійкі коди а саме: циклічні коди, лінійні та код Хеммінга. В третьому наведено приклад реалізації коду Хеммінга. Для отримання доцільної інформації була використана наукова література та першоджерельна інформація.

   

  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУВАННЯ. ПРИНЦИП ПОБУДОВИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ.

  Проблема підвищення ймовірності обумовлена не відповідністю між вимогами, що пред’являються при передачі даних і якістю реальних каналів зв’язку. У мережах передачі даних потрібно забезпечити вірність не гірше , а при використанні реальних каналів зв’язку і простого (первинного) коду вказана вірність не перевищує . Одним з шляхів рішення задачі підвищення вірності в даний час є використання спеціальних процедур, заснованих на застосуванні завадостійких (коректуючих) кодів. Прості коди характеризуються тим, що для передачі інформації використовуються всі кодові слова (комбінації), кількість яких рівна N= (q – підстава коду, а n – довжина коду). У загальному випадку вони можуть відрізнятися один від одного одним символом (елементом). Тому навіть один помилково прийнятий символ приводить до заміни одного кодового слова іншим і, отже, до неправильного прийому повідомлення в цілому. Завадостійкими називаються коди, що дозволяють виявляти і виправляти помилки в кодових словах, які виникають при передачі по каналах зв’язку. Ці коди будуються таким чином, що для передачі повідомлення використовується лише частка кодових слів, які відрізняються один від одного більш ніж в одному символі. Ці кодові слова називаються дозволеними. Решта всіх кодових слів не використовується і належить до заборонених. Застосування завадостійкого коду для підвищення вірності передачі даних пов’язаного з вирішенням завдань кодування і декодування. Завдання кодування полягає в отриманні при передачі для кожного k- елементній комбінації з безлічі відповідного їй кодового слова довжиною n з безлічі. Завдання декодування полягає в отриманні k- елементній комбінації з прийнятого n – розрядного кодового слова при одночасному виявленні або виправленні помилок.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Zavadostijke Kod Inf (683.5 KiB, Завантажень: 23)

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Zavadostijke Kod Inf (300.5 KiB, Завантажень: 11)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
завантаження...
WordPress: 23.45MB | MySQL:26 | 0,578sec