Курсова робота на тему: «ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ІНФОРМАЦІЮ ТА ІНФОРМАТИКУ»

Зміст

Вступ    3

1. Загальні поняття про інформацію.    5

1.1 Поняття інформації    5

1.2 Властивості інформації    5

1.3 Інформаційні процеси    7

1.3.1 Пошук інформації    7

1.3.2 Збір інформації    8

1.3.3 Обробка інформації    8

1.3.4 Передача інформації    9

1.3.5 Збереження інформації    12

1.3.6 Захист інформації    12

1.4 Одиниці інформації    13

1.5 Кодування інформації    14

2. Основні відомості про інформатику    17

2.1. Історія розвитку інформатики    17

2.2 Інформатика як єдність науки і технології    19

2.3 Структура сучасної інформатики    21

2.4 Місце інформатики в системі наук    23

Висновки    26

Список використаних джерел    28

Вступ

Ускладнення сучасного промислового виробництва, необхідність оперативного зв’язку між різноманітними підприємствами, потреба в опрацюванні за короткий час величезної кількості інформаціі поставили на порядок денний питання автоматизації багатьох функцій управління різними галузями виробництва, науки, освіти. Для ефективного управління досить складною системою, наприклад, підприємством чи галуззю виробництва, потрібно в стислі строки обробляти величезні потоки інформації.

Об’єктивна можливість такого управління з’явилась лише завдяки досягненням математики, кібернетики, інформатики, а також розвитку електронно-обчислювальної техніки.

Важко переоцінити ту роль, яку відіграє у розвитку сучасного суспільства інформація. Можна без перебільшення сказати, що сучасне суспільство є суспільством інформації, її ерою. Ця ера настала з ХХ століття. Інформація дозволяє людству активно працювати з природою, допомагає провести інтеграцію людських зусиль. Причому не тільки у певних галузях, а в усій людській діяльності вцілому. Зараз інформація стала основним ресурсом людства, базою соціального і технічного розвитку.

У наш час проблеми інформації одні з найпопулярніших у науці. Зі створенням теорії інформації посилання на неї часто трапляються в працях учених найрізноманітніших спеціальностей.

Проблеми інформації досліджують інженери, історики, біологи, соціологи, журналісти та представники багатьох інших галузей науки. Деякі розглядають інформацію “як соціальне явище, тобто певний феномен, пов’язаний з діяльністю тих чи інших суб’єктів соціальних спільнот (наприклад, груп) чи соціальних інститутів (наприклад, установ і організацій, які функціонують у суспільстві)”.

Треба зауважити, що інформація є глобальною проблемою сучасності, бо саме від неї залежить успішний розвиток суспільства. Крім того, інформаційна взаємодія різних груп людства — найважливіша форма соціальної взаємодії. Саме від цього залежить суспільний поступ. Інформаційний чинник в останні роки спричинив революційні зміни. Зараз увесь світ включений в єдину інформаційну систему, причому вона працює фактично в режимі реального часу. Інформація для людства є не тільки умовою, але й стимулом до дії, дезінформація та інформаційний хаос викликають почуття невпевненості і безсилля. Велику роль у самопочутті суспільства відіграє також міра задоволення потреби в інформації. У нездоровому суспільстві, як правило, є почуття інформаційного голоду.

1. Загальні поняття про інформацію.

1.1 Поняття інформації

Навколишній світ складається з речовини й енергії та існує завдяки взаємним перетворенням енергії в речовину і навпаки. Наприклад, рослини одержують сонячну енергію і ростуть. Рослини стають кормом для багатьох комах, травоїдних тварин і т.д. Завдяки корму тварини можуть рухатися, тобто виробляти механічну енергію. Ви можете самі навести приклади інших ланцюжків перетворення між речовиною та енергією.

Ще однією важливою складовою навколишнього світу є інформація. Її не можна віднести ні до речовини, ні до енергії, однак вона є дуже вагомою для повноцінного розвитку живих організмів. Наприклад, тварини в череді обмінюються інформацією про небезпеку, комахи сповіщають одна одну про зруйнований мурашник тощо. Навіть найпростіші одноклітинні організми постійно одержують інформацію (наприклад, про температуру навколишнього середовища) і використовують її для вибору сприятливих умов свого існування.

Інформація (від латинського слова informatio роз’яснення, виклад)-це відомості про навколишній світ і процеси, що відбуваються у ньому.

1.2 Властивості інформації

Будь-яку речовину можна охарактеризувати за допомогою її властивостей, наприклад тверда, легкоплавка, білого кольору тощо. Інформація також має властивості, однак вони не настільки очевидні, як властивості речовини.

Спробуйте замислитися над тим, чому деякі люди відразу реагують на певну інформацію, тоді як інших ця інформація залишає байдужими. Чому біржовий маклер, почувши про падіння цін на акції, помчить продавати їх, а

пересічний громадянин тільки позіхне на цю звістку? Річ у тому, що інформація буває важливою (корисною) і несуттєвою (у певному розумінні її можна назвати непотрібною). Відомості, корисні для однієї людини, виявляються непотрібними для іншої, оскільки вона не може їх використати.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Zag Vidom Pro Informaciju Ta Informatyku (162.5 KiB, Завантажень: 5)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7
завантаження...
WordPress: 23.32MB | MySQL:26 | 0,312sec