Курсова робота на тему: «ЗАРОБІТНА ПЛАТА В УКРАЇНІ»

Зміст

Вступ    3

РОЗДІЛ І. СУТЬ ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

1.1. Заробітна плата, її сутність. Почасова і відрядна заробітна плата    9

1.2. Заробітна плата як соціально-економічна категорія    19

1.3. Рівноважна заробітна плата у різних моделях ринку праці    23

1.4. Функції управління політики оплати праці    26

РОЗДІЛ ІІ. НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

2.1. Організація оплати праці на підприємстві.
Види, форми і системи оплати праці.    28

2.2. Порядок нарахування заробітної плати працівникам    30

2.3 Облік забезпечення оплати відпусток працівникам    36

Висновки    40

Список використаної літератури    45

 

 

 

Вступ.

Ефективність праці певною мірою визначається діючою системою заробітної плати. Заробітна плата як соціально-економічна категорія, з одного боку, є основним джерелом грошових доходів працівників, тому її величина значною мірою характеризує рівень добробуту всіх членів суспільства. З Іншого боку, її правильна організація заінтересовує працівників підвищувати ефективність виробництва, а відтак безпосередньо впливає на темпи й масштаби соціально-економічного розвитку країни.

 1.     В Законі України «Про оплату праці» зазначається, що заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

      Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконаної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

      Заробітна плата складається з основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

      Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робіткинів та посадових окладів для службовців.

      Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

      До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

      Джерелом засобів на оплату праці робітників господарських підприємств є частина доходу та інші засоби, отримані внаслідок їх господарської діяльності.

      Для установ і організацій, що фінансуються з бюджету, – це засоби, що виділяються з відповідних бюджетів, а також частина доходу, отриманого внаслідок господарської діяльності та з інших джерел (2).

      В умовах економічної кризи, спаду виробництва, зниження продуктивності праці, безробіття в організації праці та її оплати відбуваються значні зміни.

      Підвищення ефективності виробництва, достовірну інформацію про витрати праці на кожній виробничій дільниці, використання робочого часу і його оплати повинен забезпечити бухгалтерський облік.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Zar Plata V Ukr (241.0 KiB, Завантажень: 34)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
завантаження...
WordPress: 23.62MB | MySQL:26 | 0,564sec